2019-05-11

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 23

XXIII

Je la morgaŭa mateno bedaŭrinda, malriĉa, malsata PASPORTO diris al si, ke li devis manĝi, kaj ju pli rapide, des pli bone.

Dum li pensis laŭ tia maniero, liaj okuloj ekvidis grandon signon, kiun ia ŝercemulo portis laŭ la stratoj:

BALANCISTARO JAPANA
ESTIMATA VILHELMO BATULKAR, HAVANTO
LASTAJ RIGARDINDAĴOJ
ANTAŬ LA FORIRO AL USONO
DE LA
LONGAJ NAZOJ! LONGAJ NAZOJ!

Li iris post la ŝercemulo, kaj post kvarono de horo li haltis antaŭ la domo kun eksteraj muroj kun koloroj, kiuj montris balancistaron. PASPORTO eniris, kaj petis pri s-ro BATULKAR, kiu tuj aperis. PASPORTO demandis:

- Ĉu vi volas servanton, sinjoro?

S-ro BATULKAR kriis, dum li montris du fortajn manojn:

- Mi jam havas du servantojn, kiuj estas obeantaj kaj fidelaj, kaj neniam forlasis min, kaj laboras por manĝaĵo, kaj jen ili. Mi ne povas ricevi vin kiel servanto, sed povas kiel ŝercemulo.

La rigardaĵo, kiun la estimata s-ro BATULKAR laŭte kriis, komencis je la tria ptm. Li donis al PASPORTO la laboron por uzi sian fortan dorson por la montro de la "egipta tombego el homoj", kvankam li ne povis fari antaŭripeton.

Antaŭ la tria rigardantoj iris en la domon. La elfaro estis simila al ĉiuj balancistaraj montroj.

S-ro BATULKAR kriis la lastan vidindon, la "egipta tombego el homoj". PASPORTO iris al la planko, kaj kuŝis apud la aliaj, kiuj faris la fundon. Dua balancistaro metis sin sur ilin, poste tria, kaj poste kvara, ĝis la domo el homoj iris al la supro de la domo. Tio gajnis laŭtan laŭdadon, kiam la balanco subite malaperis, kaj la domo rompiĝis.

La ŝuldo estis de PASPORTO. Li forlasis sian lokon, kaj falis al la piedoj de unu el la rigardantoj, kaj kriis:

- Ha, mia estro! mia estro!

- Bone. Ni iru al la vaporŝipo.

Je 6:30 ptm, la vera tempo por foriri, s-ro FOGG kaj Auda kun PASPORTO post ili, iris en la usonan vaporŝipon.

2019-05-04

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 22

XXII

La ŝipo KARNATIK, kiu iris for de la urbo Hong-Kong je 18:30 je la 7-a de la monato septembro, antaŭeniris al la lando Japano per plena rapideco. Je la tago post tio veturanto, kun duone sensenta okulo kaj malordaj haroj, faletis, iris el la dua dormĉambro, kaj lame iris al seĝo sur la supra planko.

Estis PASPORTO. Kio jam okazis al li estas tia ĉi: Post tri horoj, kun decidata penso en sia sonĝoj, la bedaŭrindulo vekis, kaj luktis kontraŭ la sensentiga enfluo de la fumŝtofo. Li staris per teni sin al la muroj, falis, kaj denove rampis supren, kaj, pelata per ia internsento, li ĉiam kriis:

- La ŝipo KARNATIK, la ŝipo KARNATIK!

La vaporŝipo staris apud la ŝipejo, preta por ekiri. PASPORTO necesis nur malmultajn paŝojn. Li iris al la piedtabulo, iris laŭ ĝi, kaj falis sensenta al la planko de la ŝipo, tuj kiam la ŝipo ekiris.

PASPORTO devis demandi la veturantestro pri la numero de la dormĉambro de sia estro. La veturantestro respondis, ke li ne scias iun veturanton kun la nomo FOGG.

Li estis laŭ la vojo al la lando Japano, kaj kion li faros, kiam li venis al tie? Lia poŝo havis neniun moneron.

