2019-03-16

La Esperanto de la popolo

The Esperanto of the people
-> La Esperanto de la popolo

Logic
The Sixteen Rules of Esperanto Grammar
The Vocabulary of the Academy of Esperanto

-> Logiko
La dekses reguloj de la gramatiko de Esperanto
La vortaro de la Akademio de Esperanto

These are all anyone needs to perform in Esperanto.
-> Tiuj cxi estas cxio, kio necesas por verki en Esperanto.

Esperanto "experts" cannot accuse anyone of making a grammatical error in Esperanto, as long as the Sixteen Rules are kept.
-> La "lertuloj" de Esperanto ne povas sxuldigi iun pri fari gramatikan eraron pri Esperanto, se tiu obeas la Sesdek regulojn.

2019-03-09

uea.facila.org

The Universal Esperanto Association (UEA) now has an "easy" section.
-> La Unversala Esperanto asocio (UEA) nun havas "facilan" parton.

It has a wordlist very similar to the Universala Vortaro.
-> Ĝi havas vortaron tre similan al la Universala vortaro.

I hope all makers of textbooks and dictionaries will use this list to keep the beginner’s vocabulary of Esperanto similar around the world.
-> Mi esperas, ke ĉiuj farantoj de lernlibroj kaj vortlibroj uzos tiun vortaron por teni la esperanto vortaron de la komencanto similan ĉirkaŭ la mondo.

Even advanced users of Esperanto should have a guide of what the beginner's vocabulary should be. This way they can reach a wider audience that includes beginners.
-> Eĉ lertuloj de la lingvo Esperanto devas havi kondukumon por tio, kio estas la vortaro de la Esperanto komenculo. Ili tiel ĉi povas esti legeblaj al pli granda legantaro, kiu enhavas la komenculojn.

Esperanto is a logical language. So why don't we keep it organized in this way?
-> Esperanto estas laŭsenca lingvo. Ni tiel devas ordigi ĝin per tia ĉi maniero.

2019-03-03

Justigite 2019-03

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/   

**j u s t i g i t e**
pro lia bonkoreco

== 2019-03 ==

*la novaĵo pri pliboniĝo*
http://www.lutheranspokesman.org/2018/03/01/living-as-a-christian-leads-to-earthly-wealth-and-prosperity/

la instruaĵo pri "pliboniĝo" esprimas, ke kredantoj devas havi monajn benojn kaj korpan sanon. tiaj kredantoj lernas, ke fido, bonsenca dirado kaj monoferoj pligrandigas riĉecon. alie, se oni ne estas riĉa kaj multehavanta, via fido devas esti malforta kaj netuta.

kelkaj el la plej "lertaj" kristanaj televidaj parolantoj diras pri la "pliboniĝa novaĵo". sur sia interreta paĝo, s-ro joel *osteen* skribas:

- estas multaj aferoj, kiujn la mono ne povas aĉeti... havi monan sufiĉecon tamen estas ankaŭ parto de la pliboniĝo. vi neniam trovas en la biblio lokon, kie ni devas enuiĝas... ne povas aĉeti tion, kion ni volas... jesuo venis, por ke ni havu riĉeman vivon!

tiu tiel-nomata novaĵo efektive estas spirita sennutraĵo, kiun la monda stomako volas havi:

*galatoj* 1:8 eĉ se ni aŭ anĝelo el la ĉielo parolas ian ajn alian novaĵon al vi ol tiu, kiun ni jam parolis al vi, lasu, ke li malbeniĝas!

se vi parolas al iu, kiu emas scii la pliboniĝan novaĵon, donu veran spiritan nutraĵon:

*johano* 3:16 dio tiel amis la mondon, ke li donis sian veran filon, por ke ĉiu, kiu kredas al li, ne pereu, sed havos eternan vivon.

donu al tiu bibliajn skribojn, kaj lasu, ke kristo, la pano de vivo, satu iliajn animojn:

*luko* 12:15 la vivo de iu ne estas el la aferoj, kiujn tiu havas.

1 *timoteo* 6:5-9 tiuj de malpravaj pensoj proponas, ke la pieco estas vojo por gajni. for de tiaj movu vin! la pieco kun kontenteco estas granda gajno... tiuj tamen, kiuj volas esti riĉa, falas en malbonan deziron kaj grandan kaptilon.

anstataŭ promesi riĉecon, dio diras kontraŭ la spiritaj malfacilaĵoj, kiujn riĉeco povas krei, kaj kontraŭ la efektiva danĝero de amo por la mondo kaj ĉion, kion ĝi subdezire donas:

*mateo* 19:24 estus pli bone, ke kamelo iras tra la trueton de kudrilo, ol ke riĉulo iras en la reĝolandon de dio.

