2012-04-29


www.un.org/en/events/pressfreedomday/ 

LA TUTMONDA TAGO DE LA LIBERECO DE VORTPRESADO
LA TRIA DE MAJO

----------------------------------------

"La libereco pri esprimado estas unu el nia plej karaj justaĵoj.  Ĝi estas sub ĉiuj aliaj liberecoj, kaj donas la fundon por homa indeco.  Liberaj, diversaj kaj sendependaj sciigiloj necesas por ĝia uzado."

UN prezentantestro BAN Ki-Moon
kaj UNESCO kondukantestro Irina BOKOVA

----------------------------------------

CELO 2012:
LA NOVAJ VOĈOJ: SCIIGILA LIBERECO HELPAS ŜANĜI POPOLOJN

La UN kunvenantaro en decembro 1993 efektivigis la Tutmondan tagon de la libereco de vortpresado, obeante la postulon de Kunvenantaro de UNESCO.  Post tio ni festas la trian de majo, la tagreveno de la Postulo de WINDHOEK, kiel la Tago de libereco de tutmonda vortpresado.  Ĝi estas oportuno por:

festi la fundaĵojn de la libereco de la presado;
meti la estecon de la libereco de la presado tra la mondo;
defendi la sciigilojn kontraŭ bataloj kontraŭ senpendecon;
rememori la skribistoj, kiuj perdis siajn vivojn en laborado.

La lastaj kontraŭregaj okazoj en kelkaj arabaj landoj gravigas la povecon de la sciigiloj, la homan serĉadon pri libereco de esprimado, la kunveno de presa libereco kaj la libereco por esprimi per diversaj kutimaj kaj novaj sciigiloj.

Tio ĉi kaŭzas ne antaŭan fortecon de sciigila libereco.  Novaj sciigiloj povigas, ke urbanaroj, junuloj kaj kolegaroj kaŭzas grandajn ŝanĝojn de urboj kaj registaroj per memordigo, kaj okupigas la tutmondan junularon por batali por libere esprimi siajn dezirojn pro pli grandajn kolegarojn.

La libereco de sciigiloj tamen estas rompebla, kaj ĝi ankoraŭ ne estas gajnebla pro ĉiuj.  Kaj, dum pli multe da skribado sendiĝas per interreto, pli kaj pli multaj skribistoj, en havantaj interretajn taglibrulojn, ricevas punon, malutiaĵojn kaj eĉ mortigon pro iliaj verkoj.

2012-04-15

Pri Unuula Vocxo Unu


Unuula Vocxo Unu (NV1) edukas, antauxstarigas kaj festas unuulamerikajn vivon kaj kutimojn per doni radio-servon el unuula komprenado. Tiu servo estas por cxiu, kiu volas lerni pri unuulamerikaj novajxoj, kutimoj, muziko, okazoj kaj vivo.

NV1 povigas, ke unuuloj, forte ili, kiuj ne povas uzi la multajn sublandajn kaj vilagxajn radiejojn, kiujn unuuloj havas kaj laboras, konigxas unu kun la alia. Multaj unuulaj radiejoj kaj liberaj radiestroj donas unuulajn radiajn verkojn al NV1 por havi ilin en la radio-servo de NV1.

NV1 sendas la unuulan vocxon per kolegataj unuulaj kaj aliaj radiejoj, kaj per interreta radio cxe http://www.nv1.org.

2012-04-07

Justi, 2012 Pasko


         / | _ | \
        |  ||^ |  |
        |  |(  )  |
         \_  ,, _/
           /  \
          \___/
         (kolumba)
  _ _ _  _ ___ _  __ _ ___ ___
  | | | |_  |  | | _ |  |  |_ 
|_| |_| __| |  | |_| |  |  |__
         PER LIA AMO


            _-_
          /T_I_G\
        /S/ _^_ \I\
       (U(<(-+-)>)T)
        \J\ \|/ /E/
          \/_ _\/
             -
  (krucumo, koro, stelo)


 ==== 2012 ==== La Restariĝo de Kristo == 


 V E R O   A Ŭ   N E ? 


Estas la korpa restariĝo de Jesuo vero aŭ ne?


