2012-09-30

Justigite, 2012 Luterana Refarigo         / | _ | \
        |  ||^ |  |
        |  |(  )  |
         \_  ,, _/
           /  \
          \___/
         (kolumba)
  _ _ _  _ ___ _  __ _ ___ ___
  | | | |_  |  | | _ |  |  |_ 
|_| |_| __| |  | |_| |  |  |__
         PER LIA AMO

            _-_
          /T_I_G\
        /S/ _^_ \I\
       (U(<(-+-)>)T)
        \J\ \|/ /E/
          \/_ _\/
             -
  (krucumo, koro, stelo)


== 2012 == LA LUTERANA REFARIGO ==

ĈU NIA KORO NE BRULIS EN NI?

Mi ofte demandis min, kiel estis al tiuj, kiuj rekte aŭdis Jesuon diranta al ili.

Dum la revivanta Savanto piediris kun ili al la vilaĝo Emaus, Kleopas kaj amiko havis tiun ĉi mirindan oportunon. Jesuo klarigis, kiel Li plenumis la antaŭdirojn de la Malnova Konsento de la Sanktaj Skriboj.

Ĉu ni sentas koleron, ĉar ni ne havas tian oportunon por aŭdi, ke nia Savanto parolas? Liaj vortoj al la lernantoj de Emaus estas ne pli fortaj kaj efektivigaj ol la aliaj vortoj skribitaj en la Sanktaj Skriboj de hodiaŭ:

2 PETRO 1: 21 Homoj, movataj de la Sankta Spirito, parolis laŭ Dio.

1 KORINTANOJ 2: 13 Pri kio ankaŭ ni parolas per vortoj, ne kiujn instruas homa saĝeco, sed kiujn instruas la Spirito.

ROMANOJ 1: 16 Ĉar mi ne hontas pri la bona novaĵo; ĉar ĝi estas la potenco de Dio al savo por ĉiu, kiu kredas.

Jesuo estas eĉ en nia sidĉambro, kiam oni diras Liajn Vortojn:

MATEO 18: 20 Ĉar kie du aŭ tri kunvenas en Mia nomo, tie Mi estas meze de ili.

Jesuo estas en la legejo de la preĝejo, kiam la pastro diras la sanktajn Vortojn de Dio, ĉar Jesuo diris:

LUKAS 10: 16 Kiu vin aŭskultas, tiu Min aŭskultas.

Gravas ankaŭ al ni memori, ke la plejparto el la homoj, al kiuj Jesuo parolis, malricevis Lin kaj Liajn Vortojn:

MATEO 7: 13 Larĝa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al la morto, kaj multaj tra ĝi eniras.

MATEO 22: 14 Ĉar multaj estas vokitaj, sed malmultaj estas elektitaj.

Ni volus diri al homoj tion, kion ili volas aŭdi, por ne disputi kun ili. Sed, se oni montras simple la saĝecon de homoj kaj ne de Dio, tio faros al ili nenian animan bonecon:

ROMANOJ 10: 17 La fido venas do per aŭdado, kaj aŭdado per la vorto de Kristo.

Dio donacu, ke la Vortoj de Dio ĉiam brulu en nia koro. Li donu per Sia Spirito la kuraĝon por konfesi kun Lutero: "Mi staras tie ĉi. Mi povas fari neniun alian. Dio helpu min." 

Konservu Vian Verbon -
Ĝi resanigas nin -
Spegulon de la gloro,
La Savon de l' anim'.
Ho, la vivanta akvo
Ĉiela nutru nin
Vivantajn sur la tero,
Antaŭ ni vidos Vin.

- Andreas GRYPHIUS (1616-1646)PRI NORDA DAKOTO
kaj pri ni

VEJNOJ BRULANTAJ EL KARBO

Norda Dakoto havas multan karbon. Oni ne ĉiam trovas la karbon sub la tero, sed ankaŭ en plu "etaĝoj" de la tero, kiuj ofte havas la larĝecon de malmultaj centimetroj. Ni nomas tiajn etaĝojn vejnoj.

