2012-01-07

Ole kaj Lena 1
OLE KAJ LENA 1


Ole kaj Lena kaptis tra truo en glacio fi$ojn.


Ole diris:


- Lena, mi forgesis miajn cigaredojn. Mi petas, ¢u vi iros al la magazeno kaj a¢etos por mi?


Lena diris:


- Mi havas neniom da mono.


- Simple subscribu ilin al nia $uldo.


Lena tiel iris trans la glaciita rivero.


Post reveno, Lena diris:


- Ole, vi jam diris, ke mi neniam subskribu al nia $uldo. Kial vi pravis por fari tion?


- Mi havas sufi¢an monon en mia po$o. Mi tamen pensis; ¢i tiun fojon ne estos sa§e doni al vi la monon, ¢ar mi ne scias, kiel dika estas la glacio tie.

No comments:

Post a Comment