2011-04-17

Eternaj Verajxoj


E T E R N A J   V E R A Ĵ O J

Ni kredas sen escepto, ke la Biblio, la Libro skribita de Dio, estas la senŝanĝa vero. Estas tial ĉi kelkaj aferoj, kiujn mi scias je Pasko:

LA UNUA ETERNA VERAĴO

ROMANOJ 7: 18 Mi scias, ke EN MI (tio estas, en mia korpo) BONO NE LOĜAS; ĉar ĉe mi estas la volo, sed ne la elfaro de la bono.

Al homoj ne plaĉas aŭdi, ke ili estas malsanktaj de la ekkomenco de vivo - eĉ li grande ne amas aŭdi, ke la aferoj de la homa estaĵo, pri kiuj ili fieras, ne sufiĉas antaŭ Dio:

JESAJA 64: 6 Ni ĉiuj fariĝas kiel malpuruloj, kaj nia tuta praveco estas kiel makulita vesto.
Paŭlo malĝojis pri sia malpovo por gajni la necesan sanktecon. La homaro estas sub la kolero kaj juĝo de Dio.

LA DUA ETERNA VERAĴO

Ijob tiel certe scias tion ĉi, ke li deziras, ke ĝi estas skribita en ŝtono:

IJOB 19: 25 Mi scias, ke MIA LIBERIGONTO VIVAS.

Tiuj ĉi vortoj, skribitaj jarcentojn antaŭ la faro, esprimas la veron, kiu spirigas ĝojon al ĉiu kristana koro.

MATEO 28: 5 Ne timu; ĉar mi scias, ke vi serĉas Jesuon, la krucumitan. 7 Li ne estas ĉi tie; ĉar li leviĝis, kiel Li diris. Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.

Per la leviĝo de Kristo, la Patro renaskas nin por viva espero:

1 PETRO 1: 3 Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu laŭ Sia granda kompato nin renaskis en esperon vivan per la releviĝo de Jesuo Kristo el la mortintoj.

LA TRIA ETERNA VERAĴO

2 TIMOTEO 4: 8 Nun ESTAS KONSERVITA POR MI LA KRONON DE JUSTECO, kiun la Sinjoro, la justa Juĝisto, donos al mi en tiu tago.

Paŭlo baldaŭ atendis sian morton, kaj ne kontraŭis ĝin. Li havis certecon, ĉar li sciis, ke sia Dio estis la fidela Dio de amo kaj senmeriteco! Luther, alia lernanto pri la Libro, estis certa sur la morta lito: "Al Via mano mi lasas mian spiriton, ĉar Vi jam reaĉetis min, ho Vi, fidela Dio."

Antaŭ sia trompiĝo kaj krucumigo, Jesuo diris al la lernantoj:

JOHANO 14: 1 Ne trankviliĝu via koro; vi kredas al Dio, kredu ankaŭ al Mi. 2 Ĉe la domo de mia Patro estas multe da loĝejoj; se ne tiel estus, Mi dirus al vi; mi iras, por pretigi por vi lokon. 3 Kaj se Mi iros kaj pretigos por vi lokon, Mi revenos kaj ricevos vin al Mi mem, por ke vi ankaŭ estu tie, kie Mi estas.

LA KVARA ETERNA VERAĴO

Mi iros al la ĉielo:

JOHANO 14: 19 ĈAR MI VIVAS, TIAL VI ANKAŬ VIVOS.

Jesuo preĝis:

JOHANO 17: 24 Patro, pri tiuj, kiujn Vi donis al Mi, Mi volas, ke ili ankaŭ estu kun Mi tie, kie Mi estas; por ke ili vidu Mian gloron, kiun Vi donis al Mi.

La ĉielo estas mia loĝejo!

1 JOHANO 5: 11 Jen estas la rakonto: ke Dio donis al ni la vivon eternan; kaj tiu vivo estas en Lia Filo. 12 Kiu havas la Filon, tiu havas la vivon; kiu ne havas la Filon de Dio, tiu la vivon ne havas. 13 Ĉi tion mi skribis al vi, por ke vi sciu, ke vi havas vivon eternan, al vi kiuj kredas al la nomo de la Filo de Dio.

Sur la fundo de la malŝanĝa Libro de Dio certigita per la leviĝo de Jesuo, ni scias kaj kredas, ke:

2 KORINTANOJ 4: 14 Tiu, kiu levis la Sinjoron Jesuo, levos nin ankaŭ kun Jesuo.

La eterna vero ja mutos al la eterna loĝejo. Ni tiel estos kun nia Sinjoro.

(La supra lego kaj aliaj estas troveblaj en la angla lingvo ĉe: