2019-01-12

Justigite 2019-01

/|_| \
| (^)  | **j u s t i g i t e**
| (  ) | per lia bonkoreco
\_,,_/
  / \ 2019-01
\__/

*por la nova jaro*
de cfw walther

tiu, kiu ankoraŭ estas idoj de la sendia mondo, estas tiuj, en kiuj la deziro al la eterna vivo kaj la savo kaj kontenteco de la animo ne vekas. ili pensas sole pri tiu ĉi vivo. tiaj homoj pensas, ke bona komenco por la nova jaro estas tiam, kiam ili kaj iliaj parencoj vivas kaj sanas, kiam ili volas gajni pli multajn aferojn, ol ili nun havas, kaj kiam novaj plaĉoj kaj novaj tagoj de feliĉeco venas al ili...

la plej necesa afero por la vere feliĉa kaj kontenta komenco de nova jaro estas, ke ni ne portu la malpiaĵojn de la malnova jaro. ĉu la riĉulo ne estas malriĉa, se li ankoraŭ bezonas la plej gravan bonaĵon - la bonkorecon de dio? kiel tia homo estas vere feliĉa, se li ne povas ĝoji pro la pardono de la malpiaĵoj? kiel li povus esti vere kontenta hodiaŭ, se li devas timi, ke dio koleras pro li, kaj ke li ne repaciĝis kun sia ĉiela patro?

estas sola unu, kiu povas forfroti nian ŝuldon el malpiaĵoj. estas li, kiu repacigis nin ĉiujn per sia sango. tiu estas jesuo kristo, la plej sankta dio-homo...

neniu ordono, kiun ni malobeis, nun povas kulpigi nin. dio mem, kiun ni malobeis, nun ne koleras pro ni. kiel la malnova jaro, ĉiuj niaj malpiaĵoj nun malaperis.

2019-01-05

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 16

XVI

La veturo de la urbo Kalkuto al la insulo de Hongkongo havis 3,500 mejlojn, kaj necesas 10-12 horojn.

Kion la trovisto FIX, kiu tiel malfeliĉe devis veturi de lando al lando, faris dum la tuta tempo? Li povis ekiri en la ŝipo RANGUN ĉe la urbo Kalkuto, sen ke PASPORTO vidis lin, post li lasis ordonon, ke, se la permesilo por laŭleĝa kapto venos, passendu ĝin al la urbo Hongkongo.

FIX iris el sia ĉambro, kaj iris al la supra planko. PASPORTO promenis ĉe la antaŭa parto de la vaporŝipo. La trovisto rapidis antaŭen kun la ŝajno de forta miro, kaj laŭte diris:

- Vi, ĉu tie ĉi, en la ŝipo RANGUN?

- Ĉu, s-ro FIX, en la ŝipo?

- Kaj kiel fartas s-ro FOGG?

- Tiel sana kaj tempkapa, kiel ĉiam, ne malfrua nur je unu tago post la tempo! S-ro FIX, ni tamen havas junulinon kun ni. Ni metos ŝin sub la defendado de unu el ŝiaj parencoj, riĉa komercisto en la urbo Hongkongo.

2018-12-22

Ċirkaŭ la mondon post okdek tagoj 15

XV

La trenveturilaro iris en la fervojdomon. PASPORTO unue saltis el ĝi, kaj s-ro FOGG, kiu helpis la kunulinon por malsuprenpaŝi, iris post li. Fileas FOGG intencis tuj iri al la vaporŝipo al la insulo de Hongkongo, por certigi, ke Auda estos preta por la veturo.

Kiam li paŝis el la fervojdomo, pafilportisto iris al li, kaj diris:

- S-ro Fileas FOGG? Ĉu tiu ĉi viro estas via servanto?

-Jes.

- Bonvolu, ambaŭ vi, iri post mi.

Li kondukis s-ron FOGGon, Audan kaj PASPORTOn al speco de kvar-rada kaleŝo, trenata per du ĉevaloj. La kaleŝo haltis antaŭ simpla domo. La pafilportisto kondukis ilin al ĉambro kun baritaj fenestroj, kaj diris:

- Vi aperos antaŭ la juĝisto OBADJA je 8:30.

Auda diris al s-ro FOGG:

- Sinjoro, estas pro mi, ke vi ricevas tion ĉi - estas por savi min!

PASPORTO maltrankvile diris:

- La vaporŝipo foriros je 12:00!

