2019-06-28

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 26

XXVI

"De marego al marego" - la usonanoj tiel diras. Kaj tiuj kvar vortoj priskribas la grandan fervojon, ki iras trans la tuta longeco de Usono. La urbo Nov-York estas la vojo, laŭ kiu Fileas FOGG iros dum sep tagoj, kaj kiu - almenaŭ li tiel esperis - povigos, ke li veturos per atlanta vaporŝipo je la 11-a de la urbo Nov-York al la urbo Liverpool.

La treno iris de la fervojdomo Oakland je 6:00 ptm. Neĝo komencis fali je horo post ili ekiris - malgrava neĝo tamen, kiu feliĉe ne malhelpos la trenon. Je 8:00 ptm veturantestro iris en la kaleŝon, kaj diris, ke estas la tempo por enlitiĝi. Post mallonga tempo la kaleŝo ŝanĝiĝis al dormejo. La dorsojn de la seĝoj ili puŝis malantaŭen, kaj zorgeme magazenitajn litojn ili venigis. La treno iris en la usonan landon Nevada je la 9:00 atm. Je la tagmezo ĝi iris al la urbo Reno, kie ili haltis dum 20 minutoj por la matenmanĝo.

Tiam bestaro el 10,000 aŭ 12,000 bizon'oj staris sur la fervojo. La plej bona maniero estis atendi, kaj poste regajni la tempon per pli granda rapideco, post la kontraŭa objekto foriros.

Estis 9:30 ptm, kiam la treno iris en la usona lando Utah.

2019-06-08

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 25

XXV

Estas je 7:00 atm, kiam s-ro FOGG, Auda kaj PASPORTO ekiris sur la landegon nordamerikan, se oni povas doni tiun nomon al la ŝipejo en la akvo, sur kiun ili elŝipiĝis.

S-ro FOGG, kiam li iris sur la bordon, iris por lerni je kiu horo la unua treno iros al la urbo Nov-York, kaj trovis, ke tio estos je 6:00 ptm. Li tial havi la tutan tagon por esti en la estra urbo de la lando Kalifornia. Uzantaj kaleŝon, li kaj Auda paŝis en ĝi, dum PASPORTO sidis apud la kondukanto, kaj ili ekiris al la hotelo Interlanda. De la alta loko PASPORTO scivoleme rigardis la larĝajn stratojn. La alta turo de la estra domo estis super la tuta vido de la stratoj, kiuj kvarangule kuŝis unu trans la alia.

La tera etaĝo de la hotelo enhavis grandan manĝejon, malferman al ĉiuj pasirantoj. Post la matenmanĝo s-ro FOGG kun Auda ekiris al la angla regodomo por la sigelo. Li tamen ne iris ĝis ducent paŝoj, kiam "per la plej granda ŝanco en la mondo" li renkontis la troviston FIX. La trovisto - kiu intencis ne perdi la vidon de li - petis iri kun ili dum ilia promeno ĉirkaŭ la urbo.

Ili baldaŭ trovis sin ĉe la strato Montgomery, kie estis granda amaso da homoj. Oni ĉie aŭdis laŭtajn kriojn:

- La bonulo KAMERFIELD!

- La bonulo MANDIBOY!

Por rigardi sen ili puŝi ilin, la promenantaro iris al supro de ŝtuparo ĉe la fino de la strato. Nova lukto venis. Fermataj manoj batis. Aktivularo venis al la ŝtuparo, kie ili staris. Granda batalulo kun ruĝaj barbo kaj vizaĝo, kiu ŝajnis esti la estro, levis manon por bati s-ron FOGG. Li fortege batus lin, se FIX ne rapidis al tie, kaj anstataŭe ricevis tion.

S-ro FOGG kolere ekrigardis la batalulon, kaj kriis:

- Usonano!

La alia respondis:

- Anglo! Ni denove renkontos! Kio estas la nomo?

- Fileas FOGG. Kaj via?

- La kolonestro Stamp PROKTOR.

