2013-12-26

Ankoraŭ 300 000


Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil
De torda flu' de Misisip', marbord' de Novangluj',
Lasinte laborejojn, l' edzinon kun infan';
La kor' sufokas vortojn, sed jen silenta larm'.
Rigardu ne postflanke, sed al la antaŭflank' -
Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil.

Rigardu trans la lando ĝis la ĉiel' de l' Nord',
Ekvidu la liniojn, sekvo el piedpolv';
Subite granda vento vualon prenas for,
Videbla la stelbrila flag', fiera kaj kun glor'.
Bajonetoj brilas en la sun', aŭdeblas la muzik' -
Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil.

Kaj vidu en la valoj: maturas la rikolt',
La filoj de l' bienoj viciĝas al la front',
Kaj nun infanoj tiras la malbonherbojn for
Kaj lernas kultivadi laŭ vol' de sia land'.
Aŭdias la loĝantoj kun larm' ĉe ĉiu pord' -
Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil.

Vi vokis nin, ni venas al Richmond, al marbord',
Oferos nin por liberec' kaj pro kunula mort';
Aŭ kaptos ni la glavon el man' de l' perfidul'
Kaj montros la fragmentojn al nia kontraŭul'.
Jes, sescentmil fiduloj jam iris antaŭ ni -
Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil.

2013-12-07

Justigite 2013 Kristnasko


 / |_ |\
|  (^)| |
| (   ) |
 \_,, _/
  /  \
 \___/ (kolombbirdo)

J  U  S  T  I  G  I  T  E
PER LIA AMO

== 2013 == La naskiĝo de Kristo ==

LI NASKIĜIS POR SAVI MALPIULOJN!

Kion la Naskiĝfesto de Kristo signifas, se oni pensas malpiajn farojn malgravaj, aŭ eĉ malzorgas pri ili?  La antaŭdiranto skribis al Izraelo:

JESAJA 59:  2 Nur viaj kontraŭleĝaĵoj estis disigilo inter vi kaj via Dio, kaj viaj malpiaj faroj kovris antaŭ vi Lian vizaĝon, por ke Li ne aŭdu.

Tiuj, kiuj malricevas certiĝi pri siaj faroj kontraŭ Dio, ne povas kuri for de la vereco de la Vorto de Dio:

ROMANOJ 5:  12 Pro tio, kiel per unu homo malpieco eniris la mondon, kaj morto per malpieco, kaj tiel morto venis al ĉiuj homoj pro tio, ke ĉiuj malpie faris.

Kial homoj mortas?  Ĉar ili (ankaŭ ni) estas malpiuloj.  Post la falo en malpiecon, la Patro promesis sendi la Semon de la virino, kiu detruos la Malsanktulon, venkonte malpiecon kaj morton pro ni:

GENEZO 3:  15 Mi metos malamikecon inter vi kaj la virino kaj inter via semo kaj ŝia Semo; Li frapos vian kapon, kaj vi pikos Lian piedon.

Nia festo pri la Naskiĝo de Kristo estas la festo pri la fido de Dio al Lia promeso.  La Kristo-Infano, naskita en la malriĉeco de la nutringo, estas via Anstataŭulo, kiu ricevis viajn farojn kontraŭ Dio, por ke vi fariĝu la praveco de Dio per Li:

2 KORINTANOJ 5:  21 Tiun, kiu ne konis malpiecon, Li faris malpiecon pro ni; por ke ni fariĝu justeco de Dio en Li.

Oni trovas la veran ĝojon de la naskiĝo de Kristo en la rakonto el la Vorto de Dio:

1 JOHANO 5:  11 Jen estas la rakonto: ke Dio donis al ni la vivon eternan; kaj tiu vivo estas en Lia Filo.PRI NORDA DAKOTO

NORDDAKOTANOJ KONTRAŬ NAZIOJ
Traduko de news.prairie.public.org/post/protestors-swamp-leith-sunday de rakontisto Dave THOMPSON

Ĉirkaŭ 500 homoj iris al la urbeto Leith, Norda Dakoto je [2013-09-22] por diri kontraŭ la aliro de la ordonestro de la Tutlanda socialista movado, Jeff SCHOEP, kiu estis tie por rigardi Leith-on kaj la landhavaĵojn, kiujn la tiea loĝanto Craig COBB aĉetis por la usonaj Nazioj.  Koloroj kun naziaj krucoj staris apud la loĝejo de COBB kaj super la landhavaĵoj, kiujn li aĉetis.

La loĝantaro de Leith estas 17.  La kontraŭdirantoj laŭte kriis, sed sen batalo: "foriru!" kaj "nenia malamo en nia lando!"  La anaro enhavis pli multajn ol 200 indianoj.

La Tutlandaj socialistoj jam diris, ke ili esperas havi sufiĉajn anojn, por ke ili regis la konsilantaron de la urbeto.

La urbestro, Ryan SCHOCK, diris, ke li feliĉis por vidi la kiomon de kontraŭdirantoj.

Policanoj el la subsublando Grant ĉeestis, helpataj de policanoj el kelkaj aliaj subsublandoj.  Kaj 15 policanoj el la Norddakota vojega serĉistaro atendis en kontraŭbatalaj vestoj, se aferoj fariĝos senregadaj.

Nun COBB povos perdi sian loĝejon.  La sana branĉo de Norda Dakoto pensas pri malfermi la domon pro zorgoj pri homa saneco.  [La domo havas neniun akvon aŭ necesejon.]

