2012-02-19

Al Abĉjo kantas ni


Tio ĉi komencas kantaron pri la usonestro Abraham LINCOLN. Oni povas fari la kantojn laŭ la unuaj kantoj per malmultaj facilaj ŝanĝoj. Oni povas trovi multajn el la unuaj kantoj presitaj ĉe la interretejo de la usona Librejo de Kongres'o. Aŭ mi povas poŝti la KD "We'll Sing to Abe Our Song", faritan de mia familio (sole angle). Bonvolu skribi al mi:


gmillernd@gmail.com


Unue la plej amata de LINCOLN kanto:


[Oh, Why Should the Spirit of Mortal Be Proud)


Ho, kial fieras homa mortemul'?
La stelo falanta, blovata nebul',
Lumo de fulmo, kaj bato de ond',
Li pasas de vivo al kuŝ' en la tomb'.
Folioj de kverko kaj ankaŭ salik'
Kune falas ĉirkaŭen al sama efik';
La granda gravulo kaj eĉ humilul' -
La ambaŭo kadukos kaj kuŝas en polv'.


La infaneton prizorgis patrin',
La patrino montranta ke ŝi amis lin,
Al ili el edzo venanta benec',
Ho, ĉiuj, jes, ĉiuj kuŝis en mortec'.
La kapo de reĝo, sceptron portis ĝi,
La frunto de pastro, mitron portis ĝi,
La saĝa okulo, kor' kun kuraĝec'
Nun estas kaŝitaj en tomb-profundec'.


Rikoltis kaj semis malriĉa farmist',
Kaj rampis kun kaproj la laca paŝtist',
Kaj petis vagulo almozojn pri pan' -
Jes, ĉiuj perdiĝis, herbo sur kalkan'.
La homaro do iras, floro velkas for,
Por ke lasu, ke kreskas eĉ alia flor';
La homaro do venas, kiel vidas ni,
Historion ripetas, kiel aŭdas ni.


Kiel do ni patroj, tiel estas ni,
Ili vidis aferojn, samajn vidas ni:
Ni trinkas la akvon el sama river',
Ni iras laŭ vojo eĉ sur sama ter',
Ni kaj ili pensas pri la sama sort',
Ni kaj ili velkas pro la sama mort',
La patro vivetis, do tiel la fil';
Kaj vivo rapidas, birdo per flugil'.


Jes, ni miksas doloron kune kun esper',
Kaj sunlumo kaj pluvo ambaŭ en aer',
La rideto kun larmo, funebro kun kant' -
Unu sekvas alian, kaj ondo post ond'.
Estas palpebrumo, estas momentec',
De infankreskado al morta palec',
De bela festejo al ĉerkoportul' -
Ho, kial fieras homa mortemul'?

2012-02-05

Justigite


         / | _ | \
        |  ||^ |  |
        |  |(  )  |
         \_  ,, _/
           /  \
          \___/
         (kolumba)
  _ _ _  _ ___ _  __ _ ___ ___
  | | | |_  |  | | _ |  |  |_ 
|_| |_| __| |  | |_| |  |  |__
         PER LIA AMO


            _-_
          /T_I_G\
        /S/ _^_ \I\
       (U(<(-+-)>)T)
        \J\ \|/ /E/
          \/_ _\/
             -
  (krucumo, koro, stelo)


 ==== 2012 ==== 
 ==== La Suferado de Kristo (La Granda Senmanĝo) ====


 KIO ESTAS EN NOMO?


El ĉiuj nomoj donitaj en la Sanktaj Skriboj al Jesuo, kiu estas via plej amata?


Tio estas malfacila demando- mi pensas- ĉar ĉiu nomo donita al Jesuo, brilas per aparta beleco: la Bona Ŝafisto, la Reaĉetanto, la Lumo de la mondo, la Eternulo nia Praveco (kaj multe pli multaj.)


Kiel oni povas elekti unu el tia nomaro? Ĉiu priskribas ion apartan pri nia Savanto- kiu Li estas, kion Li faris pro ni, kiajn mirajn kialojn ni havas por ami kaj servi Lin. 


Estas alia nomo, pri kiu ni povas voli ĝoji, aparte je ĉi tiu tempo de la jaro (la Suferado de Jesuo). Mi pensas pri la nomo, kiun Johano la Baptisto donis al Jesuo: 


JOHANO 1: 29 Jen LA ŜAFIDO DE DIO, kiu forportas la malsanktajn farojn de la mondo!


Pensu pri la sankta kompatigo, kiun ĉi tiu bela nomo havas!


En la tempoj de la Malnova Konsento, ŝafidoj estis grava parto de la piaj vivoj de la popolo de Dio. Ĉiun matenon kaj vesperon laŭ la ordono de Dio, la pastoro prenis ŝafidon, mortigis ĝin, kaj doni ĝin kiel oferon.


Per ĉi tiu pia kutimo, Dio bildas al ili tion, kion la Kristo promesita faros. Li donacos Sian sanktan vivon la paciga ofero pro la malsanktaj faroj de la mondo.


Kaj ĉu vi memoras la rakonton pri la Pasko skribitan en la 12-a libroparto de la Eliro? Dio instruis, ke la Izraelidoj elektu ŝafidon el la ŝafaro (kiu havas unu jaron kaj estas tute sana), kondukis ĝin al la loĝejo, kaj nutri ĝin du semajnojn.


