2011-09-24

MALNOVAJ ESPERANTO KIELOJ PRI SKRIBADO


MALNOVAJ ESPERANTO KIELOJ PRI SKRIBADONORMAL / ORDINARE:

EĤOŜANĜO ĈIUĴAŬDE
Laŭ Ludoviko Zamenhof bongustas freŝa ĉeĥa manĝaĵo kun spicoj.H-METHOD / H-KIELO

I have heard that the H-method was proposed by Zamenhof himself. / Mi

aŭdis, ke ZAMENHOF mem proponis la H-kielon.

ch gh hh jh sh u
(To show AU instead of AŬ, separate with ' . / Por montri AU anstataŭ

AŬ, disigu per ' [A'U])

EHHOSHANGHO CHIUJHAUDE
Lau Ludoviko Zamenhof bongustas fresha chehha manghajho kun spicoj.LA COLLA

This system of putting ^ on the vowel following the consonant was

proposed by Stephan la Colla in the early days of Esperanto. / Ĉi tiun

ordigon proponis Stefano LA COLLA dum la fruaj tagoj de Esperanto.

ÂÊÎÔÛâêîôû (neniu "Ŭ")
EHÔSÂNGÔ CÎUJÂUDE
Lau Ludoviko Zamenhof bongustas fresâ cêhâ mangâjô kun spicoj.

(What about ŜNURO? / Kiel de ŜNURO?)SINGLE LETTER / UNU-LITERA

I don't know who proposed this single-letter substitution for Esperanto.

/ Mi ne scias, kiu proponis ĉi tiun unu-literan anstataŭigon por

Esperanto.

Qq Yy "' Xx Ww (neniu "Ĥ")
EKOXANYO QIU"AWDE
Law Ludoviko Zamenhof bongustas frexa qeka manya'o kun spicoj.BROOKS

When computers first came out, this system of using ANSI look-alikes was

used, mainly by a guy I remember only as Brooks. / Kiam komputiloj unue

aperis, oni uzis ĉi tiun kielon el ANSI similvidaj literoj, ĉefe de

homo, kiun mi memoras simple kiel BROOKS.

¢§√$û (neniu "Hx"; mi mem uzas "#")
E#O$AN§O ¢IU]AûDE
Laû Ludoviko Zamenhof bongustas fre$a ¢eña man§a√o kun spicoj.X-METHOD / X-KIELO

I like this system so well, any time Esperanto wants to switch... . / Mi

tiel amas ĉi tiun kielon, kiam ajn oni volas ŝanĝi Esperanton...

EHxOSxANGxO CxIUJxAUxDE
Laux Ludoviko Zamenhof bongustas fresxa cxehxa mangxajxo kun spicoj.

No comments:

Post a Comment