Kaj la urbestro SCHOCK diras, ke estas disputo pri la disordigo de la urbeto-- returne doni ĝin al la subsublando.LA BIBLIO PRI POPOLSUPERECO

Dio ne faris, ke unu popolo estas pli bona ol alia, sed ke ĉiuj popoloj havas egalecon:

FAROJ 10:  34 Petro malfermis sian buŝon, kaj diris:  Vere mi ekkomprenas, ke Dio ne apartigas personojn;  35 sed en ĉiu nacio tiu, kiu timas Lin kaj faras juste, estas ricevata de Li.

FORKOVRIGO 7:  9 Post tio mi rigardis, kaj jen granda homamaso, kiun neniu povis kalkuli, el ĉiu nacio, kaj el ĉiuj triboj kaj popoloj kaj lingvoj, starantaj antaŭ la trono kaj antaŭ la Ŝafido, vestitaj per blankaj vestoj, kaj kun palmoj en iliaj manoj;  10 kaj ili kriis per granda voĉo, dirante:  Savo al nia Dio, la sidanta sur la trono, kaj al la Ŝafido.

Dio elektis la Judojn por esti Sia "sankta popolo", ne ĉar ili havas pli grandan superecon ol aliaj popoloj, sed pro esti la ekzemplo al ĉiuj popoloj, por esti la portantoj de Sia Verbo, kaj pro esti la popolo, el kiu Jesuo venos:

FAROJ 7:  51 Vi malmolnukaj, vi necirkumciditaj je koro kaj oreloj, vi ĉiam malricevas la Sanktan Spiriton; kiel viaj patroj, tiel ankaŭ vi.

1 KORINTANOJ 10:  6 Tio okazis kiel ekzemploj por ni, por ke ni ne deziregu malbonaĵojn, kiel ili ankaŭ deziregis.

Multaj homoj kvankam diras, ke ĉiuj popoloj havas egalan bonecon, Dio diras, ke ĉiuj popoloj havas egalan MALBONECON:

GENEZO 8:  21 La penso de la homa koro estas malbona jam de lia juneco.

ROMANOJ 3:  23 Ĉiuj malpiis kaj malgajnis la gloron de Dio.

Ĉiuj-- eĉ kristanoj-- tial devas lukti kontraŭ la malsankta sento pri popolsupereco.
________________________________________
JUSTIGITE is a free publication.  Anyone wanting a copy or subscription can write to us:
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo.  Ĉiuj, kiuj volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon, povas skribi al ni:

THE MILLERS
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

aŭ: gmillernd(a)gmail.com; aŭ: eo1a.blogspot.com

2013-11-02

La Ostaro

  ___
 (o_o)
  |=|
 < | >
 |/|\|
 |/=\|
 |\ /|
 #| |#
  | |
 (| |)
  | |
 _> <_

LA OSTARO
sufiĉigo pri mallonga rakonto de Ray BRADBURY

Certa viro ĉiam tro zorgas pri si.  Li ekscias, ke li havas malgrandan doloron en la ostoj.  Lia kuracisto enuas pri li, kaj sendas lin el lia ĉambro.  La malsanulo decidas vidi ostan kuraciston, kiun li trovis en la telefonlibro.

La osta kuracisto estas malkonvena viro kun malluma laborejo.  Li kolere diras al la malsanulo, ke li ne povas helpi lin, se li ne severe pensas pri sia ostaro.

La malsanulo en sia domo tial pensas sole pri sia ostaro.  Li perdas peson, kaj komencas vidiĝi kiel ostaro.  Lia edzino zorgas pri li.

Iun tagon li lacas, kaj sidas en trinkejo.  Grasema viro sidas apud li.  Li demandas la grasulon pri konsilo por gajni peson.  La grasula klarigas al li, ke li havas grason, kiu ĉiam estas ekstere de li.  Tio ĉi defendas lin, kaj neniu povas ŝteli lian ostaron.  La malsanulo neĝuste komprenas la grasulon, kaj decidas telefoni la ostan kuraciston.

Kiam la kuracisto iras en la domo de la malsanulo, li vidas la sengrasecon de li, kaj diras, ke li nun povas helpi lin.  Baldaŭ ŝajnas al la malsanulo, ke la kuracisto estas interne de li, kaj krias: "Iru el tie!"

Kiam la edzino eniras, ŝi trovas sian edzon-- amaso el haŭto kaj vestoj-- sur la planko.

Signifo:

Ray BRADBURY, kiu estis bonsciata kiel verkisto de scieca-postula libroj, estis ankaŭ bona verkisto de "timigaj" libroj.  Per tiu ĉi rakonteto, li avertas nin: ne vidu sole interne de vi, kaj neniam ekstere, aŭ iu maljustulo povas malutili vin.

2013-10-19

Ŝipestro Phillips

La filmo
ŜIPESTRO PHILLIPS
(el Wikipedia)

Rikardo PHILLIPS (Tom HANKS) estas la ŝipestro de usona portaĵaŭta ŝipo MV MAERSK ALABAMA, kiam en aprilo 2009 ĝi fariĝas rabita proksime al la marbordo de Somalio de ŝipanaro el Somaliaj marrabistoj, kondukanta de MUSE (Barkhad ABDI).  PHILLIPS suferas severegan okazon, unue en la ŝipo, laborante pri defendi sian ŝipanaron, kaj poste, post fariĝinte kaptito, en savŝipeto.