PENSU LA FAROJN:


Ni havas la antaŭdirojn de la malnovkonsentaj Skriboj:


JESAJA 53: 10 Sed la Eternulo volis tiel Lin turmenti. Kiam Lia animo estos preninta sur Sin elaĉetan punon, Li vidos idaron, Li longe vivos, kaj la intenco de la Eternulo sukcesos per Lia mano. 11 La laborfrukton de Sia animo Li vidos, kaj satiĝos. Per konigo de Li Mia virtulo-servanto virtigos multajn; kaj iliajn malsanktajn farojn Li portos sur Si.


Ni havas la promeson de Jesuo mem:


MATEO 12: 40 Kiel Jona estis tri tagojn kaj tri noktojn en la ventro de la marbestego, tiel la Filo de homo estos tri tagojn kaj tri noktojn en la koro de la tero.


Ni havas la veron, ke Jesuo montris la povon super morteco:


LUKO 8: 53 Ili ridis Lin, sciante, ke ŝi mortis. 54 Sed Li, preninte ŝian manon, vokis ŝin, dirante: Knabino, leviĝu. 55 Kaj ŝia spirito revenis, kaj ŝi tuj stariĝis.


KAJ ESTAS PLI MULTE. ESTAS:


La esprimoj de la anĝeloj:


LUKO 2: 10 La anĝelo diris al ili: Ne timu; ĉar jen mi venigas al vi bonan sciigon de granda ĝojo, kiu estos al la tuta popolo; 11 ĉar hodiaŭ estas naskito por vi, en la urbo de David, Savanto, kiu estas Kristo, la Sinjoro.


La malplena tombo:


JOHANO 20: 1 La unuan tagon de la semajno Maria Magdalena venis frue, dum estis ankoraŭ mallume, al la tombo, kaj vidis la ŝtonon prenita for de la tombo. 2 Ŝi do kuris kaj venis al Simon Petro kaj al tiu alia lernanto, kiun Jesuo amis, kaj ŝi diris al ili: Oni forprenis el la tombo la Sinjoron, kaj ni ne scias, kien oni Lin metis. 3 Eliris do Petro kaj la alia lernanto, kaj iris al la tombo. 4 Kaj ambaŭ ekkuris kune; kaj la alia lernanto kuris antaŭen pli rapide ol Petro, kaj unua alvenis al la tombo; 5 kaj kliniĝinte, li enrigardis, kaj vidis la tolaĵojn kuŝantajn; tamen li ne eniris. 6 Kaj poste venis Simon Petro, sekvante lin, kaj eniris en la tombon; kaj li vidis la tolaĵojn kuŝantajn, 7 kaj la viŝtukon, kiu estis sur Lia kapo, ne kuŝantan kun la tolaĵoj, sed kunvolvitan en aparta loko. 8 Tiam eniris do la alia lernanto, kiu unua alvenis al la tombo, kaj li vidis kaj kredis. 9 Ĉar ili ankoraŭ ne komprenis la Skribon, ki Li devas releviĝi el la mortinitoj. 


La okulvidaĵoj de multaj lernantoj de Jesuo, kiuj aŭdis, ke Li parolis kiel neniu alia:


LUKO 24: 27 Kaj komencante de Moseo kaj de ĉiuj profetoj, Li klarigis al ili el ĉiuj Skriboj la dirojn pri Li mem. 28 Kaj ili alproksimiĝis al la vilaĝo, kien ili iris, kaj Li ŝajnigis al ili, ke Li pluen iros. 29 Kaj ili retenis lin, dirante: Restu ĉe ni, ĉar estas preskaŭ vespere, kaj la tago jam malkreskas. Kaj Li eniris, por resti ĉe ili. 30 Kaj dum Li sidis kun ili ĉe manĝo, Li prenis panon, kaj ĝin benis kaj dispecigis kaj donis al ili. 31 Kaj iliaj okuloj malfermiĝis, kaj ili rekonis Lin, kaj Li fariĝis nevidebla por ili. 32 Kaj ili diris unu al alia: Ĉu nia koro ne brulis en ni, dum Li parolis kun ni sur la vojo, dum Li klarigis al ni la Skribojn? 