Poste ili mortigis la ŝafidon, kuiris la viandon per fajro, kaj manĝis ĝin, parto de la paska manĝo. Ili ankaŭ prenis la sangon de la ŝafido, kaj ŝmiris ĝin super kaj alflanke de la pordoj de la loĝejoj. Tio estas sciigo al Dio, ke Li iru super la domoj, kiam Li venos en la nokto por fari Sian juĝon kontraŭ la egiptoj kun malveraj dioj.


ELIRO 12: 3 Diru al la tuta loĝantaro de Izrael: En la deka tago de ĉi tiu monato prenu al si ŝafidon ĉiu patro de familio, po unu ŝafido por domo.


La signifo de la paska kutimo ne estas al ni malklara. Ĝi estis alia kielo, per kiu Dio bildis la grandan reaĉetantan laboradon de Sia sankta Filo, kiu permesis, ke Liaj malamikoj kaptos Lin, juĝos Lin, kaj mortigos Lin je la plej bona tempo de la vivo per pinglegi Lin al krucumo.


Pro la sango, kiu fluis el la vundoj de Jesuo, kaj pro la tratranĉo en Lia flanko, farita per la pikegilo, Dio iros super la malsanktaj faroj de la mondo. La oferita morto de Jesuo savis ĉiujn de la eterna morto, kiun ili meritis, gajnante pro ĉiuj la donacon de vivo, kiu neniam finiĝos.


Ni pli multe scias el la Sankta Skribaro, ke la sango de la Ŝafido de Dio estas la sola afero, sufiĉe inda por tutigi tiun liberigon. Petro skribis tiel:


1 PETRO 1: 18 Ne per mortemaj objektoj, oro aŭ arĝento, vi elaĉetiĝis el via vana vivo, kiun vi ricevis de viaj patroj; 19 sed per multekosta sango, kiel de Ŝafido senmakula kaj senmalordinaraĵa, la sango de Kristo.


Kio tial estas via plej amata nomo de Jesuo? Estas malfacile elekti simple unu. Ŝafido de Dio estas bona elekto. Kiel pri ĉiuj aliaj nomoj donitaj en la Sankta Skribaro al nia Savanto- por diri eĉ pli multajn: la Amiko de malsanktaj homoj, la Reĝido de paco, la Restarigo kaj Vivado, Nia konsolema Pastrestro- la nomo la Ŝafido de Dio enhavas sanktan konsoligon al ĉiuj.


 PRI NORDA DAKOTO
 kaj pri ni
LA LAKOTAJ BERENSTAIN-URSOJ
_lakotabears.com_


La Lakota Berenstain-Ursa Labora estas ambaŭa komerco de la Staranta-Ŝtonega Sjua Popolo kaj la Lakota-Lingva Kunveno, kun la celo por venigi la lakotan lingvon al familiaj tele'vidiloj trans ĉiuj lakota-parolantaj popolanaroj en Nord'a kaj Sud'a Dakoto kaj bone pasante de ili.


Farite kaj ĉirkaŭdonite laŭ la permeso de Berenstain-aj Komercoj, Nelvana Komerco kaj la Tutpopola Dissendanta Kolekto, tiu ĉi 20-parta, lakota-lingva speco de la Berenstain-Ursoj estas la unua- la unua unua-amerika-lingva pentrofilm'o el ĉiu tempo.


La voĉoj de la ursoj estas el la lakota-parolantaj Staranta-Ŝtonega, Ŝajen-Rivera, Pin'arba-Supraĵa kaj Rozkomencuma popolanaroj de Nord'a kaj Sud'a Dakoto, kaj montra ĉiujn specojn de la lingvo.


Egale grave, la unuaj Berenstain-Ursa kolekto bone konsentas al lakotaj pravaĵoj, kio estis tre grava por fari tiun ĉi kolekton. Lakotaj pravaĵoj, kiel kuraĝeco, bonestimeco kaj bonkoreco, ĉiuj havas grandajn partojn tra la 20-parta kolekto. Multaj apartaj familiaj interokazoj, kiuj montras ĉiutagan vivadon, kaj ankaŭ multaj lingvo-apartaj esprimoj, helpas por teni la lingvon efektiva kaj signifema en ĉiu parto.


MALMULTAJ VORTOJ EL LA LAKOTA LINGVO:


avo tĥungkAŝila
avino wiĉhIngĉala
bruna ĝI
dankon philAmajaje
domo thIpi
fajfi ĵO
fosi k'A
glando Uta
malgranda ĉIk'ala
histriko pĥahIng
hundo ŝUngka
infaneto bEbela
kanta loŭAng
kastoro ĉhApa
kato igmU
knabo hokŝIla
kvar tOpa
mano napE
monto ĥE
montri (per fingro) Epazo
morti t'A
pano aĝUjapi
papilio kimImela
piedo sI
pluveto p'O
pruno kĥAngta
rano gnaŝkA
sciuro ziĉA
seĝo oAkangke
suno angpEŭi
ŝtono Ingjang
terrato pispIza
testudo khEja
tri jAmni
urso matĥO
 ________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
 JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:
 THE MILLERS
 409 7TH AVE NW
 MANDAN ND 58554-2522
 U S A


Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd@gmail.com_.