Oni povas trovi tiajn vejnojn en la okcidento de Norda Dakoto, multajn en la sovaĝejoj de la registaro. Oni facile povas vidi tiujn ĉi nigrajn mallarĝumojn en niaj Malbonaj Teroj.

(La Malbonaj Teroj ne havas tian nomon, ĉar ili estas malbelaj. Vere, ili kun grandaj muroj el multaj koloroj estas tre belaj. La Indianoj tiel nomis ilin, ĉar estas tre facile erariri en ili.)

La karbo estas de tro malbona boneco por uzi kiel brulŝtofo. Ĝi tamen povas ekbruli. Fulmoj povas bruligi la vejnojn. Tiaj fajroj brulas tre malrapide, ĉar ili ne povas havi multan oksigenon. Ili iras ĉirkaŭ tri metrojn en jaro.

Tia fajro ekbrulis en la Malbonaj Teroj en la jaro 1951. Sciistoj rigardis la fajron, ĝis ĝi estingis sin en la jaro 1977.

Tiuj ĉi fajroj estas ebla kielo, per kiu la Malbonaj Teroj gajnis sian vidon. Post la karbo elbrulas, la ebena tero, kiu estas super la karbo, subite falas, kaj lasas, ke la tero havas la vidon similan al ŝtuparo.

La fajroj ankaŭ ŝanĝis la kolorojn de la Malbonaj Teroj. La etaĝoj el argiloj, kiuj estas proksimaj al la etaĝo el karbo, hejtiĝas. La fajroj tial ĉi hejtas la argilon al "brikoj". La brikoj havas ruĝan koloron, kaj havas la nomon Skorio.

Iam la argilo ne estis ebena, kaj la brikoj havas neregulan vidon. Tiaj ŝtonoj nomiĝas "klinkroj". La fajro ankaŭ povas kaŭzi, ke arboj havas neregulajn vidojn.

En Norda Dakoto estas Landaj herbaj teroj de rivero Misuro, kiu ankoraŭ havas tian fajron. Neniu scias, kiam la fajro komencis, kvankam estis certe antaŭ pli multaj ol cent jaroj. Tiu ĉi fajro brulas pli kaj pli malrapide.
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
 JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:
 THE MILLERS
 409 7TH AVE NW
 MANDAN ND 58554-2522
 U S A

Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd@gmail.com_.

2012-09-03

HEJMO, DOLĈA HEJM'


Ho, kvankam ni vagus tra riĉa palac',
Nur sole en hejmo por ni estas pac',
Kaj tien ĝi venas sole el ĉiel',
Se serĉus ni ĉiam en ĉiu kastel'.

REKANTAĴO:
Ho, hejmo, dolĉa hejm',
Ne estas loĝejo simila al hejm'.

Mi rigardas la lunon, dum forvagas mi,
Kaj sentas patrinon, pensantan pri mi,
Dum vidantan la lunon el nia domet',
Tra la flora odoro el nia pordet'.

La riĉeco de landoj ne karas al mi,
Mian simplan pajldomon do donu al mi,
Kun birdoj, venantaj al mia fajfil' -
Ho, tia bonsento pri mensa trankvil'.

2012-09-01

Nenecesaj Vortoj


Esperanto has many unnecessary words.
-> Esperanto havas multajn nenecesajn vortojn.

To keep Esperanto easy, it only makes sense to build new words from already existing words, rather than to add new- and often large- words.
-> Por teni Esperanto facila, sencas konstrui novajn vortojn el estantaj vortoj, anstataŭ aldoni novajn- kaj ofte grandajn- vortojn.

Here are links to two sites that list these unnecessary words.
-> Jen la ligoj al du interretaj paĝoj, kiuj kolektas tiajn nenecesajn vortojn.

The size of these lists is eye-opening.
-> La larĝeco de tiuj kolektoj estas montrega.

uea.org/vikio/Superfluaj_Vortoj
www.angelfire.com/ny2/ts/vortoj.html