Disputoj:

En rakonteto de la Novjorka Poŝto, ŝipanoj de PHILLIPS diris kontraŭ la filmo, ke ĝi estas grandege malvera pri la faroj kaj montrado de PHILLIPS.  Ili esprimas, ke li havas malbonan rakonton pri severeco, memlaŭdeco kaj mempraveco je 12 jaroj antaŭ la ŝipŝtelo.  Dekunu ŝipanoj jam petas al juĝejo, ke la firmaoj Waterman Steamship kaj Ŝiparo Maersk donu proksime al 50 000 000 USD, dirante "volema, malplena kaj sciata malzorgeco pri sendanĝero" de PHILLIPS.  La rakonteto esprimas, ke PHILLIPS ricevis sep e-poŝtojn pri la kreskanta danĝero de marrabistoj proksimaj al Somalio, sed PHILLIPS malzorgis pri la avertoj, kaj tenis ilin for de la ŝipanaro.

2013-10-10

Justigite 2013 Luterana Refarigo


    / |_ |\
   |  |^| |
   |  (  ) |
    \_ ,, _/ 
    /  \
    \___/ (kolombbirdo)

J U S T I G I T E
PER LIA AMO

== 2013 == La luterana Refarigo ==LA REFARIGO

 ROMANOJ 3: 28 Ni tial decidas, ke homo praviĝas per fido, for de la faroj de la leĝo.

Pri tiu skribaĵo, Marteno LUTERO skribis: "Mi subite sentis min, kiel mi denove naskiĝus, la pordo de ĉielo malfermiĝus." LUTERO longe vidis nian Sinjoron Jesuon severa Juĝisto, al kiu li devis plaĉi per bonaj faroj. Estis per mirinda faro de la Sankta Spirito LUTERO, simile al ni, fariĝis por kompreni kaj kredi, ke savigo estas sole per la AMO de Dio, kaj ne per homaj faroj:

 EFESANOJ 2: 8 Per graco vi saviĝis pro fido, ne per vi mem: ĝi estas dono de Dio, 9 ne el faroj, por ke neniu fieru.

Ĉiuj kredoj de la mondo fondiĝas sur homaj meritoj aŭ bonaj faroj por saviĝo. Estas en la mondo multaj aliaj "fidoj", sed sola unu, kiu savas-- FIDO en Jesuo Kristo!

 FAROJ 4: 12 En neniu alia estas savo; ĉar ne estas sub la ĉielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savitaj.

Fido estas donaco multkosta-- oni ne povas aĉeti, meriti aŭ elekti, la Sankta Spirito simple povas doni ĝin!

Malfeliĉe, tio, kion la Biblio instruas, fariĝas afero de homa pensado. Sankta Paŭlo avertis:

 2 TIMOTEO 4: 4 Ili deturnos de la vero sian orelon, kaj turnos sin flanken al senefektivaĵoj.

Kiel Marteno LUTERO estis la ilo, elektitaj de Dio, por venigi la Refarigo de la deksesa jarcento, tiel hodiaŭ ni estas la iloj, elektitaj de Dio, por daŭrigi la laboron, komencitan antaŭlonge:

SOLE PER AMO! SOLE PER FIDO! SOLE PER LA BIBLIO!
DE NORDA DAKOTO

La suba estas el la blogo thefirstscout.blogspot.com:

MARETO ROMPITA FENDILO: LA RAKONTETO PRI MALFELIĈA AMO

La rakonto pri malfeliĉa junamo estas tutmonda. Oni eble plej granda scias ĝin per la mirinda rakonto de Ŝejkspiro pri Romeo kaj Julieta. Ĝi estas la malnova rakonto pri junulo renkontis junulinon-- la rakonto pri malsciata kaj malpermesata amo. La rakonto kvankam pri Romeo kaj Julieta estas malefektiva, tiu ĉi estas rakonto vera.

La brevo de la malfeliĉa verko estas, ke juna Iháŋktȟuŋwaŋna (Yanktonai-Dakota) viro trafis Miwátaŋni (Mandan-- Nu’Eta per sia lingvo) junan virinon dum interpopola komerco je iu aŭtumo antaŭ multaj vintroj proksima al la loko, kiun oni tiam scias kiel Mní Nažúŋspe KawéğA (la mareto Rompita fendilo).

La duo tuj profunde ekamis unu la alian. Kiam la komerco finiĝis, la junulo decidis resti kun sia junulino. Tio estas la kutimo de la indianoj Miwátaŋni, ke la viro iras por loĝi kun la edzino en la loĝejo de ŝia patrino. Ili tamen fuĝis kune.

La indianoj Miwátaŋni havas rakonteton, ke la Iháŋktȟuŋwaŋna mortigis la junulinon, la Iháŋktȟuŋwaŋna havas, ke la Miwátaŋni mortigis la junulon.

Jen ero de la libro de kolonestro A.B. Welch RAKONTO PRI LA POPOLOJ DAKOTAJ 1800-1945, la rakonteto numero 32, Rakonteto pri la mareto Farbita. (Sciigu vin: laŭ Welch, la rakonteto diras pri indiana-Arikara virino anstataŭ Mandan):

Antaŭ longa tempo multaj indianaj popoloj, militantaj unu kontraŭ la alia, tranoktis ĉe la bordoj de la mareto, nun sciata kiel la mareto "Farbita arbaro", sed tiam sciata al la Siuoj kiel la mareto "Rompita fendilo".