La ondo el homoj pasis, post ĝi puŝis la troviston al la tero.

Je 5:45 ptm la veturantoj iris al la fervojdomo, kaj trovis la trenon pretan por foriri.

2019-05-27

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 24

XXIV

Kion okazis, kiam la ŝipo de BUNSBY venis en la vidon de la urbo Ŝanghaj, oni facile povas proponi. La signojn, kiujn la ŝipo faris, la ŝipestro de la vaporŝipo de la urbo Jokohama vidis.

La vapoŝipo, kiu foriros de la urbo Jokohama al San-Francisko, havis la nomon LA MILITESTRO GRANT. Per fari 12 mejl'ojn po horo, ĝi povas iri trans la marego post 21 tagoj. Fileas FOGG tial ĝustas por esperi, ke li iros al la urbo San-Francisko je la 2-a de la monato decembr'o, Nova-Jork je la 11-a, kaj London je la 20-a.

Je la naŭa tago, post li iris de la urbo Jokohama, Fileas FOGG iris trans la duonon de la Tero. La vaporŝipo iris je la 23-a de la monato novembr'o trans la kontraŭloko de la urbo London.

* * *

Kiam li antaŭe iris al la urbo Jokohama, FIX iris de s-ro FOGG, kiun li pripensis vidi denove dum la tago, tuj rapidis al la angla regodomo, kie li trovis la permesilon por la leĝa kapto. FIX pensis post tempeto de kolero:

- Nun, la permesilo havas nenian bonon tie ĉi, sed havos en la lando Anglujo. La kontraŭleĝulo verŝajne intencas reiri al sia propra lando, ĉar li pensas, ke la leĝodefendistoj perdis lin. Bone! Mi iros post li trans la marego Atlantiko.

Je tiu ĉi tago tamen li vizaĝe al vizaĝo renkontis la servanton PASPORTO ĉe la antaŭo de la supra planko. La dua sen vorto rapidis al li, kaj kaptis lin ĉe la kolo. FIX sensente diris:

- Permesu, ke mi parolos kun vi - pro via estro. Ĝis nun mi estas la malamiko de s-ro FOGG. Mi nun estas en lia ludo. Post nun mi faros tiel por helpi lin, kiel ĝis nun mi malhelpis lin. Via volo estas la sama kiel mia, ĉar estas sole en la lando Anglujo, ke vi elscios, ĉu vi estas en la servo de kontraŭleĝulo aŭ laŭleĝulo. Ĉu ni estas la amikoj?

PASPORTO respondis:

- Amikoj? Ne, sed eble kunlaboruloj. Ĉe la plej malgranda signeto de malfideleco tamen mi disturnigos vian kolon!

Post 11 tagoj je la 3-a de la monato decembro, la vapoŝipo iris en la duonmaron Ora-Pordego kaj al la urbo San-Francisko.

2019-05-11

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 23

XXIII

Je la morgaŭa mateno bedaŭrinda, malriĉa, malsata PASPORTO diris al si, ke li devis manĝi, kaj ju pli rapide, des pli bone.

Dum li pensis laŭ tia maniero, liaj okuloj ekvidis grandon signon, kiun ia ŝercemulo portis laŭ la stratoj:

BALANCISTARO JAPANA
ESTIMATA VILHELMO BATULKAR, HAVANTO
LASTAJ RIGARDINDAĴOJ
ANTAŬ LA FORIRO AL USONO
DE LA
LONGAJ NAZOJ! LONGAJ NAZOJ!

Li iris post la ŝercemulo, kaj post kvarono de horo li haltis antaŭ la domo kun eksteraj muroj kun koloroj, kiuj montris balancistaron. PASPORTO eniris, kaj petis pri s-ro BATULKAR, kiu tuj aperis. PASPORTO demandis:

- Ĉu vi volas servanton, sinjoro?

S-ro BATULKAR kriis, dum li montris du fortajn manojn:

- Mi jam havas du servantojn, kiuj estas obeantaj kaj fidelaj, kaj neniam forlasis min, kaj laboras por manĝaĵo, kaj jen ili. Mi ne povas ricevi vin kiel servanto, sed povas kiel ŝercemulo.