Je la mateno de la 13-a la ŝipo KARNATIK iris en la ŝipejon de la urbo Jokohama. PASPORTO timete iris al la bordo de tiu aparta lando. La stratoj estis okupataj per homoj. La bedaŭrindulo certe multe matenmanĝis, antaŭ li iris el la ŝipo. Ĉar tamen li piediris dum la tuta tago, la ordonoj de malsateco fariĝis gravaj.

2019-04-20

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 21

XXI

Ili iris tra la ŝipvojoj de la urbo Hongkong, kaj la ŝipo TANKADIR, blovata per bonaj ventoj, mire iris.

Je la sunleviĝo de la posta tago, kiu estis la 8-a de la monato novembro, la ŝipo veturis pli ol 100 mejloj. Je vespero la taglibro de la ŝipo montris, ke la ŝipo iris 220 mejloj de la urbo, kaj en la taglibro de s-ro FOGG, ke li esperas, ke li povos iri al la urbo Jokohama sen malfruigoj.

Je la mateniĝo la vento forte blovis, kaj la ĉielo antaŭdiris ventegon. Ventego el pluvo kaj vento malsupreniris kontraŭ ilin ĉirkaŭ 8:00. Grandegaj ondoj puŝis la ŝipon dum la tuta tago. La nokto estis vere timiganta. La tago reaperis. Estis signoj de trankvilo je la tagmezo. La nokto estis iomete senzorgema. Je la posta mateno ili ekvidis la bordon, kaj Johano BUNSBY povis certigi, ke ili estas ĉirkaŭ 100 mejloj de la urbo Ŝanghaj.

Je 19:00 ili estis akoraŭ je tri mejloj de la urbo. Ankaŭ tiam longo, nigra defumilo kun ringegoj el fumo aperis ĉe la rando de la akvo. Estis la usona vaporŝipo, kiu foriris al la urbo Jokohama je la skribita tempo.

S-ro FOGG trankvile diris:

- Sonu signon al ĝi! Levu la kolorojn!

2019-04-13

Justigite 2019-04

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/

**j u s t i g i t e**
per lia bonkoreco

== 2019-04 ==*la gloro de la releviĝo de kristo el la mortintoj (pask'o)!*
lutheranspokesman.org/2018/04/01/easter-glory!/ĉu estas alia pli glora tago ol la festo de la reviviĝo de kristo? kristo levis sin el la **mortintoj**! neniu povas ĉesigi la morton.

*neniu escepte de jesuo!*

jesuo diris:

*johano* 10:18 mi havas la povon por demeti mian vivon, kaj la povon por repreni ĝin.

li elprovis tion, kiam li levis sin el la mortintoj. Li venkis super la morto por ni. Laŭdu al dio, kiu donas al ni la venko!

kun tia diro, ĉu vi iam ajn demandis vin, ĉu jesuo ne montris sin al ĉiuj? kial li ne starus en la laŭdejo de la urbo jerusalem, kaj montrus al ĉiuj, ke li vivas?

anstataŭe li aperis nur al elektitaj malmultaj homoj - sufiĉe por doni multajn respondeblajn okulvidantojn. kiam li aperis, lia gloro ankoraŭ estis kaŝata en sia homa korpo. kial li ne montris sian gloron, post li finis sian laboron? ĉu tio ne kaŭzis, ke multaj homoj kredos?

dio per sia saĝo, decidis kaŝi la gloron de jesuo for de la homa vidopovo, kaj montri ĝin en siaj paroloj:

*luko* 24:6 li ne estas tie ĉi, sed levis sin! memoru, kiel li *parolis* al vi, kiam li estis en la lando galilea!

*luko* 24:25-27 malsaĝaj, kaj malrapidaj de la koro por kredi al ĉion, kion la *parolantoj* jam parolis!... li komencis per moseo kaj la parolantoj, kaj klarigis al ili per ĉiuj sanktaj skriboj la aferojn pri si.