Certa Siua militulo ekamis kun arikara virinon, kaj ili preparis sin por forkuri. La viroj arikaraj tamen mortigis la Dakotan viron en la manoj de nove trovita amo.

Kiam la Dakotaj ektrovis la mortigon, ili iris al la loĝejo, kie la mortinto kuŝis kun la bedaŭrinda virino plorante super li. Ili preparis ĵetilojn kaj pafis ŝin multfoje. Poste estis milito dum multaj jaroj, kaj la arikaroj kun amikoj farbis la fundon de morta arbo, blanka pro longa tempo, ruĝa. Kiam ajn indiana militularo pasis tie, ili farbis la rakontojn pri militoj sur la fundojn de certaj mortaj arboj kiel ridindaĵojn al malamikoj.

La loko tial fariĝas la loko de la Farbita arbaro de la indianoj, kaj la nomo la Mareto de la rompita fendilo ne havas uzon.
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiama ricevon de ĝi povas skribi al:
 JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:
THE MILLERS
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

Vi povas trovi pli multajn ĉe eo1a.blogspot.com, aŭ skribu al ni ĉe gmillernd(a)gmail.com.

2013-08-17

Vapora kaleŝaro Molli
Simple eniru, kaj trovu Molli-landon!

Kelkajn fojojn en la tago, sur fervojo mallarĝa kaj kun kutima sonorilo, la kaleŝaro Molli iras de la urbo Kühlungsborn al Bad-Doberan kaj returne.

• per la stratoj mallarĝaj de la urbo Bad-Doberan
• laŭ unu el la plej belaj arbaj stratoj de Germanujo
• laŭ la plej malnova ĉevalkurejo Galopprennbahn de Eŭropo
• per la urbo Heiligendamm— la plej malnova mara ripozejo de Germanujo
• ĝis la urbo Kühlungsborn— la plej granda marborda ripozejo de Mecklenburg-Okcident'a-Pomeranio

2013-08-10

NEEMO

Pri NEEMO
www.nasa.gov/mission_pages/NEEMO/about_neemo.html

NEEMO— la Projekto pri laborado en apartegaj ĉirkaŭaĵoj de laborveturoj de NASA [NASA Extreme Environment Mission Operations Project]— estas senkomputor'a laborveturo de NASA, kio sendas anarojn el stelnavistoj, lertistoj kaj sciistoj por loĝi en Akvario, la sola restejo pri submara reserĉado en la mondo, ĝis tri semajnoj.  Havata de la Tutlanda marega kaj aereja regantaro, kaj regata de la lernegejo de la sublando Nord'a Karolino en la urbo Wilmington, Akvario utilas ĉe 5,6 kilometroj de la insuletaro Largo en la Tutlanda mara konservejo de la insuletaro de la sublando Florido.  Ĝi metiĝas apud profundaj koral'aroj (19 metroj) sub la mara ebenaĵo.

La loĝejo kaj la ĉirkaŭaĵoj de Akvario donas efektivan kaj senkomputor'an lokon por la malkovrado de la kosm'o.  Tre simile al la kosm'o, la submara mondo estas malamika, ekstertera loko, en kiu homoj povas loĝi.  Anoj de NEEMO, nomataj “akvoŝipanoj”, tie sentas kelkajn el la samaj malfacilaĵoj, kiujn ili sentus ĉe malproksima asteroid'o, planed'o aŭ luno...

2013-08-02

Justigite 2013 Triunueco

     / | _| \
   |  || ^|  |
   |   (   ) |
    \_ ,, _/
      /   \
     \___/ (kolombbirdo)

J  U  S  T  I  G  I  T  E

PER LIA AMO

== 2013 == Triunueco ==


LA KREDO DE LA SENDITOJ

Mi kredas al Dio la Patro, la ĉiopova, la Kreinto de la ĉielo kaj tero;

Kaj en Jesu Kristo, Lia sola Filo, nia Sinjoro, kiu komenciĝis de la Sankta Spirito, naskiĝis el la fraŭlino Maria, suferis sub Pontio Pilato, krucumiĝis, mortis kaj enteriĝis; Li subeniris en la malsanktulejo, kaj je la tria tago Li leviĝis el la mortintoj, Li supreniris en la ĉielon, kaj sidis ĉe la dekstra mano de Dio la Patro ĉiopova; el tie Li revenos por juĝi la vivantojn kaj la mortintojn;

Mi kredas al la Sankta Spirito, la sankta kristana kredantaro, la kunesto de la sanktuloj, la pardono de malpiaj faroj, la relevigo de la korpo, kaj la eterna vivo.  Veras!

ANKORAŬ ALIA MULTMORTIGO

Simplaj vortoj ne povas esprimi la timon havintan en la urbo de la sublando Konektikuto, kie certa junulo mortigis la patrinon en sia domo, kaj poste iris en la ĉambron por la plej junaj lernuloj de tiea lernejo, dum li pafis dudek infantojn, kaj ses aliajn lernejanojn.

La malfeliĉeco de la gepatroj kaj aliaj, kiuj sentis la perdon de amatoj, preskaŭ pasas nian penspovon.
Kristanoj, kiuj kredas al la Biblio, tamen scias la radikan kaŭzon de tia bataleco, kal tial povas komenci kompreni ĝin, kaj doni la savon al tia sensenca mortigego.