La rigardaĵo, kiun la estimata s-ro BATULKAR laŭte kriis, komencis je la tria ptm. Li donis al PASPORTO la laboron por uzi sian fortan dorson por la montro de la "egipta tombego el homoj", kvankam li ne povis fari antaŭripeton.

Antaŭ la tria rigardantoj iris en la domon. La elfaro estis simila al ĉiuj balancistaraj montroj.

S-ro BATULKAR kriis la lastan vidindon, la "egipta tombego el homoj". PASPORTO iris al la planko, kaj kuŝis apud la aliaj, kiuj faris la fundon. Dua balancistaro metis sin sur ilin, poste tria, kaj poste kvara, ĝis la domo el homoj iris al la supro de la domo. Tio gajnis laŭtan laŭdadon, kiam la balanco subite malaperis, kaj la domo rompiĝis.

La ŝuldo estis de PASPORTO. Li forlasis sian lokon, kaj falis al la piedoj de unu el la rigardantoj, kaj kriis:

- Ha, mia estro! mia estro!

- Bone. Ni iru al la vaporŝipo.

Je 6:30 ptm, la vera tempo por foriri, s-ro FOGG kaj Auda kun PASPORTO post ili, iris en la usonan vaporŝipon.

2019-05-04

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 22

XXII

La ŝipo KARNATIK, kiu iris for de la urbo Hong-Kong je 18:30 je la 7-a de la monato septembro, antaŭeniris al la lando Japano per plena rapideco. Je la tago post tio veturanto, kun duone sensenta okulo kaj malordaj haroj, faletis, iris el la dua dormĉambro, kaj lame iris al seĝo sur la supra planko.

Estis PASPORTO. Kio jam okazis al li estas tia ĉi: Post tri horoj, kun decidata penso en sia sonĝoj, la bedaŭrindulo vekis, kaj luktis kontraŭ la sensentiga enfluo de la fumŝtofo. Li staris per teni sin al la muroj, falis, kaj denove rampis supren, kaj, pelata per ia internsento, li ĉiam kriis:

- La ŝipo KARNATIK, la ŝipo KARNATIK!

La vaporŝipo staris apud la ŝipejo, preta por ekiri. PASPORTO necesis nur malmultajn paŝojn. Li iris al la piedtabulo, iris laŭ ĝi, kaj falis sensenta al la planko de la ŝipo, tuj kiam la ŝipo ekiris.

PASPORTO devis demandi la veturantestro pri la numero de la dormĉambro de sia estro. La veturantestro respondis, ke li ne scias iun veturanton kun la nomo FOGG.

Li estis laŭ la vojo al la lando Japano, kaj kion li faros, kiam li venis al tie? Lia poŝo havis neniun moneron.

Je la mateno de la 13-a la ŝipo KARNATIK iris en la ŝipejon de la urbo Jokohama. PASPORTO timete iris al la bordo de tiu aparta lando. La stratoj estis okupataj per homoj. La bedaŭrindulo certe multe matenmanĝis, antaŭ li iris el la ŝipo. Ĉar tamen li piediris dum la tuta tago, la ordonoj de malsateco fariĝis gravaj.

2019-04-20

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 21

XXI

Ili iris tra la ŝipvojoj de la urbo Hongkong, kaj la ŝipo TANKADIR, blovata per bonaj ventoj, mire iris.

Je la sunleviĝo de la posta tago, kiu estis la 8-a de la monato novembro, la ŝipo veturis pli ol 100 mejloj. Je vespero la taglibro de la ŝipo montris, ke la ŝipo iris 220 mejloj de la urbo, kaj en la taglibro de s-ro FOGG, ke li esperas, ke li povos iri al la urbo Jokohama sen malfruigoj.

