2019-11-09

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 33

XXXIII

Post unu horo la ŝipo HENRIETA pasis la lumturon, kiu montras la enirejon de la rivero Hudson, kaj iris al la marego.

Je la tagmezo de la posta tago, viro iris al la altoĉambro por certigi la lokon de la ŝipo. Estis Fileas FOGG.

Fileas FOGG jam veturis por la urbo Bordeaux. Dum la 30 horoj, kiam li estis en la ŝipo, li tiel komercis per siaj monpaperetoj, ke al la maristoj, kiu ne estis la longatempa maristaro, ne plaĉas la ŝipestro. Ili fermis lin en lian ĉambron per ŝlosilo kaj seruro.

Dum la unuaj tagoj ili sufiĉe facile veturis.

FIX decidis, ke la ŝipo per la ordonoj de FOGG ne iras al la urbo Liverpool, sed al ia parto de la mondo, kie la ŝtelisto libere loĝos.

Je la 13-a ili pasis la bordo de la insulo Newfoundland - danĝera loko, kie estas oftaj nebuloj kaj fortaj ventegoj.

La 16-a de la monato de decembr'o estis la 75-a tago post la foriro de Fileas FOGG de la urbo London.

Je tiu tago la vaporilisto iris al la supraplanko al s-ro FOGG, kaj komencis severe paroli kun li:

- Vi devas memori, ke, post ni ekiris, ni tenis varmajn fajrojn en ĉiuj fajrejoj. Ni kvankam havis sufiĉan karbon por iri per vaporo de la urbo Nov-York al la urbo Bordeaux, ni ne havis sufiĉan por plena vaporo de tie al la urbo Liverpool.

Je tempeto antaŭ la tagmezo Fileas FOGG, post li certigis la lokon de la ŝipo, vokis PASPORTON, kaj ordonis, ke li venigu la ŝipestron SPEEDY. Post malgranda tempeto, kun krioj kaj malbenoj la ŝipestro aperis ĉe la supraplanko. Li diris kun ruĝa vizaĝo:

- Kie estas ni?

S-ro FOGG respondis per nerompebla trankvileco:

- Je 707 mejl'oj de la urbo Liverpool. Mi sendis pro vi, sinjoro, por peti, ĉu vi vendos al mi vian ŝipon. Mi devos bruli ĝin.

La ŝipestro SPEEDY kriis:

- Bruli mian ŝipon! La ŝipo de kosto da 50 000 usonaj dolar'oj!

Fileas FOGG respondis, dum li donis al li falditajn monpaperetojn:

- Jen 60 000.

Andreo SPEEDY elkaptis ilin, kaj metis ilin en poŝon. Li aldonis:

- Ĉu vi scias, ŝipestro FOGG, ke vi havas iometon de usonano en vi?

- Disigu la seĝojn kaj litojn, kaj brulu ilin!

La pli granda parto de la supraplanko malaperis je la 20-a. Je tiu tago tamen ili ekvidis la bordon de Irlando.

La ŝipo HENRIETA iris en la urbon Queenstown je 1:00 atm. La veturantaro tuj iris al la lando. Ĉiuj ili eniris trenon, kiu estis preta por foriri je 1:30. Je sunleviĝo ili estis en la urbo Dublin. Ili baldaŭ iris en vaporŝipon.

Fileas FOGG fine iris el la ŝipo ĉe la ŝipejo de la urbo Liverpool je 11:40 de la 21-a tago de la monato decembr'o. Li estis nur je ses horoj de la urbo London.

Je tiu tujo FIX iris al li, metis manon sur lin, montris la permesilon por laŭleĝa kapto, kaj diris:

- Mi kaptas vin per la nomo de la reĝino!

2019-10-29

Tonto kun Esperanto en Toronto

Miaj plej amataj aferoj ofte estas miksataj kun Esperanto...

www.youtube.com/watch?v=RwwUuxV9It4

2019-10-12

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 32

XXXII

La ŝipo ĈINUJO jam foriris, kaj ŝajnis, ke ĝi forportis la lastan esperon de Fileas FOGG.

S-ro FOGG tamen, post li iris de la ŝipejo Kunard, simple diris:

- Ni konsilos morgaŭ pri tio, kio estos la plej bona. Kuniru!

La veturantaro iris trans la rivero Hudson en la transrivera ŝipo ĜERSEY-URBO, kaj sidis en kaleŝo al la hotelo S-ta Nikolas.