Kiam Jesuo volis, ke Liaj lernantoj ekscias tion, kio “malpurigas” homon, Li diras:

MATEO 15:  19  El la koro eliras malpravaj pensoj, mortigoj, sengeedzigaj faroj, ŝteloj, malveraj rakontoj, kontraŭdiaĵoj.

La malfeliĉa veraĵo estas, ke la koro de ĉiuj nekredantaj homoj— kaj ankaŭ de niaj malpiaj estecoj— kiu naskas la tre batalvolajn kaj severajn kontraŭleĝaĵojn, ankaŭ mortigon.

La leĝaro de Dio— aŭ de la homaro— povas regi malpiajn farojn simple al certa parto:

1 TIMOTEO 1:  8 Ni scias, ke la leĝo estas bona, se oni ĝin laŭleĝe uzas,  9 sciante, ke la leĝo estas ne por justulo, sed por homoj senleĝaj kaj malobeemaj, malpiaj, malsanktaj, por patromortigantoj kaj patrinomortigantoj, hommortigantoj.

La leĝaro tamen ne povas ŝanĝi la malpian homan koron.  Tio estas la regado de la Sankta Spirito:

2 KORINTANOJ 5:  17 Se iu homo estas en Kristo, estas jam nova kreitaĵo; la malnovaĵoj forpasis, jen ili jam estiĝis novaj.

Turnante sin al Dio per malfeliĉeco kaj repenseco, Davido, kulpa pro sengeedzeco kaj mortigo, petas:

PSALMO 51:  10 Koron puran kreu al mi, ho Dio, kaj spiriton fidelan novigu en mi.  14 Liberigu min de sango, ho Dio, Dio de mia savo; mia lango kantos Vian justecon.

Ne estas la kulpeco de Dio, kiam tiaj timigaj aferoj, kiel multmortigoj, okazas.  Tiaj bibliaj veroj povas klarigi la kaŭzon de multmortigoj kaj aliaj severegoj malleĝaĵoj.  Jesuo, nia mirinda Konsilanto, petas, ke la rompkoruloj venu al Li por resanigo, dirante:

MATEO 11:  28 Venu al Mi ĉiuj, kiuj estas laborantaj kaj ŝarĝitaj, kaj Mi vin ripozigos.


DE NORDA DAKOTO

KAREN NYBERG

(el Vikipedio)

Karen NYBERG (naskiĝis 1969-10-07) estas nordamerika rad'ar'a lertisto kaj stelŝipano de NASA.  NYBERG estis la dekkvina virino en kosm'o, kaj nun estas en la Veturo 36 en la Interlanda Kosm'a Restejo (ISS).

Home:

La naskiĝurbo de NYBERG estas Vining in la sublando Minesoto.  Ŝi edziniĝis al stelŝipano Douglas HURLEY.  Ili havas filon.  Plaĉas al ŝi la kurado, kudrado, pentrado, dorssakado, piano, kaj la pasado de tempo kun la familio.  Ŝiaj gepatroj, Kenneth kaj Phyllis NYBERG, ankoraŭ loĝas en Vining.

Eduke:

NYBERG SUMMA CUM LAUDE ricevis certigilon de rad'ar'isto el la lernegejo de Norda Dakoto je 1994.  Ŝi daŭrigis la lernadon en la lernegejo de Teksaso en la urbo Aŭstino, mezigante pri la homa varmecregado kaj la provado kaj regado de la homkorpo, ankaŭ mezigante pri la regado de varmeco en kosm'aj vestoj.  Tiu ĉi laboro en la Aŭstina vivvarma transporta laborejo kondukis ŝin al certigilo de instruebleco je 1998.

Laboro kun NASA:

Ŝi laboris en la Kosm'a Mezo JOHNSON de 1991 al 1995, kaj ricevis solpermeson pro laboraĵo, kiun ŝi finis je 1991 pri Robot'facila kunmetaĵo de probiloj kaj artikoj.  Je 1998, post fini instruistan certigilon, ĝi prenis laborlokon kun la Parto de laboranaraj kaj hejtaj iloj, laboranta kiel Kalkulisto pri loĝejaj regadaj iloj por plibonigi varmecajn regilojn por kosm'aj vestoj kaj estimi la lertaĵojn de la vestojn por fajrestingistoj.  Ŝi donis la unuajn bildojn de la iloj por regi varmecon por la venontaj Marta kaj Luna surterigaj veturoj, kaj ilo por regadi vivlokojn por faldebla primega ĉambro.

Ĝi elektiĝis kiel ebla stelŝipano de NASA je 2000-07.  Post du jaroj de edukado kaj estimado, ŝi sufiĉis kiel Vetura lerteco, kaj donigis lertulajn laboraĵojn en la Labora branĉo de stelŝipanaj regejaj laboroj.  Ŝi estis Helpanto por la ŝipanaro por la Trovveturo 6 je ilia sesmonata restado en la ISS.  Je 2006-07 NYBERG partoprenis pri NEEMO 10, antaŭlaboraĵo por profundmara lernado kaj similejo ĉe la submara laborejo Akvario, por helpi, ke NASA preparu pri la reveno de stelŝipanoj de la luno kaj homaj veturoj al la planed'o Marto.  NYBERG kaj kunŝipanoj vivis kaj laboris subakve je sep tagoj.