1 *korintanoj* 1:21 plaĉis al dio per la malsaĝeco de la *instruata novaĵo* savi tiujn, kiuj kredos.

morgaŭ vi ankoraŭ havos maltrankvilaĵojn kaj malpiaĵojn, sed jesuo diras:

*mateo* 9:2 kuraĝu! viaj malpiaĵoj pardoniĝas.

vi ankoraŭ loĝas en la mondo, kiu malamas dion:

*johano* 16:33 en la mondo vi havos suferadon, sed kuraĝu! mi venkis la mondon.

la tombo estas antaŭ vi, sed ne timu, ĉar jesuo jam plene venkas ĝin, kaj forprenis la venonon de morto:

*johano* 14:19 ĉar mi vivas, ankaŭ vi vivos.

la tago venos, kiam vi vidos jesuon en la plena gloro, kaj ne timos, ĉar vi tiam kunhavos liam gloron per la fina sankto. ĝis tiam daŭrigu vidi lian gloron, kaŝatan en liaj paroloj kaj promesoj! la mondo ne povas vidi ĝin, sed vi vidas, kaj ĝojas pro tiu reviviĝa gloro.

2019-03-30

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 20

XX

Dum tiuj okazaĵoj pasis en la opi'odomo, s-ro FOGG, kiu ne scias la danĝeron pri esti malfrue por la vaporŝipo, trankvile kondukis Audan ĉirkaŭ la stratoj de la angla kvarono de la urbo, dum li aĉetis la necesaĵojn por la longa veturo antaŭ ili. Post tio ili returnis al la hotelo, kie ili manĝis.

Se li povus miri pri io ajn, li mirus pri ne vidi la servanton je la dormotempo. Kiam PASPORTO ne venis je la morgaŭa mateno por respondi al la sonilo de la estro, dum li ne montris ian maltrankvilaĵon, li prenis la vetursakon, vokis Audan, kaj sendis por tirveturilon. S-ro FOGG tiam lernis, ke la ŝipo KARNATIK jam fornaĝis je la antaŭa vespero.

Viro, kiu jam regardis lin, iris al li. Tiu estis FIX, kiu, post li salutis, diris al s-ro FOGG:

- Ĉu vi, sinjoro, kiel mi, veturanto en la ŝipo RANGUN, kiu hieraŭ aliris? Mi pensis, ke mi trovis tie ĉi vian servanton.

Auda diris:

- Ĉu li povis eniri la ŝipon sen ni?

La trovisto respondis:

- La ŝipo, post la plenumo de la rekonstruaĵoj, foriris de la urbo Hongkong je dekdu horoj antaŭ la jamdirata tempo, sen ia antaŭdiro. Ni nun devas atendi dum unu semajno por alia vaporŝipo.

S-ro FOGG donis sian manon al Auda, kaj iris al la ŝipejo por serĉi iun ajn pretan ŝipon. Dum tri horoj Fileas FOGG ĉirkaŭ iris laŭ la ŝipejo kun la intenco por trovi ŝipon, kiu portos lin al la urbo Jokohama.

S-ro FOGG tamen daŭrigis la serĉon, kiam maristo renkontis lin:

- Ĉu la sinjoro serĉas ŝipon?

- Ĉu vi havas pretan ŝipon?

-Jes, sinjoro, numero 43, la plej bona en la ŝipejo.

- Mi donos al vi cent livrojn po tago, kaj aldonotan rekompenson da ducent, se mi iros al la urbo Jokohama ĝis la tempo.

- Nun, sinjoro, mi ne povos endanĝerigi miajn laboristojn aŭ mian malgrandan ŝipon pro tia longa veturo dum tiu ĉi tempo de la jaro. Estos tamen alia vojo. La vaporŝipo al la urbo San-Francisko ne komencis ĉe la urbo Jokohama. Ĝi iris al la urboj Jokohama kaj Nagasaki, sed komencas ĉe la urbo Ŝanghaj. Ni povos iri post horo.

- Mi konsentas. Ĉu vi estas la estro de la ŝipo?

- Jes. Johano BUNSBY, la estro de la ŝipo TANKADIR.

Dum FIX maltrankvile iris al la ŝipo, la aliaj iris al la pafilportista domo en la urbo Hongkong. Fileas FOGG donis la priskribon de PASPORTO, kaj lasis monon por la serĉo pri li.

La ventotolojn kaj la anglajn kolorojn ili levis je 3:10 ptm.

