2011-03-27

Sources / Fontoj

KEEPING ESPERANTO'S VOCABULARY EASY: SOURCES /
TENI LA VORTARON DE ESPERANTO FACILA: FONTOJ

The original 1887 vocabulary of Esperanto can be found at: / La unua vortaro de 1887 de Esperanto estas trovebla cxe:
 
www.genekeyes.com/Dr_Esperanto.html
I try to use this vocabulary (about 900 word roots) the most. / Mi plej ofte penas uzi tion cxi vortaron (900 vortradikoj).
Also very useful is the UNIVERSALA VORTARO: / Ankaux utila estas la Universala Vortaro:
 
www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/universala_vortaro.html
Zamenhof's original rule No. 15 allowed for using other words if they became common. / La unua regulo 15-a de ZAMENHOF permesis la uzadon de aliaj vortoj, se ili farigxis oftaj.
Here are useful links to the most used Esperanto words: / Jen utilaj ligiloj al la plej oftaj vortoj de Esperanto:

eo.wikipedia.org/wiki/Tezauxro

2011-03-19

Esperanto Unua

ESPERANTO FIRST / ESPERANTO UNUA
(Anyone with limited access to computers and who would like this blog e-mailed to them instead- feel free to contact me.) / (Iu, kiu havas malplenan uzadon per komputor'oj, kaj kiu anstataŭe volas, ke mi e-poŝtu tiun ĉi blog'on- bonvolu sendu al mi.)

This blog is dedicated to the use of the UNUA VORTARO as it appeared in the first book of "Dr. Esperanto" in 1887. / Tiu ĉi "blog'o" estas por la uzado de la UNUA VORTARO de "d-ro Esperanto" je 1887.

I am not against a large vocabulary for Esperanto; it may be necessary SOMETIMES. / Mi ne kontraŭas la grandan vortaron de Esperanto; ĝi IAM necesas.

(I myself may on occasion use words that are not in the UNUA VORTARO.) / (Mi mem eble uzos vortojn, kiuj ne estas en la UNUA VORTARO.)

Why use a limited vocabulary? / Kial uzi malgrandan vortaron?

1. To encourage beginners and others with a limited knowledge (or small dictionaries!) of Esperanto to use the language. / Por ke komenculoj kaj aliaj homoj kun malgranda scio (aŭ tro malgrandaj vortlibroj!) pri Esperanto pli grande amas la lingvon.

2. As a tribute to the genius of Zamenhof, who wrote in his first book: "Everything written in the international language Esperanto can be translated by means of this vocabulary." / Kiel memorigo pri la saĝo de ZAMENHOF, kiu skribis en sia unua libro: "Ĉion, kio estas skribita en la lingvo interlanda Esperanto, oni povas kompreni kun helpo de tiu ĉi vortaro."

3. To communicate with a larger number of Esperantists- not just the experts! / Por diri kun la plej granda nombro da esperantistoj- ne solaj la lertuloj!

(To reach as many people as possible, I may also use the "X-mode" or other "hatless" methods of writing.) / (Por diri al la plej granda nombro da homoj, mi eble uzos la "X-kielo" aŭ aliaj "senĉapelaj" kieloj por skribi.)

4. Esperanto is supposed to be an accurate but EASY language; for example, why use a word like DOKO, when more people will understand the word ŜIPEJO? / Esperanto devas esti versignifa, sed FACILA, lingvo; ekzemple, kial uzi vorton kiel DOKO, kiam la pli multaj homoj komprenas la vorton ŜIPEJO?

5. The smaller vocabulary may be useful in emergency situations, when people need to communicate, but do not have time to learn the entire dictionary. / La pli granda vortaro eble estos utila je tujaj tempoj, kiam homoj necesas diri unu kun la alia, sed havas nesufiĉan tempon por parkerigi la tutan vortaron.

It is, therefore, my hope, that this blog will not only be useful for beginners, but encourage Esperantists to keep Esperanto as easy as it was first intended to be. / Tial ĉi estas mia espero, ke tiu ĉi blog'o utilos ne sole al komenculoj, sed helpos, ke esperantistoj tenu Esperanto-n tiel facila, kiel laŭ la unua intenco.
_ _
/.    Gary
/\
#