NYBERG estis en la anaro de STS-124, kiu flugis al la ISS je 2008-05.  Tio estis la dua el tri flugoj por venigi ilaĵojn por fini la japana laborejo Kibo.  Je 2009-05 ŝi donigis laboron en la STS-132 veturo, kiu ekflugis 2010-05, sed devis vicigi pro brevtempa malsaneco.  NYBERG poste servis kiel lertulo, ĝis ŝi ricevis la postan laboraĵon kiel fluga kalkulisto en la Trovveturo 36/37.

Ŝi nun estas fluga kalkulisto en la ISS, post flugis en SOJUZ TMA-09M.  En la rondveturo ŝi estas simple unu el du virinoj in la kosm'o je la kvindekjara festo je 2013-06 de VOSTOK 6, la unua kosm'a flugo de virino, Valentina Tereŝkova, la dua estante WANG Yaping en la TIANGONG-1 en la Ŝenĵoŭ 10 veturo.

Meritaĵoj:

Ŝi gajnis egon el meritaĵojn, enhavante la Juna lerteca meritaĵo de la Lernegejo de Norda Dakoto (2004), la Kosm'a fara meritaĵo (1993), NASA JSC farpermesila meritaĵo (1993), Lerteca letera meritaĵo de NASA (1993), NASA JSC meritaĵo de aparta lerteco pri kunlabora edukado (1994), la Meritaĵo de virinaj kalkulistoj de kolegaro Joyce MEDALEN (1993-1994), la Meritaĵo D.J. ROBERTSON de lernega lerteco (1992), kaj la Meritaĵo pri meritegema servado de la Lernejo de kalkulistoj kaj fosejoj de la Lernegejo de Norda Dakoto (1991-1992).
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo.  Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiama ricevon de ĝi povas skribi al:
JUSTIGITE is a free publication.  Anyone wanting a copy or subscription can write to us:

THE MILLERS
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A
Vi povas trovi pli multajn ĉe eo1a.blogspot.com, aŭ skribu al ni ĉe gmillernd(a)gmail.com.

2013-07-14

Senokulo [Popeye]

popeye.com

Jen la unua bildaro kun Senokulo:


2013-06-16

Trovi ESPERANTOn


www.marinetraffic.com/
Estas nun du ŝipoj kun la nomo ESPERANTO.

Oni povas trovi ilin (aŭ ĉiun ajn komercan ŝipon) ĉe la supra interreta paĝo.

2013-06-08

Sola Pelo

Trans Nordameriko
http://solarimpulse.com/en/across-america/

Sola Pelo [Solar Impulse] estas noviga projekto, balancanta lertecon kaj la spiriton de veturado per flugilo.  Ekfluginte je 2003, ĝi finis la unuan solpovan 26-horan tagkajnoktan flugon de mondo je 2010.  Je 2011 Sola Pelo flugis al Bruselo, Belgujo kaj Pariso, Francujo, kaj je 2012 la HB-SIA unuaspeca flugilo finis la unuan interlandegan flugon inter Eŭropo kaj Afriko.

Je tiu ĉi jaro la Sola Pelo provos la bonsciatan bord-al-borda flugo trans Usono, sunsubenire al sunsuprenire...

2013-06-02

Justigite 2013 Kvindek Tagoj


 /\ _|\
| |^| \
\ ( ) |
 \_,,_ /
 / \
 \___/ (kolombbirdo)

J  U  S  T  I  G  I  T  E

PER LIA AMO

== 2013 == La Festo de la Kvindek Tagoj ==LA MIRO DE LA FESTO DE LA KVINDEK TAGOJ ANKORAŬ OKAZAS

Se mi demandus al vi, kio estis la plej granda miro de la Festo de la Kvindek Tagoj, kio venas en vian menson?

Multaj pensas pri tio, kiel la Senditoj de Jesuo (kies naska lingvo estis la arama) povis paroli pro la povo de la Sankta Spirito per la aliaj lingvoj de la homoj, kiuj kolektis sin ĉirkaŭ ili je tiu tago:

FAROJ 2: 11 Ni aŭdas ilin paroli en niaj lingvoj la mirindaĵojn de Dio.

En simple unu tempeto la Sankta Spirito rompis la barilon inter judoj kaj la cetero de la mondo.

Pensu pri tiu ĉi miro:

FAROJ 2: 41 Tiuj tial, kiuj ricevis lian parolon, baptiĝis, kaj en tiu tago aldoniĝis ĉirkaŭ tri mil animoj.

Vere, tio ĉi estas ne simple unu miro, ĉar TRI MIL MIROJ okazis en tiu unu tago! Petro kaj la Senditoj esprimis la bonajn novaĵojn pri la forsendigo de malpiaj faroj kaj pri la promeso pri la donaco de la Sankta Spirito. Kaj tiu ĉi miro de la Festo de la Kvindek Tagoj hodiaŭ ankoraŭ okazas:

FAROJ 2: 47 Kaj la Sinjoro aldonis ĉiutage al la kredantaro la savatojn.

Dum la Bonaj Novaĵoj iris en la tutan mondon, ĝi iam venis al niaj oreloj, kaj la Sankta Spirito faris miron en niaj koroj:

JEĤEZKEL 36: 26 Kaj Mi donos al vi koron novan, kaj spiriton novan Mi metos en vin; Mi eligos el via korpo la ŝtonan koron, kaj Mi donos al vi koron karnan. 27 Kaj Mian spiriton Mi metos en vin, kaj Mi faros, ke vi faros laŭ Miaj leĝoj, kaj Miajn ordonojn vi observados kaj plenumados.

