2012-08-18

Diroj de Abraham LINCOLN


Permesu, ke mi pasigos ses horojn por tratranĉi arbon, kaj mi pasigos la kvar unuajn por akrigi la battranĉilon.

Kiom da piedoj hundo havus, se oni nomus la voston piedo? Kvar.  Nomi voston piedo ne faras, ke ĝi estu piedo.

Mi povus fari pli multajn militestrojn, tamen la ĉevaloj tro multe kostas.

Se la katoj ofte batalus, ankoraŭ ŝajnus, ke estas multegaj katidoj.

La ŝafisto forigas la lupon de la ŝafo, pro kio la ŝafo dankas al la ŝafisto, kiel lia liberiganto, dum la lupo malbonigas lin pro la sama faro, kiel la detruanto de la libereco. Klare, la ŝafo kaj la lupo ne konsentas unu kun la alia pri la signifo de la libereco.

Tio, kio mortigas la mefit'beston, estas la rakonto, kiun ĝi donas pri si.

Se vi havas elefanton per la postaj piedoj, kaj ĝi penas kuri, estas plej bone, ke vi permesos, ke ĝi kuros.

2012-08-11

LINCOLN


Iu iam diris al Abraham LINCOLN, ke li estas du-vizagxa.  (Tio estas, li diras uno promeson al uno auxskultanto, kaj alian promeson al alian auxskultanto, por gajni pli multajn vocxdonojn.)  Li respondis: "Se mi estis du-vizagxa, cxu mi portus tiun cxi sur mi?"


2012-08-04

Justigite, 2012 Triunueco


         / | _ | \
        |  ||^ |  |
        |  |(  )  |
         \_  ,, _/
           /  \
          \___/
         (kolumba)
  _ _ _  _ ___ _  __ _ ___ ___
  | | | |_  |  | | _ |  |  |_ 
|_| |_| __| |  | |_| |  |  |__
         PER LIA AMO


            _-_
          /T_I_G\
        /S/ _^_ \I\
       (U(<(-+-)>)T)
        \J\ \|/ /E/
          \/_ _\/
             -
  (krucumo, koro, stelo)


== 2012 == La Triunueco de Dio ==


LA TRIUNUA DIO KONDUKAS NIN AL SAVO
tradukito el la luterana Formulo de Konkordo


ROMANOJ 11: 33 Ho, la profundo de riĉeco kaj saĝeco kaj scio de Dio! kiel nekompreneblaj estas Liaj juĝoj, kaj netroveblaj Liaj vojoj! 34 Ĉar kiu sciis la spiriton de la Eternulo?


Laŭ tio, ni devas pensi pri la eterna elekto de Dio per Kristo, kaj ne ekstere aŭ dividate de Kristo. Ĉar, laŭ la rakonto de s-ta Paŭlo, Kristo elektis nin "antaŭ la fondo de la mondo" (Efesanoj 1:4), kiel skribite: "Li amis nin per la Amata" (Efesanoj 1:6). La ĉielo montras tiun elekton per la esprimitaj Vortoj, kiam la Patro diris: "Vi estas Mia Filo, la amata; en Vi Mi havas plezuron" (Luko 3:22). Kaj Kristo diras: "Venu al Mi ĉiuj, kiuj estas laborantaj kaj pezigitaj, kaj Mi vin ripozigos"(Mateo 11:28). Kaj pri la Sankta Spirito, Kristo diras: "Li gloros Min" (Johano 16:14), kaj memorigos vin pri ĉio, kion Mi diris al vi. La tuta sankta Trinunueco, Dio la Patro, la Filo kaj Sankta Spirito, tial montras la vojon de Kristo al ĉiuj homoj, kiel la Libro de vivo, per kiu ili serĉu la eternan elekton de la Patro. Ĉar la Patro jam diris el eterneco, ke tiun, kiun Li volas savi, Li savos per Kristo, kiel Kristo mem diras: "Neniu venas al la Patro krom per Mi" (Johano 14:6); kaj denove: "Mi estas la pordo; se iu tra Mi eniras, tiu estos savita" (Johano 10:9). Kristo, "la solenaskita Filo, kiu estas interne de la Patro" (Johano 1:18), esprimis la volon de la Patro, kaj per tio nian eternan elekton al eterna vivo, kiam Li diris: "la regno de Dio alproksimiĝis; konfesu, kaj kredu al la evangelio" (Marko 1:15); kaj denove, kiam Li diris: "Estas la volo de Mia Patro, ke ĉiu, kiu vidas la Filon kaj kredas al Li, havu eternan vivon" (Johano 6:40); kaj denove: "Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu fidas al Li, ne mortu, sed havu eternan vivon" (Johano 3:16).