La certigo de la lernantoj mem, kiuj vidis, ke Li faris la mirojn, kiun sola Li povis fari:


JOHANO 21: 1 Post tio Jesuo denove Sin montris al la lernantoj apud la maro de Tiberias; kaj Li montris Sin jene. 2 Estis kune Simon Petro, kaj Tomas, nomata didimo, kaj Natanael el Kana Galilea, kaj la filoj de Zebedeo, kaj aliaj du el Liaj lernantoj. 3 Simon Petro diris al ili: Mi iras, por fiŝkapti. Ili diris al li: Ni ankaŭ iris kun vi. Ili tial eliris, kaj iris sur la ŝipon; kaj tiun nokton ili nenion kaptis. 4 Sed ĉe la tagiĝo Jesuo staris sur la marbordo; tamen la lernantoj ne sciis, ke ĝi estas Jesuo. 5 Tiam Jesuo diris al ili: Infanoj, ĉu vi havas ian manĝaĵon? Ili respondis al Li: Ne. 6 Kaj Li diris al ili: Ĵetu la reton ĉe la dekstra flanko de la ŝipo, kaj vi trovos. Ili tial ĝin elĵetis; kaj pro la multeco de la fiŝoj ili ne plu povis ĝin treni. 7 Tiu lernanto, kiun Jesuo amis, diris al Petro: Ĝi estas la Sinjoro. 


La restariĝo de la korpo de Jesuo certiĝis al la lernantoj, kaj ĝi certiĝas al ni.


JESUO VIVAS! TIU ĈI ESTOS MIA CERTECO!


 P R I   N O R D A   D A K O T O 
 kaj pri ni


 LA BATALAJ SIUOJ?


La Universitat'o de Norda Dakoto havas la nomon "La batalaj Siuoj" de ĉiuj ludantaroj multajn jarojn. Antaŭmallonge la konsilantaro de la indianoj Dakotoj iris al la lernejo kaj la norddakota registaro, kaj ordonis, ke la lernejo ĉesigas uzi la nomon kaj ĝian sigelbildon (dakoto kun kvar plumoj pendantaj de la haroj) pro:


. La vorto Siuo estas malbona nomo de Dakotoj, signifante "serpento". La novvenuloj uzis la nomon, ĉar ili malamis ilin.


. Hontas uzi tian bildon de dakoto. Tio ĉi kaŭzas trosimpligon de la dakota popolo. Dakotoj ne farus tian ludantaron kun nomon "La Blankuloj".


Tio ĉi estis longa zorgo en Usono. Multaj lernejoj devis ŝanĝi tiajn nomojn de ludantaroj. La Nacia lernegeja kolegaro esprimas konsentecon kun la dakota konsilantaro, ke, se la lernegejo ne prenu la nomon for, ĝi prenos ĝin el la kolegaro.


Tio kaŭzas koleron de ludamuloj. Ili amas la ludojn kaj la nomon multajn jarojn. Ili certigas, ke "blankuloj" pensas honoron doni tiajn nomojn, ekzemple "La batalaj irlandanoj". Ili serĉas legajn farojn kontraŭ la forpreno.


Ankaŭ kelkaj dakotoj kontraŭstaras la forprenon. Ili memoras, ke jaron 1972 la dakota popolo donis la nomon al la ludantaroj per sankta festo, kaj helpis, ke ili havas pravan bildon. Ili esprimas, ke la konsilantaro ne permesas fari kontraŭ la sankta festo.


Ĉiuj norddakotaj prezentantoj kunvenis, kaj juĝis, ke la lernegejo certe devu preni la nomon for. La kontraŭuloj respondis, ke la registaro ne permesas esprimi, kio estas la nomo. Ili daŭrigas uzi la nomon kaj presi la sigelbildon sur vestojn. Aliaj ludamuloj enuiĝas pro la longaj disputoj. Ili diras, ke alia nomo estus pli facila afero.


Ĉiuj norddakotanoj esperas, ke la juĝistoj faros la lastan juĝon en maj'o.
 ________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
 JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:
 THE MILLERS
 409 7TH AVE NW
 MANDAN ND 58554-2522
 U S A


Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd@gmail.com_.