Ni jam ricevis la donacon de la Sankta Spirito, ni tial konfesas per niaj lipoj kaj koro, ke Jesuo estas la Savanto, kiu reaĉetas la tutan homaron for de malpieco kaj morto.

La kvindektaga miro ankoraŭ okazis tra la tuta mondo, kiam ajn kaj kie ajn ni diras la Bonajn Novaĵojn, kaj ĝi ankaŭ okazas ankaŭ inter ni: la Sinjoro ankoraŭ aldonas ĉiutage al la kredantaro la savatojn.
DE NORDA DAKOTO

HERMAN STERN
webapp.und.edu/dept/library/Collections/og217.html

 Herman STERN naskiĝis en Oberbrechen, Germanujo, la 9-an de aŭgusto, 1887 al Samuel Loeb STERN kaj Mina (STRAUSS) STERN. La juda familio estis tre malriĉa, kaj Samule STERN devis malfacile vivi per la vendado de elvianditaj bovoj al fardomo de altenaĵo [gluo]. Kiel la plej juna el ok gefiloj, Hermann STERN faris malgrandajn laborojn al 1901, kiam li edukis sub vesta vendisto en Majenco. En 1902 la onklo de STERN, Morris G. STRAUS, petis, ke li venu al Usono, kaj eklaboru en la vesta komerco. STRAUS jam lasis Germanujon antaŭ multaj jaroj, kaj havis bonan vestan magazenon en Kasselton, Norda Dakoto. Ne povante ricevi la permeson de sia laborestro, STERN lasis la vestmagazenan edukon kaj veturis per ŝipo al Usono. Li venis al Novjorka Urbo je la 10-a de oktobro 1903, kaj veturis al Kasselton en la sama jaro.
 En Kasselton STERN lasis la duan N el sia nomo, kaj pligrandigis pro la komerco de viraj vestoj. Dum li laboris en la magazeno de Morris STRAUS en Kasselton, li fariĝis la laborestro en 1907, kiam STRAUS ekloĝis en Vala Urbo por fondi duan magazenon. En 1910 la du homoj interŝanĝis laborojn, kaj STERN iris al la magazeno en Vala Urbo por estri ĝin.
 Post du jaroj STERN edzinigis la bofratinon de STRAUS, Adelina ROTH. STRAUS lasis la laboron en 1920, kaj STERN aĉetis duonon de la komerco en la magazenoj de Vala Urbo kaj Kasselton. Poste li fondis magazenojn en LaMoure kaj Karington. STERN meritis bonan rakonton en la komerca kolegaro, kaj fariĝis okupata ano en la Ĉambro de Komerco de Vala Urbo. An ankaŭ estis funda ano de la Kolegaro de grandloka Norda Dakoto (la Ĉambro de la Komerco de la sublando Norda Dakoto), kaj servis kiel antaŭsidanto de la anaro je multaj jaroj.
 La Granda bezono la 1930-aj jaroj venigis malbonajn tempojn al STERN kaj la komerco. La magazenoj en Kaselton, LaMoure kaj Karington luktis pri monpovo. STERN ankaŭ pli ka pli grande zorgis pri la kontraŭjuda pensado de Adolf HITLER, kaj la postaĵojn tio kaŭzis pro parencoj restantaj en Germanujo. En 1933 lia nefino Klara STERN skribis al li pri peto pro si kaj frato Eriĥ por vidi lin en Usono. STERN petis la helpon de la sublandestro de Norda Dakoto, Vilhelmo LANGER, kaj prezentanto Geraldo NYE por gajni permesilon. NYE aparte helpis, por ke STERN labori tra registara reguloj, permesante, ke Klara kaj Eriĥ iras al Usono en 1934. En 1935 la nefo de STERN, Julio, skribis kaj petis, por ke la onklo ordigu lin iru al Usono. Julio petis, ke Gustavo STERN kun la edzino Selma ankaŭ ricevu permesilojn. Denove per la helpo de NYE, ĉiuj tri ricevis permesilojn. Gustavo kaj Selma STERN tiel reunuiĝis kun la gefiloj Klara kaj Eriĥ.
 Ĝis 1937 la novaĵoj pri tio, kiel STERN gajnas ellandajn permesilojn, kreskis. Li komencis ricevi leterojn de malproksimaj parencoj kaj ankaŭ de malkonuloj, kiuj petis pri respondecaj leteroj pri gajni laboron en Usono. STERN ne simple donis la leterojn, sed ankaŭ helpis ilin trovi laboron. Li trovis laborojn en Norda Dakoto, Minesoto, Ĉikago kaj aliaj lokoj. STERN iam respondis pro kvindek homoj, dum kvindek jam havis laborojn.
 En 1940 la frato de STERN, Adolfo, kun la edzino kaj gefiloj, kiuj jam lasis Germanujon kaj veturis al Francujo, petis la helpon de STERN. Kaŭze de registaraj reguloj, li denove petis pri la helpo de NYE. Kaj STERN kaj NYE rekte diris al la Helpanto de internaj condiĉoj Cordell HULL por rapidigi la laboron. Ili ricevis la permesilojn je du semajnoj antaŭ la destruo de Pearl ŝipejo je la 7-a de decembro 1941.
 Kiam Usono eniris la militon, multaj lokoj en Eŭropo perdis la ricevadon de novaĵoj. La aliajn du fratojn de STERN, Moseo kaj Julio, kaj la edzinon de Julio, Frida, li ne povis savi. Ĉiuj tri mortis en la tutmortigo de judoj. Tute, STERN helpis, ke 125 judoj forkuris el Germanujo de 1933-1941, kvankam simple malmultaj parencoj kaj amikoj sciis pri lia laboro.
 Herman STERN mortis je la 20-1 de junio 1980 en Fargo.
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
 JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:

 THE MILLERS
 409 7TH AVE NW
 MANDAN ND 58554-2522
 U S A

Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd@gmail.com_.