La posta tago estis la 12-a de la monato decembr'o. S-ro FOGG sola iris el la hotelo, post li donis al PASPORTO ordonetojn por atendi la revenon, kaj por sciigi Audan, ke ŝi tuj estu preta.

S-ro FOGG salutis ŝipon, iris en ĝin, kaj baldaŭ ektrovis sin en la ŝipo HENRIETA kun feraj muroj kaj ligna supraplanko. Sur la supraplanko, li petis por la ŝipestro, kiu baldaŭ salutis. Li estis viro kun 50 jaroj kaj grandaj okuloj, kaj kun la koloro de malnova kupro, ruĝaj haroj, dika kolo, kaj voĉo kiel malafabla hundo.

S-ro FOGG demandis:

- La ŝipestro?

- Mi estas la ŝipestro.

- Mi estas Fileas FOGG de la urbo London.

- Mi estas Andreo SPEEDY de la urbo Kardiff.

- Ĉu vi havas veturantojn?

- Neniam veturantojn. Tro malhelpas.

- Ĉu vi portos min kaj tri aliajn al la urbo Liverpool?

- Ne. Mi iros al la urbo Bordeaux, certe al Bordeaux.

- Mi donos al vi 2000 dolar'ojn.

- Po ĉiu?

- Po ĉiu.

La ŝipestro SPEEDY simple diris:

- Mi komencos je la 9-a horo. Ĉu vi kaj via veturantaro estas pretaj?

S-ro FOGG tiel simple respondis:

- Ni estos en la ŝipo je la 9-a horo.

2019-09-28

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 31

XXXI

Fileas FOGG ektrovis, ke al li estas malfrue da dudek horoj.

La trovisto tiam iris al s-ro FOGG, kaj severe rigardis lin, kaj diris:

- Vi devas regajni ok horojn. Certa viro proponis tian vojon al mi.

FIX fingromontris la viron, kiu ĉirkaŭiris antaŭ la fervojdomo, kaj s-ro FOGG iris al li. Post tempeto, s-ro FOGG kaj la usonano, kies nomo estis MUDĜE, iris en la dometon, kiu staris iomete de la milita fortejo. Tie s-ro FOGG rigardis malkonvenan veturilon, ligna kvarangulo sur du longaj, mallarĝaj glitiloj, kaj sur kiu estis seĝoj por kvin aŭ ses homoj. Granda starbastonego staris sur la kvarangulo, ligita per feraj ŝnuroj, kaj al kiu estis ligita granda ventotolo de ŝipo. La starbastonego havis feran lignopecon por ligi alian transventotolon.

Je 8:00 la glitveturilo estis preta por ekiri. Ili malfaldis la du grandajn ventotolojn, kaj per la premo de la vento la veturilo glitis sur la malmola neĝo je la rapideco da 40 horoj per mejl'o.

La longeco inter la fortejo Kearney kaj la urbo Omaha estis ĝis 200 mejl'oj. La herbolando, trans kiu la veturilo rekte iris, estis tiel ebena kiel la maro. La vento, kiu ne malfortiĝis, blovis, kaj preskaŭ rompis la starbastonegon. La feraj ŝnuroj tamen forte tenas ĝin.

Ĉirkaŭ 12:00 MUDĜE fingromontris amason de tegmentoj, blankaj pro la neĝo, kaj diris:

- Ni jam estas tie!

La treno estis preta por ekiri, kiam s-ro FOGG kaj la veturantaro iris al la fervojdomo, kaj ili havas sufiĉan tempon nur por iri en ĝin. Dum la nokto la treno iris trans la rivero Misisipi. Je la posta tago, kiu estis la 10-a de la monato, je 16:00 ĝi iris al la urbo Ĉikago.

Estis 900 mejl'oj inter la urbo kaj la urbo Nov-Yorko. Estas tamen en la urbo multaj trenoj. S-ro FOGG iris el unu al la alia. La rivero Hudson fine venis en la vidon. Je 21:45 de la 11-a tago de la monato, la treno haltis ĉe la fervojdomo sur la dekstra bordo de la rivero, ja antaŭ la ŝipejo.

La ŝipo ĈINUJO al la urbo Liverpool jam eliris antaŭ tri kvaronoj de horo!

2019-09-14

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 30

XXX

Tri veturantoj, enhavantaj PASPORTON, malaperis. La kolonestro PROKTOR havis gravan vundon. Ili portis lin al la milita fortejo.

S-ro FOGG staris senmova. Li mallaŭte diris al Auda:

- Mi trovos lin vivan aŭ mortan.