Je la mateniĝo la vento forte blovis, kaj la ĉielo antaŭdiris ventegon. Ventego el pluvo kaj vento malsupreniris kontraŭ ilin ĉirkaŭ 8:00. Grandegaj ondoj puŝis la ŝipon dum la tuta tago. La nokto estis vere timiganta. La tago reaperis. Estis signoj de trankvilo je la tagmezo. La nokto estis iomete senzorgema. Je la posta mateno ili ekvidis la bordon, kaj Johano BUNSBY povis certigi, ke ili estas ĉirkaŭ 100 mejloj de la urbo Ŝanghaj.

Je 19:00 ili estis akoraŭ je tri mejloj de la urbo. Ankaŭ tiam longo, nigra defumilo kun ringegoj el fumo aperis ĉe la rando de la akvo. Estis la usona vaporŝipo, kiu foriris al la urbo Jokohama je la skribita tempo.

S-ro FOGG trankvile diris:

- Sonu signon al ĝi! Levu la kolorojn!

2019-04-13

Justigite 2019-04

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/

**j u s t i g i t e**
per lia bonkoreco

== 2019-04 ==*la gloro de la releviĝo de kristo el la mortintoj (pask'o)!*
lutheranspokesman.org/2018/04/01/easter-glory!/ĉu estas alia pli glora tago ol la festo de la reviviĝo de kristo? kristo levis sin el la **mortintoj**! neniu povas ĉesigi la morton.

*neniu escepte de jesuo!*

jesuo diris:

*johano* 10:18 mi havas la povon por demeti mian vivon, kaj la povon por repreni ĝin.

li elprovis tion, kiam li levis sin el la mortintoj. Li venkis super la morto por ni. Laŭdu al dio, kiu donas al ni la venko!

kun tia diro, ĉu vi iam ajn demandis vin, ĉu jesuo ne montris sin al ĉiuj? kial li ne starus en la laŭdejo de la urbo jerusalem, kaj montrus al ĉiuj, ke li vivas?

anstataŭe li aperis nur al elektitaj malmultaj homoj - sufiĉe por doni multajn respondeblajn okulvidantojn. kiam li aperis, lia gloro ankoraŭ estis kaŝata en sia homa korpo. kial li ne montris sian gloron, post li finis sian laboron? ĉu tio ne kaŭzis, ke multaj homoj kredos?

dio per sia saĝo, decidis kaŝi la gloron de jesuo for de la homa vidopovo, kaj montri ĝin en siaj paroloj:

*luko* 24:6 li ne estas tie ĉi, sed levis sin! memoru, kiel li *parolis* al vi, kiam li estis en la lando galilea!

*luko* 24:25-27 malsaĝaj, kaj malrapidaj de la koro por kredi al ĉion, kion la *parolantoj* jam parolis!... li komencis per moseo kaj la parolantoj, kaj klarigis al ili per ĉiuj sanktaj skriboj la aferojn pri si.

1 *korintanoj* 1:21 plaĉis al dio per la malsaĝeco de la *instruata novaĵo* savi tiujn, kiuj kredos.

morgaŭ vi ankoraŭ havos maltrankvilaĵojn kaj malpiaĵojn, sed jesuo diras:

*mateo* 9:2 kuraĝu! viaj malpiaĵoj pardoniĝas.

vi ankoraŭ loĝas en la mondo, kiu malamas dion:

*johano* 16:33 en la mondo vi havos suferadon, sed kuraĝu! mi venkis la mondon.

la tombo estas antaŭ vi, sed ne timu, ĉar jesuo jam plene venkas ĝin, kaj forprenis la venonon de morto:

*johano* 14:19 ĉar mi vivas, ankaŭ vi vivos.

la tago venos, kiam vi vidos jesuon en la plena gloro, kaj ne timos, ĉar vi tiam kunhavos liam gloron per la fina sankto. ĝis tiam daŭrigu vidi lian gloron, kaŝatan en liaj paroloj kaj promesoj! la mondo ne povas vidi ĝin, sed vi vidas, kaj ĝojas pro tiu reviviĝa gloro.