1 *johano* 2:15 ne amu la mondon aŭ la aferojn de la mondo. se iu amas la mondon, la amo de la patro ne estas en tiu.

la promeso de dio al la antaŭparolanto malaĥi estas promeso al necertaj koroj por certigi, ke kiam ili obeas la parolon de dio, li ne forlasos ilin, sed benos ilin multemulte laŭ sia volo kaj tiel, kiel li elektas:

*malaĥi* 3:10 venigu ĉiujn dekonojn en la magazenon... kaj tentu min nun per tiu ĉi - la sinjoro de militistaroj diras - se mi ne malfermos por vi la fenestrojn de la ĉielo, kaj ŝutos por vi tian benon, ke ne estos sufiĉa spaco por ricevi ĝin.

la novaĵo pri pliboniĝo anstataŭas la spiritan vivon kaj riĉecon per monda gajno. kia beno estas anstataŭe doni la veran parolon de vivo!

2019-02-23

Cikaŭ la mondon post okdek tagoj 18

XVIII

La vetero estis malbona dum la lastaj tagoj de la veturo. Fileas FOGG rigardis la ventegeman maron, kiu ŝajnis, ke ĝi luktis por malrapidigi lin. La ventego grande plaĉis al FIX. Lia plezuro estus plena, se la ŝipo RANGUN devus returni for de la forteco de la vento kaj ondoj. PASPORTO restis sur la supra planko dum la tuta ventego, kaj pensis por helpi la antaŭeniron de la ŝipo per helpado al la maristaro.

La perditan tempon neniu povis regajni. Neniu vidis la teron ĝis 5:00 de la 6-a de la monato. Fileas FOGG malgajnis dudek-kvar horojn, kaj ne povis iri laŭtempe al la urbo Jokohama.

S-ro FOGG ne atendis por iri al la turnisto, kaj trankvile demandis, ĉu vi scias, kiam la vaporŝipo iros de la urbo Hongkongo al la urbo Jokohama. La turnisto diris:

- Je la alta defluo de la morgaŭa mateno. Ili devis resanigi unu el ĝiaj bolilegoj, kaj ili tial atendigis la foriron ĝis morgaŭ.

PASPORTO premis la manon de la turnisto, kaj korsente skuis ĝin kun feliĉo, kaj laŭte diris:

- Turnisto, vi estas la plej bona bonulo!

Iu laŭte diris, ke la ŝipo KARNATIK iros de la urbo Hongkongo je 5:00 de la morgaŭa mateno.

S-ro FOGG trovis ĉambron de hotelo por la junulino, kaj, post li sentis certa, ke ŝi necesas nenion, ekiris por serĉi ŝian kuzon, Ĝiĝih. Kiam li renkontis moniston, li demandis, ke Ĝiĝih iris de la lando Ĉinujo antaŭ du jaroj.

Fileas FOGG returnis sin al la hotelo, petis tempetan kundiron kun Auda, kaj rapide sciigis ŝin, ke Ĝiĝih nun ne loĝas en la urbo Hongkongo, sed verŝajne en la Nederlando. La ĝentilviro finis:

- PASPORTO, iru al la ŝipo KARNATIK, kaj pagu por tri ĉambrojn.

2019-02-17

Ĉirkaŭ la mondo post okdek tagoj 17

XVII

PASPORTO komencis pensi, ke kia malkutima okazaĵo devigis, ke FIX tenas al la vojo, laŭ kiu lia estro iras. La meritinda servanto, fiera pro sia ŝtelpensado, diris al si:
- Estas klare! Li estas rigardanto por ŝtelrigardi nin! Ha, sinjoroj de la kolegaro Reform, vi multe pagos pro tio!

La ŝipo RANGUN lasis, ke la haltigilo falas ĉe la urbo Singapuro je la venonta tago je 4:00, por ricevi karbon, post ĝi gajnis duonon da tago super la priskribita tempo de la aliro. Post duhora veturo en kaleŝo tra la lando, Auda kaj s-ro FOGG reiris al la urbo.

Je 11:00 la ŝipo RANGUN iris el la ŝipejo de la urbo Singapuro, kiu estas je 1300 mejloj de la insulo Hongkongo, kia estas malgranda angla ekloĝejo proksima al la marbordo de Ĉinujo. La vetero, kiu ĝis nun estis bona, ŝanĝis je la lasta kvarono de la luno. La maro forte turniĝis, kaj la vento iam fariĝis ventego, sed feliĉe blovis el la posto.

Je iu tago FIX diris al PASPORTO:

- Ĉu vi rapidas por iri al la urbo Hongkongo?

- Grande rapidas!

PASPORTO diris per malrapida sono:

- S-ro FIX, ĉu ni malfeliĉe perdos vin, kiam ni iros al la urbo Hongkongo? Vi antaŭe irus al la urbo Bombajo, kaj jen vi ĉe Ĉinujo.

- Estas feliĉeco kaj malfeliĉeco pri tiaj aferoj. Vi tamen devas kompreni, ke mi ne veturas per mia propra kosto.