La estro de la milita fortejo Kearney estis tie. S-ro FOGG diris al li:

- Sinjoro, tri veturantoj malaperis. Ĉu vi proponos iri post la indianoj?

La estro respondis:

- La indianoj povos iri trans la rivero Arkansas, kaj mi ne povas lasi la fortejon sendefendema.

S-ro FOGG malvarme diris:

- Mi sola iros.

- Ne. Vi estas kuraĝa viro -

Li aldonis, dum li turnis sin al la militistoj:

- Tridek volantoj!

Breve post tio, s-ro FOGG premis la manon de la juna virino, kaj, post li fidas al ŝi pri la vetursako, iris kun la malgranda militistaro. Antaŭ ol li foriris, li diris al la militistoj:

- Miaj amikoj, mi dividos inter vi 5000 usonanajn dolar'ojn, se ni savos la malliberulojn.

Tiam estis malgrande post la tagmezo.

La veturantoj ĝojis por vidi, ke la lokomovilo rekomencis ĉe la antaŭo de la treno. Auda rapidis el la fervojdomo, kaj demandis al la veturantestro:

- Ĉu vi rekomencos?

La veturantestro respondis:

Mi ne povas interrompi la veturon. Ni nun malfruas per tri horoj.

- Kaj kiam alia treno iras al tie ĉi de la urbo San-Francisko?

- Je la morgaŭa vespero.

- Tiam tamen estos tro malfrue! Mi ne iros.

Dumtempe la veturantoj kaj kelkaj el la vunditoj, inter ili la kolonestro PROKTOR jam sidis en la treno. La kondukisto fajfis, la treno ekiris, kaj baldaŭ malaperis, kaj miksis sian blankan fumon kun la ĉirkaŭblovanta kaj forte falanta neĝo.

Tra la nokto Auda, plena per malfeliĉaj antaŭsentoj kaj la koro per ĉagrenegoj, ĉirkaŭiris ĉe la rando le la herbolando. La nokto pasis. Ili aŭdis pafojn. La militistoj rapidis el la fortejo, kaj je la duono de mejlo ekvidis piedirantaron bonordeman.

2019-08-31

Ludi-muzikon-sur-la-ŝtuparo di


Ĉirkaŭ la mondon post okdek tago 29

XXIX

La treno daŭrigis la veturon dum la vespero sen interrompo ĝis la pasejo Evans. Ĝi pasis 1382 mejl'ojn de la urbo San-Francisko post tri tagoj kaj tri noktoj. Necesis ankoraŭ kvar tagoj kaj noktoj al la urbo Nov-York.

Ili iris en la usonan landon Nebraska je 11:00 ptm. Ili pasis la militan fortejon McPherson je 8:00 atm, kaj devis pasi ankoraŭ 357 mejl'ojn al la urbo Omaha.

S-ro FOGG kaj la kunludantoj jam rekomencis ludi kart'ojn, kiam voĉo post li diris:

- Mi anstataŭe ludis diamant'on.

S-ro FOGG, Auda kaj FIX levis la kapojn kaj ekvidis la kolonestron PROKTER. La usonano respondis:

- La tempon kaj lokon vi volas, kaj kun la pafilojn, kiujn vi elektas!

Fileas FOGG respondis:

- Post ses monatoj!

Stamp PROKTER kriis:

- Tio estas por atendi. Tuj aŭ neniam!

La du batalantoj, la duauloj, kaj la veturantestro pasis al la lasta kaleŝo de la treno. S-ro FOGG kaj la kolonestro PROKTER, ĉiu kun ses-pilka manpafilo, eniris la kaleŝon, kiam sovaĝaj krioj subite iris tra la aero, kaj pafoj, kiuj ne venas el la kaleŝo, kie estas la batalantoj. Ili tiam ekkomprenis, ke indianoj atakas la trenon.

La indianoj unue entreniĝis en la lokomovilon, kaj vulnis la kondukiston kaj fajriston. La veturantestro kriis:

- Se la treno ne haltis post breva tempo, ni mortos!

PASPORTO kriis:

- Mi iros!

La treno iris je kelkaj minutoj. Ili tamen utilis la haltilojn, kaj ili fine haltis preskaŭ 100 futoj de la fervojdomo de la fortejo Kearney. La militistoj de la fortejo aŭdis la pafojn, kaj rapidis. La indianoj ne antaŭvidis ilin, kaj jam foriris, antaŭ ol la treno plene haltis.

Kiam la veturantoj tamen kalkulis unu la alian sur la atendejo de la fervojdomo, ili ektrovis, ke kelkaj forestas, ankaŭ la kuraĝa franco.