2019-03-23

Cirkaŭ la mondon post okdek tagoj 19

XIX

PASPORTO kun la manoj en la poŝoj malrapide iris al la ŝipejo, dum li rigardis. Kiam li iris al la ŝipejo, kie ili devos iri en la ŝipon KARNATIK, li ne miris pro vidis la troviston FIX, kiu piediris al tie kaj tie ĉi. La permisilo por laŭleĝa kapto ne venis. PASPORTO diris:

- Nun, s-ro FIX, ĉu vi decidis iri kun ni ĝis nordameriko?

FIX respondis tra fermataj dentoj:

- Jes.

Ili iris en la komercoĉambro de la vaporŝipo, kaj certigis ĉambrojn por kvar homoj. La vendisto, dum li donis al ili la permesilojn, sciigis ilin, ke la laboro pri la ŝipo KARNATIK jam finiĝis, kaj ke la vaporŝipo foriros je la hodiaŭa vespero, kaj ne la morgaŭa mateno, kiel jam dirite.

FIX nun decidis kuraĝan faron. Li decidis diri al PASPORTO ĉion. Tio ŝajnis la sola maniero por teni s-ron Fileas FOGG je malmulte tagoj en la urbo Hongkongo. Li tiel invitis la kunulon al drinkejo, kiun li okaze ekvidis ĉe la ŝipejo.

FIX kaj PASPORTO ekkomprenis, ke ili estas en fumdomo, en kiu estas tiuj bedaŭrindaj, mortkapaj, mallertaj kreitoj, el kiuj la anglaj komercistoj vendis la malsaneman kuracaĵon, nomitan opio. Ili mendis du botelojn da vino, kiujn la franco bone utiligis. FIX diris:

- Mi volas severan parolon kun vi. Ĉu vi lernis, kiu mi estas? Mi tial diros al vi ĉion.

- Kvankam unue lasu, ke mi diros al vi, ke tiuj ĝentilhomoj senutile ludas. Membroj de la kolegaro Reform! Vi devas scii, ke mia estro estas verdiranta homo, kaj ke, kiam li promesas, li juste ludas.

FIX, dum li forte rigardis lin, diris:

- Kiu mi estas, vi pensas?

- Farulo de la kolegaro Reform, kiun ili sendis al tie ĉi por interrompi la veturon de mia estro. Kvankam mi malkovris vin antaŭlonge, mi ĝentilis por diri nenion pri tio al s-ro FOGG.

- Mi estas leĝodefenda trovisto, kiun la ordonejo en la urbo London sendis. La ludo de s-ro FOGG estas simpla malveraĵo, kiun vi kaj la ĝentilhomoj de la kolegaro malsaĝe kredas.

- Kial?

- Aŭskultu! Je la 28-a de la monato septembro, iu rabis kvindek-kvin livr'ojn el la Monejo de Anglujo. Jen la priskribo - same kiel s-ro Fileas FOGG.

PASPORTO kriis, kaj batis la tablon per mano:

- Sensence! Mia estro estas la plej verparolanta el homoj!

PASPORTO sentis pli kaj pli forte la farojn de la drinkaĵo. Kelkaj fumiloj kun opio kuŝis sur la tablo. FIX ŝtelmetis unu en manon de PASPORTO. Li prenis, metis ĝin inter la lipojn, ekbrulis, fumis, kaj lia kapo, grava pro la enfluo de la kuracaĵo, falis al la tablo.

FIX diris, post li vidis, ke PASPORTO estis sensentebla:

- Finfine! S-ro FOGG ne scios pri la foriro de la ŝipo!

Post li pagis la aĉetrakonton, FIX iris el la drinkejo.

2019-03-16

La Esperanto de la popolo

The Esperanto of the people
-> La Esperanto de la popolo

Logic
The Sixteen Rules of Esperanto Grammar
The Vocabulary of the Academy of Esperanto

-> Logiko
La dekses reguloj de la gramatiko de Esperanto
La vortaro de la Akademio de Esperanto

These are all anyone needs to perform in Esperanto.
-> Tiuj cxi estas cxio, kio necesas por verki en Esperanto.

Esperanto "experts" cannot accuse anyone of making a grammatical error in Esperanto, as long as the Sixteen Rules are kept.
-> La "lertuloj" de Esperanto ne povas sxuldigi iun pri fari gramatikan eraron pri Esperanto, se tiu obeas la Sesdek regulojn.