Je 8:30 la pafilportisto malfermis la pordon, kaj petis, ke ili iru post li, kaj kondukis ilin al ĉambregon. S-ro FOGG kaj la du kunuloj sidiĝis antaŭ la tabloj de la juĝisto kaj lia rakontisto. PASPORTO, ne volanta atendi, diris:

- Pri kio vi ŝuldigas nin?

- Permesu, ke la plendantoj eniru!

Tri hindaj pastroj starigis antaŭ la juĝisto, kaj la rakontisto komencis laŭte legi plendon pri sensankteco kontraŭ Fileas FOGG kaj la servanto, kiujn ili ŝuldigis, ke ili malpurigis sanktigitan lokon.

La rakontisto aldonis:

- Kiel elprovaĵo, jen la ŝuoj de la kontraŭleĝulo, kiujn li lasis post si.

FIX, la trovisto, jam antaŭ komprenis la plibonaĵon, kiun la okazaĵo de PASPORTO donis al li. FIX kaj la pastroj iris al la estra urbo de Hindujo antaŭ s-ro FOGG kaj la servanto, kaj sciigis la juĝistojn por kapti ilin, kiam ili venas.

S-ro FOGG enue respondis:

- Mi konsentas.

La juĝisto daŭrigis diri:

- Mi juĝas tiun ĉi PASPORTOn al malliberejo dum 15 tagoj kaj depago da 300 livr'oj. Mi juĝas Fileason FOGGon al unu semajno da mallibereco kaj depago da 150 livr'oj.

FIX frotis la manojn pro kontenteco. Se li povos haltigi Fileason FOGGon en la urbo Kalkuto dum semajno, tio estas pli multa tempo ol la neceso por la sendo de la permesilo por kapti lin.
Fileas FOGG stariĝis, kaj diris:

- Mi donos liberpagon.

La juĝisto eldiris, ke la liberpago por ĉiu malliberulo estos 1000 livr'oj.

S-ro FOGG diris, dum li prenis la monon el la vestsako apud PASPORTO:

- Mi tuj pagos tion.

FIX esprimis:

- La malbonulo ankoraŭ estas libera! Mi iros post li al la fino de la mondo, se tio necesos.

2018-12-09

Justigite 2018-12

/|_| \
| (^) |     **j u s t i g i t e**
| (  ) |     pro lia bonkoreco
\_,,_/
   / \        2018-12
\__/

*rigardadu!*
lutheranspokesman.org/2017/12/01/on-watch/

*marko* 13: 37 tion, kion mi diras al vi, mi diras al ĉiuj: rigardadu!

je ĉiu dimanĉo, la kristanaro volas atendi gravan alvenon - alvenon, kiu eterne ŝanĝos ĉion! ni konfesas en la kredparolo de la senditoj de jesuo: li denove venos por juĝi la vivantojn kaj la mortintojn
nia savinto, kiu jam venis kiel humila servanto, kiu jam kuŝis en besta nutringo por vivi por ni, kaj kiu, batita al la krucmortilo, poste mortis por ni, denove alvenos:

*1 tesalonikanoj* 4: 16-17 ĉar la sinjoro mem malsupreniros de la ĉielo kun krio, kun la voĉo de anĝelestro, kaj kun la sonilo de dio. la mortintoj per kristo unue leviĝos. Tiam ni, kiuj vivas kaj restas, kolektiĝos kun kun ili en la nuboj por renkonti la sinjoron en la aero. ni tiel ĉi ĉiam estos kun la sinjoro.

multaj malefektivaj antaŭdirantoj jam volis pensigis nin, ke ili povas scii la tagon kaj horon de la reveno de jesuo, kontraŭe al la simplaj vortoj de nia savinto:

*marko* 13: 32 pri tiu tago kaj horo neniu scias, nek eĉ la anĝeloj en la ĉielo, nek la filo, sed la patro sola.

ni ne povas scii la veno de tiu tago, nek la tagon de nia morto:

*kanto* 31: 15 miaj tempoj estas en viaj manoj.

la sinjoro volas, ke liaj homoj ĉiam estos rigardemaj kaj vekemaj:

*1 tesalonikanoj* 5: 2-6 ĉar vi mem senerare scias, ke la tago de la sinjoro venos kiel ŝtelisto en la nokto... sed vi, fratoj, ne estas en la mallumo, por ke tiu tago kiel ŝtelisto prenu vin. vi ĉiuj estas la filoj de la lumo kaj la filoj de la tago. ni ne estas de la nokto, nek de la mallumo. ni tial ne dormu, kiel aliaj dormas, sed rigardadu kaj vekemu ni.

kel ni tial restas vekemaj? kiel la sinjoro uzis la biblion, bapton kaj sinjormanĝon por voki vin al la fido per si, tiel li uzas ilin por fari vin vekemaj por sia reveno.

