2011-10-09

La sola necesa afero
                                                            _-_
       / | _ | \       _ _ _  _ ___ _  __ _ ___ ___       /T_I_G\
      |  ||^ |  |      | | | |_  |  | | _ |  |  |_      /S/ _^_ \I\
      |   (  )  |    |_| |_| __| |  | |_| |  |  |__    (U(<(-+-)>)T)
       \__ ,,__/               PER LIA AMO              \J\ \|/ /E/
         /  \                                             \/_ _\/
        \___/ (kolomb'o)            (krucumo, koro, stelo)   –


=============== 2011 =============== La Lutera Refarigo ===============


 LA SOLA NECESA AFERO


La Sankta Spirito similas la venton. Oni ne scias, el kie la vento venas aŭ al kie ĝi iras, sed oni vidas la klaregajn signojn, post ĝi preteriras.


Luktado por ricevi Dion kondukis LUTERon al la Sanktaj Skriboj. Tio estis veturo en la Vortaro de Dio, kiu kondukis lin al Kristo kaj al la mira savo per Lia Bona Novaĵo.


Ĉi tiun refarigan feston mi rememorigas pri la rakonto pri Maria kaj Marta:


LUKO 10: 38 Kaj dum Li veturas, Li eniris en unu vilaĝon; kaj virino, nomata Marta, ricevis Lin en sian domon. 39 Kaj ŝi havis fratinon, nomatan Maria, kaj ĉi tiu sidis apud la piedoj de la Sinjoro, kaj aŭskultis Lian parolon. 40 Sed Marta estis zorgema pro multo da servado; kaj ŝi alproksimiĝis, kaj diris: Sinjoro, ĉu Vi ne zorgas pri tio, ke mia fratino lasis al mi servi sola? Diru do al ŝi, ke ŝi min helpu. 41 Sed la Sinjoro respondis kaj diris al ŝi: Marta, Marta, vi zorgas kaj laboradas pri multaj aferoj; 42 sed unu afero estas necesa; kaj Maria elektis la bonan parton, kiu ne estos prenita for de ŝi.


Jesuo gravigas, ke la sola necesa afero estas sidi apud Liaj piedoj kaj aŭskulti Liajn vortojn. La Sankta Spirito kaŭzis, ke sanktaj homoj de Dio skribu ĉiujn vortojn de la Skriboj:


2 PETRO 1: 21 Ĉar neniam profetaĵo estas alportita per homa volo; sed homoj, movataj de la Sankta Spirito, parolis laŭ Dio.


La skribitaj Vortoj de Dio povas fari lerta pri savo:


2 TIMOTEO 3: 15 Jam de frua infaneco vi konas la sanktajn skribojn, kiuj povas fari vin saĝa por savo per la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.


La kielo por lerni pri Jesuo kaj ankaŭ kredi al Li estas legi kaj aŭskulti la Vortojn de Dio. La laboro de LUTERo pri la Refarigo komencis- kaj fondiĝis- per la legado de la Vortoj de Dio, kaj pro la volemo por aŭskulti tion, kion la Biblio diras. Nia relegado de la Biblio facile povas esti malprofunda, ĉar ni zorgas pri multaj aferoj.


La vivo estas la afero el elektoj, kiujn ni juĝas gravaj. Kiam Jesuo demandis, ĉu Liaj lernantoj forlasos Lin, Petro diris:


JOHANO 6: 68 Sinjoro, al kiu ni iru? Vi havas la vortojn de eterna vivo.


Sola Jesuo havas la vortojn de eterna vivo.


(Vi povas trovi la supran legaĵon kaj aliajn senpage per la angla lingvo ĉe www.lutheranspokesman.org.


____
|   \ ___  ___  ___  Per amo vi saviĝis per fido; ne per vi
| - |/ _ \|   \/ _ \ mem; ĝi estas dono de Dio; ne el faroj,
|__/ \___/|_|_|\___/ por ke neniu fieru. (Efesanoj 2:8,9)

No comments:

Post a Comment