2011-06-04

LA MALOPORTUNA OKAZO ĈE JAPANUJO

(La suba estas traduko. Ĝi kaj multaj aliaj verkoj estas troveblaj en la angla lingvo ĉe: lutheranspokesman.org.)

LA MALOPORTUNA OKAZO ĈE JAPANUJO - "KIO ESTAS HOMO...?"

Mia edzino kaj mi havis la bonan oportunon por veturi al la Havajaj insuloj je la unua tempo - vere, simple ĉirkaŭ semajno antaŭ la subitaj malbonaj okazoj de Japanujo. Estis malpli longe ol semajno post nia sana reveno (dankon al Vi, Sinjoro!), ke ni ricevis tiujn terurajn vidojn per televidilo pri la tertremego ĉe Japanujo kaj la postvenantaj akvamasoj (kelkaj malgrandaj akvamasoj ankaŭ kontraŭ Havajo kaj la bordojn de Oregono kaj Kalifornio).

Ni aŭdis, ke certa rakontisto pri novaĵoj diris, ke vidi tiujn okazojn faras, ke la homaro "ŝajnas negrava." Ni scias la signifon de tio, kion li diras, ĉu?

GENEZO 1: 28 Regu super la fiŝoj de la maro kaj super la birdoj de la ĉielo, kaj super ĉiuj bestoj, kiuj moviĝas sur la tero.

La Kreinto-Dio kvankam donis al la homaro tian regadon, tiuj malbonoportunaj okazoj pligravigas, kiel malgranda estas tiu regado. Espriminte la gloron de Dio videblan en Lia kreitaro, la kantisto poste demandas:

PSALMO 8: 4 Kio estas homo, ke Vi lin memoras? Kio estas homido, ke Vi pensas pri li?
La homaro per la regado, kiun Dio donis, jam faris kaj ankoraŭ faras grandajn kaj mirindajn aferojn. Ĝi konstruis supersonajn aerveturilojn, kiuj veturas je kilometroj super kaj ĉirkaŭ la tero; ĝi faris grandajn transmarajn ŝipojn (inter ili nia plezurvetura ŝipo!) por veturi sur la grandaj maroj; ĝi konstruis nukleajn elektropovejojn, kiuj regas atoman povon por la uzado kaj plibonigo de ĝi. Kontraŭ ĉiuj faroj de la homaro tamen estas klare, ke li estas senhelpema kaj senpovebla, kiam la tero tremegas, la ventoj blovegas, kaj la maroj moviĝas.

Kial tio ĉi estas tia? Kio okazis al la regado, kiun Dio donis?

La falo de la homaro al malsankteco estis malbona kaj por ĝi kaj por la tuta senerara kreitaro de Dio, kiu atendas kun la homaro la lastan savon:

ROMANOJ 8: 19 La diligenta deziro de la kreitaro atendas la malkaŝon de la filoj de Dio. 20 Ĉar la kreitaro subiĝis sub la vanecon, ne volonte, se, pro la subiganto, kun espero, 21 ke la kreitaro mem ankaŭ liberiĝos el la mallibereco de morto en la liberecon de la gloro de la idoj de Dio. 22 Ĉar ni scias, ke la tuta kreitaro kune ĝemas kaj naskodoloras ĝis nun.

La Kreinto-Reaĉetanto-Dio lasas kaj permesas tiajn detruajn okazojn al la homaro kiel fruaj juĝoj kontraŭ malbona kaj falinta mondo: tiu lasta juĝo, kiam Kristo Jesuo, kiu venis al la mondo por savi kaj reaĉeti malsanktajn homojn, revenos al la mondo por juĝi la mondon per justi:

JOHANO 3: 17 Dio sendis sian Filon en la mondon, ne por juĝi la mondon, sed por ke la mondo per Li estu savita. 18 Kio fidas al Li, tiu ne estas juĝata; sed la nekredanto jam estas juĝita, ĉar li ne fidas al la nomo de la solenaskita Filo de Dio.

Pensu de tiaj skribaĵoj:

AMOS 9: 6 Li konstruis Sian loĝejon en la ĉielo, kaj Siajn ebenejojn Li fundis sur la tero; Li vokas la akvon de la maro kaj verŝas ĝin sur la teron; Lia nomo estas Eternulo.

PSALMO 93: 4 Pli ol la bruo de multego da akvo, ol la potencaj ondoj de la maro, potenca estas la Eternulo en la altaĵo.

PSLAMO 89: 9 Vi regas la maltrankvilecon de la maro; kiam leviĝas ĝiaj ondoj, Vi ilin trankviligas.

Li, la eterna Dio, venis al la mondo por savi la falintan homaron DE la malbono de la falinta mondo kaj AL la venonta mondo, la ĝojejo de ĉielo, kiel ĉiuj Liaj kredantaj filoj loĝas por eterne laŭdi Lin, NUN kaj TIAM dirante:

PSALMO 8: 9 Ho Eternulo, nia Sinjoro, kiel reĝa estas Via nomo sur la tuta tero!