*marko* 13: 33 rigardadu kaj preĝu, ĉar vi ne scias, kiam estos la tempo.

la sinjoro ankaŭ uzas la sinjormanĝon:

*1 korintanoj* 11: 26 tiel ofte, kiel vi manĝas tiun ĉi panon, kaj trinkas el tiun ĉi ingo, vi elesprimas la morton de la sinjoro, ĝis li venos.

la sinjoro ankaŭ uzas niajn gefratojn per kristo por helpi, ke ni vekemas pri lia reveno:

hebreoj 10: 24-25 pensu ni unu pri la alia, por kaŭzi amon kaj bonajn farojn. ne forlasu la kunvenadon de ni, kiel estas la kutimo de iuj, sed voligu unu la alian, kaj tiel pli multe, kiel vi vidas, ke la tago venos.

ni scias, ke li, kiu venis je tiu unua kristonasko, denove venos por preni nin, por ke ni eterne estu kun li. nia sinforo tial diras: tion, kion mi diras al vi, mi diras al ĉiuj: rigardadu! vere!

2018-11-24

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 14

 XIV

Ili iris al la fervojdomo je 10:00 ptm, kaj, post ili rekomencos la interrompatan fervojon, ili iros al la urbo Kalkuta antaŭ dudek-kvar horoj. Ili metos la junulinon en unu el la ĉambroj en la fervojdomo, dum s-ro FOGG ordonis, ke PASPORTO aĉetu por ŝi la aferoj pri saneco, kaj vestojn, por kio la estro donis al li permeson sen fino. La maniero, per kiu la pastroj de Pilaĝi regis ŝin, malrapide cedis, kaj ŝi resanis al sia antaŭa karaktero.

La fervoja kaleŝaro estis preta por iri for de Alahabad, kaj s-ro FOGG donis al la vojkondukanto la pagon konsentitan por la servo. Li diris al li:

- Hindo, mi ja pagis vin por via servo, sed ne por via fideleco. Ĉu vi volas havi tiun ĉi elefanton? Li estas via.

Li diris:

- Vi, bonestimato, donas al mi riĉaron!

Baldaŭ post tio, Fileas FOGG, la sinjoro Francisko KROMARTY kaj PASPORTO sidis en fervoja kaleŝo kun Auda, kiu havis la plej bonan seĝon, kaj iris plej rapide al la urbo Benares. Auda korsente dankis la savintojn kun larmoj pli bone ol kun vortoj. Fileas FOGG komprenis tion, kio estis en la koro de Auda, kaj proponis por certigi al ŝi, ke li iros kun ŝi al la insulo de la urbo Hong-kong.
Je 12:30 ptm la trenveturilaro haltis ĉe la urbo Benares, la celo de la sinjoro Francisko KROMARTY. Li adiaŭis al Fileas FOGG, kaj volis al li estontan bonon.

Ili iris al la urbo Kalkuta je 7:00 atm. Laŭ la taglibro de Fileas FOGG, li devis esti ĉe la urbo Kalkuto je la 25-a tago de la monato oktobro, kaj tio estis la senerara tempo de lia aliro.

2018-11-11

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 13

 XIII

La vojkondukanto respondis:

- Estas certa, ne simple ke ni eble perdos niajn vivojn, sed ke ili turmentos nin, se ili kaptos nin.

La bona hindo tiam rakontis pri la malbonfortulino, kiu - li diris - estis glora belulino kaj la filino de riĉa komercisto de la urbo Bombaj. Ŝi ricevis tutan anglan edukon en tiu urbo. Pro ŝiaj manieroj kaj lerteco, oni pensus ŝin eŭropanino. Ŝia nomo estis Auda.

Kiam la nokto falis je ĉirkaŭ la 6-a ptm, ili decidis, ke ili iros al la brultablo. Al la malfeliĉeco de la vojkondukanto, la gardantoj de la popolestro kun lampoj kaj glavoj sen ingojz iris de flanko al flanko antaŭ la pordoj de la preĝejo. PASPORTO, kiu sedis sur la malaltaj branĉoj de arbo, pensis pri afero, kiu subite venis al li.

La horoj pasis, kaj la palaj ombroj montris la iĝo de la tago. La horo de la homofero venis.
La maljuna popolestro ne mortis, ĉar li subite, kiel spirito, leviĝis, kaj prenis sian edzinon en la manojn, kaj iris malsupren de la brultablo! La militistoj kaj pastroj, subite kaptataj per timegeco, kuŝis kun la vizaĝoj al la tero. Ili ne volis vidi tian miron.

La revivanta popolestro iris al la sinjoro Francisko kaj s-ro FOGG, kaj rapide diris:

- Ni ekiru!

Estis ja PASPORTO, kiu ŝteliris sur la brultablon, kaj savis la junulinon de morto! Post tempeto ĉiuj kvar veturanoj malaperis en la arbaron, kaj la elefanto rapide portis ilin for.

2018-11-04

Justigite 2018-11

   /|_|  \
 |  (^)    |
 |  (    )  |
   \_, ,_/
     / \
   \__/     2018-11


 **J U S T I G I T E**
PRO LIA BONKORECO


*CxIAM PRETAJ*
LUTHERANSPOKESMAN.ORG/2017/11/01/SEMPER-PARATUS/


*HEBREOJ* 10: 23-25 FORTE TENU NI AL LA KONFESO PRI NIA ESPERO SEN ERARI. LI, KIU PROMESIS, ESTAS FIDELA. PRIPENSU NI UNU LA ALIAN POR EKKAUxZI LA AMON KAJ BONAJN FAROJN. NE FORLASU NI LA KUNVENON DE NI, KIEL ESTAS LA VOJO DE IUJ. SPRITIGU UNU LA ALIAN, DES PLI MULTE DUM VI VIDAS, KE LA LASTA TAGO VENOS

IO, KION VI CERTE VIDOS, ESTAS LA PLEJ MALBONA OKAZO DE LA TUTA TEMPO DE LA MALFIDELA MONDO, LA REVENO DE JESUO DE LA TAGO DE LA LASTA ELJUGxO. TIAL CxI ESTAS, KIAL JESUO VOLIGAS NIN:

*MATEO* 24: 44 *ESTU PRETAJ.* LA FILO DE HOMO VENOS JE HORO, KIUN VI NE ATENDAS

VI NE SCIAS, KIAM TIU TAGO VENOS. NE ESTAS LA TEMPO POR PRETIGxI, KIAM GxI VENOS

*FORTE TENU AL LA KONFESO PRI NIA ESPERO*
LA ESPERON PRI STARI VENKPLENA JE TIU GRANDEGA TAGO NI TROVAS EN LA CxIUTAGA VETURO AL LA MORTEJO DE JESUO. KONFESU NI PRI NIAJ SxULDOJ KONTRAUx DIO. NI RICEVAS LA PLENAN PARDONON PRO LA MORTO DE JESUO ANSTATAUx NIA MORTO


*PRIPENSU NI UNU LA ALIAN POR EKKAUxZI LA AMON KAJ BONAJN FAROJN*
UZADO KAJ RIPETO PRI LA FIDO FORTIGxAS PER LA KUNECO KUN SIMILPENSAJ KREDANTOJ


*NE FORLASU LA KUNVENON DE NI*
CxIUSEMAJNA LAUxDADO NE ESTAS SIMPLA PLACxETO. TIO ESTAS LA KIELO DE LA SINJORO POR DAUxRIGI, KE NI KAJ LA KUNKREDANTOJ RELERNAS LA BONAN NOVAJxON, POR KE NI PARKERU LA VOJETON AL LA SENDANGxERECO CxE LA MORTEJO DE JESUO


JE LA TAGO DE LA REVENO DE NIA SINJORO ESTAS MULTAJ HOMOJ, KIUJ ESTOS MALPRETAJ. POR NI KUN LA OFTA UZADO PRI LA LIBRO DE DIO KAJ PRI LA KUNECO EN TIU LIBRO KUN SIMILPENSAJ KREDANTOJ, NI CxIAM ESTOS PRETAJ POR GxOJE SALUTI LA REVENONTAN SAVINTON