PASPORTO laŭte diris, dum li ridis:

- Mi sentas min certa pri tio!

FIX ne koprenante iris al sia ĉambro. Iel ajn la franco trovis, ke li estas trovisto.

2019-02-09

Justigite 2019-02

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/

*j u s t i g i t e*
per lia bonkoreco

== 2019-02 ==

*tio estas tiel, kiel mi aŭdis tion*
lutheranspokesman.org/2018/02/01/thats-the-way-i-heard-it/

neskribitaj rakontoj, kiujn homoj pasis tra la tempoj, ofte dissimilas al la okazoj, kiuj kaŭzis ilin.

la sinjoro dio havas tre gravan kurierleteron por la homaro. kia beno, ke nia dio ne lasis tian gravan aferon pri nia savo de morto al tiaj eraremaj kieloj, kiaj neskribitaj rakontoj kaj homa memorado!

*eliro* 17:14 la eternulo diris al moseo: skribu tion kiel memoraĵo en la libron.

dum 1600 jaroj, dio la sankta spirito spiris siajn pensojn kaj parolojn en apartajn, elktitajn homojn, kaj kaŭzis, ke ili skribas la benatan leteron pri la savo.

2 *petro* 1:20-21 neniu parolo el la skriboj estas laŭ homa signifigo, ĉar la parolado neniam venis el la volo de la homo, sed la sanktaj homoj de dio parolis, kiel la sankta spirito movis ilin.

pripensu! la veraj, eternaj pensoj, paroloj, benoj kaj promesoj de nia amanta patro en la ĉielo, elskribitaj, kaj donitaj al ni! ĉar la biblio estas la paroloj de dio, enspiritaj kaj seneraraj, tio estas la plej granda regado en ĉiuj aferoj.

2 *timoteo* 3:16 la enspirado de dio donis ĉiujn skribojn, kaj ili estas bonindaj por instruado, reprovado, senerarigo kaj lernado pri praveco.

ni aŭdis, kiel multaj aliuloj hodiaŭ ŝuldigas la malnovajn kreditarojn per la diro "faroj, ne paroloj!" se oni tamen ne havas ĉiaman regulon por ĉiuj homoj de ĉiuj tempoj, kiel oni povus decidi, kiaj faroj estas pravaj?

kiam aliuloj ĉagrenigas nin, ke ni ne plene pensas pri la savo de morto, ni povas montri la parolon de jesuo:

*johano* 14:6 mi estas la vojo, la vero kaj la vivo. neniu venas al la patro sed per mi.

se oni kulpigas nin, ke ni tenas al tro malnovaj pripensoj el malnovaj skriboj, ni rapide devas montri:

*mateo* 24:35 la ĉielo kaj la tero forpasos, sed miaj paroloj neniel forpasos.

en tiu ĉi mondo kun dissciaĵoj kaj erarvojaĵoj, estas grave senerarigi la rakonton, ja pri la aferoj vere gravaj. la sankta spirito benu niajn aŭskultadon kaj lernadon pri siaj paroloj, por ke ni fidele diru tion al la gloro de dio!

2019-01-12

Justigite 2019-01

/|_| \
| (^)  | **j u s t i g i t e**
| (  ) | per lia bonkoreco
\_,,_/
  / \ 2019-01
\__/

*por la nova jaro*
de cfw walther

tiu, kiu ankoraŭ estas idoj de la sendia mondo, estas tiuj, en kiuj la deziro al la eterna vivo kaj la savo kaj kontenteco de la animo ne vekas. ili pensas sole pri tiu ĉi vivo. tiaj homoj pensas, ke bona komenco por la nova jaro estas tiam, kiam ili kaj iliaj parencoj vivas kaj sanas, kiam ili volas gajni pli multajn aferojn, ol ili nun havas, kaj kiam novaj plaĉoj kaj novaj tagoj de feliĉeco venas al ili...

la plej necesa afero por la vere feliĉa kaj kontenta komenco de nova jaro estas, ke ni ne portu la malpiaĵojn de la malnova jaro. ĉu la riĉulo ne estas malriĉa, se li ankoraŭ bezonas la plej gravan bonaĵon - la bonkorecon de dio? kiel tia homo estas vere feliĉa, se li ne povas ĝoji pro la pardono de la malpiaĵoj? kiel li povus esti vere kontenta hodiaŭ, se li devas timi, ke dio koleras pro li, kaj ke li ne repaciĝis kun sia ĉiela patro?

estas sola unu, kiu povas forfroti nian ŝuldon el malpiaĵoj. estas li, kiu repacigis nin ĉiujn per sia sango. tiu estas jesuo kristo, la plej sankta dio-homo...

neniu ordono, kiun ni malobeis, nun povas kulpigi nin. dio mem, kiun ni malobeis, nun ne koleras pro ni. kiel la malnova jaro, ĉiuj niaj malpiaĵoj nun malaperis.