2011-08-15

Triunueco


La fruaj kristanoj elektis la koloron verdan por la tempo de Triunueco, ĉar ili pensis ĝin tempon pri kreskado. Provu vian sciadon pri Kristanismo per la subaj demandoj. Elektu respondon, kaj pravigu vin per la biblieroj sub ili.

1. Dio __________, ke mi havas eternan vivon.
 a. volas, ke mi scias
 b. ne montris
 c. ne certe scias

2. Eterna vivo en ĉielo estas __________.
 a. senpaga donaco
 b. io, por kio mi devas labori
 c. io, kion mi neniam povos havi

3. Por meriti eternan vivon, Dio diras, ke mi devas havi __________.
 a. iom da pravecon
 b. korsenton
 c. tutan pravecon

4. Ĉiuj homoj estas __________.
 a. iomaj pravaj
 b. naskiĝe malsanktaj
 c. ne sanktaj kaj ne malsanktaj

5. Tio, kion homoj meritas de Dio, estas __________.
 a. eternan morton
 b. duan penon
 c. iom da punado

6. Dio volas, ke ĉiuj homoj ___________.
 a. saviĝu
 b. iru al la malsanktulo
 c. mortu kaj restu mortaj

7. Jesuo Kristo estis __________.
 a. la Dio
 b. la Dio kaj viro
 c. viro

8. Kiam Jesuo mortis, Li pagis por __________ el miaj malsanktaj faroj.
 a. ĉiuj
 b. neniuj
 c. iom

9. Eterna vivo estas mia, kiam mi __________.
 a. sufiĉe prave vivas
 b. kredas, ke Jesuo mortis pro mi
 c. faras ĉion laŭ mi plej bona povo

10. Fidi al Jesuo estas __________ por havi la ĉielon.
 a. ebla kielo
 b. nenia kielo
 c. la sola kielo

1. 1 JOHANO 5: 13 Tion ĉi mi skribis al vi, por ke vi sciu, ke vi havas vivon eternan.
2. ROMANOJ 6: 23 La donaco de Dio estas eterna vivo en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.
3. MATEO 5: 48 Estu tial sanktaj, kiel ankaŭ via ĉiela Patro estas sankta.
4. ROMANOJ 3: 23 Ĉiuj malsankte faris kaj maltrafis la gloron de Dio.
5. ROMANOJ 6: 23 La pago de malsankteco estas morto.
6. 1 TIMOTEO 2: 4 Dio volas, ke ĉiuj homoj estu savitaj kaj venu al la scio de la vero.
7. ROMANOJ 9: 5 El la patroj laŭ la karno estas Kristo, kiu estas super ĉiuj, Dio benata eterne. Amen.
8. 1 JOHANO 1: 7 La sango de Jesuo, Lia Filo, nin purigas de ĉia malsankta faro.
9. JOHANO 3: 36 Kiu fidas al la Filo, tiu havas eternan vivon.
10. FAROJ 4: 12 En neniu alia estas savo; ĉar ne estas sub la ĉielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savita.