La Patro volas, ke ĉiuj homoj aŭdu tiun esprimon kaj venu al Kristo, kaj laŭ Sia promeso, Kristo ne forturnos ilin: "Tiun, kiu venas al Mi, Mi ja ne elĵetos" (Johano 6:37). Por ke ni povu veni al Kristo, la Sankta Spirito kreas veran fidon per la aŭdado de la Vortoj de Dio, kiel la sendito diris: "La fido venas tial per aŭdado, kaj aŭdado per la vorto de Kristo" (Romanoj 10:17), kiam iu vere instruas tion. Neniu, kiu volas savon, tial devu pezigi kaj turmenti sin per pensoj pri la nesciataj konsilaĵoj de Dio, se Li elektis kaj certigis lin al eterna vivo. Per tiaj pensoj, la malsankta konsilulo kutime tentas kaj ĉagrenas piajn korojn. Kontraŭ tio, ili aŭdu Kriston, kiu estas la "Libro de vivo" kaj de la eterna elekto de ĉiuj la filoj de Dio al eterna vivo, kaj kiu rakontas egale al ĉiuj homoj, ke Dio volas, ke ĉiuj homoj, kiuj estas malgajaj kaj pezigitaj pro siaj malsanktaj faroj kontraŭ Dio, venu al Li, kaj trovu ripozon, kaj ricevu savon.


Laŭ la instruo de Kristo, ili ĉesigu malsanktajn farojn, konfesu sian malsanktecon, kredu al Lia promeso, kaj plene kaj tute fidu al Li. Kaj, ĉar ni ne povas fari tion per nia povo, la Sankta Spirito volas fari tiajn konfeson kaj fidon en ni per la Verboj de Dio kaj per Bapto kaj la Sinjora Manĝo. Kaj, por ke ni povu plenumi tion, kaj restu kaj daŭru en tio, ni petegu Dion por doni al ni Lian amon, pri kiu Li certigas nin per sankta Bapto, kaj ne malfidu, ke, laŭ Lia promeso, Li donos tion al ni. Ni havas Lian promeson: "Kiu el vi, kiu estas patro, filo petos panon, kaj li donos al li ŝtonon? aŭ se li petas fiŝon, ĉu li anstataŭ fiŝo donos al li serpenton? Aŭ se li petos ovon, ĉu li donos al li skorpion? 13 Se vi tial, estante malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj infanoj, des pli via Patro ĉiela donos la Sanktan Spiriton al tiuj, kiuj petos al Li" (Luko 11:11-13).


PRI NORDA DAKOTO
kaj pri ni


LA POSTAĴOJ DE LA GRANDIGO DE LA PETROLEA KOMERCO EN NORDA DAKOTO


En Usono, nova lerteco permesas, ke homoj nun povas trui pli malproksime horizontale por gajni petroleon. Grandaj ŝanĝoj okazas ĉe la sunsubira duono de Norda Dakoto:


Estas ĉagrenoj pri la malpureco de akvo. Necesas 2000 aŭtegoj kun akvo por konstrui unu petrolean fonton. Estas pli multaj al 300 fontoj ĉe Norda Dakoto.


Estas bezono pri laboristoj. La kosto de la loĝejo nun estas pli granda per kvin. Multaj homoj nun loĝas en loĝaŭtoj - kiujn sportveturuloj kutime uzas. Multaj homoj penas loĝi en aŭtoplacoj. La polico devas forpeli ilin. Preskaŭ ĉiuj kampestroj tial havas ĉirkaŭ tri loĝaŭtojn sur la kampoj, kaj ricevas grandajn pagojn pro la loĝkostoj. Hoteloj estas plena, kaj la kosto de unu ĉambro estas pli granda per du.


La malgranda urbo Williston nun vendas pli multajn aferojn ol iu ajn urbo de Norda Dakoto. La granda aĉetejo Walmart en Williston havas bezonon de laboristoj. Ili ne povas starigi la vendaferojn al la ŝrankoj, sed simple kuŝigas ilin al la planko. La manĝejo McDonald's en Williston donas 500 usd al homo simple pro komenci labori en ĝi. Multaj manĝejoj ne povas havi sufiĉan nombron de laboristoj. Estas tial neniaj servistoj ĉe la tabloj - ili donas la manĝojn al la aĉetantoj, kaj la aĉetantoj portas ilin al siaj domoj.


La urbo Minot havas similajn ĉagrenojn. Ĝi antaŭnelonge havis grandan enundon, kiu detruis centojn da domoj. Ĝi nun havas 9000 pli multajn loĝantojn.


Interfrapojn inter aŭtoj estas pli oftaj, ĉar estas pli multaj aŭtegoj. Multaj havantaj de aŭtoj devas sendi la aŭtojn al la urbo Bismarck pro resanigojn.


La malliberejo ĉe Williston nun havas pli multajn malliberuloj per du. La milliberuloj, kiuj devas pagi liberkoston, ofte pagas per la tuja mono.


La polico estas pli granda per du. Novaj policanoj ofte ricevas laborojn ĉe la petroleaj kampoj. La policestro tial penas aĉeti loĝaŭtojn por gajni pli multajn policanojn. La plej ofta kontraŭleĝaĵo estas bataloj en la trinkejoj. La nudvirinejoj sendas busojn al la petroleaj kampoj por porti la laboristojn al ili. La malutila uzado de alkoholo estas pli granda. La polico kaptas trinkulojn en aŭtojn eĉ en la mateno. Ĉar estas tiom da novaj loĝantoj, la trinkuloj, kiuj iras en la loĝejon de alia loĝanto estas ĉagreno.
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
 JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:
 THE MILLERS
 409 7TH AVE NW
 MANDAN ND 58554-2522
 U S A


Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd(a)gmail.com_.