2013-05-11

Virga-Galaksia


PERMESILO AL SPACO
www.virgingalactic.com/overview/space-tickets/

Virga-Galaksia ebligis volontajn astronaŭtojn pagi por teni sidejon en SpacaŜipoDu post 2005, kaj kelkaj centoj da homoj de la tuta mondo jam tenas sian sidejon en spaco.  Per tio ĉi ili ne simple fariĝis noviguloj en grava komerco, sed ja fariĝis partoprenantoj en unu el la plej inspirantaj projektoj de la tuta mondo.

La veturo komencas tiam, kiam iu metas partpagon kiel ano de la eble plej kluzivata anaro, kun permesebla havpovo al ĉiuj aferoj de la projekto, dum ĝi antaŭeniras...

Virga-Galaksia jam fortege malgrandigis la pagon por veturi al la spaco, kaj poste eĉ pli bone malgrandigis ĝin.

La komenca pago por veturo estas $200,000, kun partpagoj redoneblaj komencantaj je $20,000.

Oni povas teni sidejojn tiee per tutmonda reto el aparte senditaj kaj alte lertaj certigitaj spacaj farantoj aŭ rekte per la laboristaro ĉe Virga Galaksia.

2013-05-04

HYDROPTÈRE[Akvoflugilo]

www.hydroptere.com/en/the-news/last-news/

ALAIN THÉBAULT KAJ HYDROPTÈRE VENKOS LA PACIFIKON

Je merkredo la 17-a de la kvara monato de la jaro en la Parisa laborejo de la mastra konstruisto Jean NOUVEL, Alain THÉBAULT kun la ludantoj Jean LE CAM kaj Yves PARLIER esprimis la daŭrigon de la marega laborado pro HYDROPTÈRE.  Post malmultaj setimajnoj, ili penos venki la plej grandan rapidecon de pacifika transiro inter Los Anĝeles kaj Honolulu.

www.hydroptere.com/en/the-sailing-boats/l-hydroptere-en/

La plej rapida venttola ŝipo de la mondo unuigas la sonĝon kaj la altan lertecon.  Tiu ĉi eksterordinara venttola ŝipo povas flugi super maroj kun tre alta rapideco, unuigante la plej kondukantaj lertaĵoj kun la aerŝipaj kaj maraj firmaoj.

HYDROPTÈRE estas unuspeca kaj noviganta projekto, kiu alportas treege fortajn homajn kaj lertecajn bonaĵojn.

2013-04-13


  /\ _ |\
|   |^|  \
\   (   )  |
 \ _,, _ /
   /  \
 \___/  (kolombbirdo)

J   U   S   T   I   G   I   T   E

PER LIA AMO

== 2013 == La Revivo de Kristo ==  ĈU NI ANKORAŬ NE ESTAS TIEN?

Ni ofte ne volas atendi en niaj vivoj.  Kiel es vi, dum vi atendas aĉeti en la magazeno, aŭ ĉe ruĝa signolampo, aŭ dum vi atendas, ke treno pasos?  Ĉu ni ne ĉiam estas atendemaj unu kun la alia— pardonantaj unu la alian, kiel Kristo pardonas nin?

En tia rapidado al-kaj-de tie de tiu ĉi malofte sata mondo, ĉu ni ofte soifas pri ripozado?  Ĉu ne estus mirinde, ke la Sinjoro simple jam forprenus nin?

Per aliaj vortoj ni povas demandi sin: ĈU NI ANKORAŬ NE ESTAS TIEN?

La Sankta Spirito sciigas nin, ke ni jam iris al grava veturcelo:

ROMANOJ 6:  3 Ĉu vi ne scias, ke ni ĉiuj, kiuj baptiĝis al Jesuo Kristo, baptiĝis al Lia morto?  4 Ni tial estas entombigitaj kun Li per bapto al morto, por ke, kiel Kristo estas levita el la mortintoj per la gloro de la Patro, tiel same ni ankaŭ iradu en noveco de vivo.

Kiel kristanoj, vi kaj mi jam pasis tra morto kaj al eterna vivo!  Tio ĉi estas tial, kial la Sinjoro diris al Marta kaj diras al ni:

JOHANO 11:  26 Ĉiu, kiu vivas kaj kredas al Mi, por ĉiam ne mortos.

ROMANOJ 6:  6 Nia malnova homo estas kun Li krucumita, por ke la korpo de malpieco estu neniigita, por ke ni jam ne estu malliberuloj al malpieco.

ROMANOJ 8:  37 En ĉio tio ni supervenkas per Tiu, kiu nin amis.  38 Ĉar mi konvinkiĝis, ke nek morto, nek vivo, nek anĝeloj, nek registoj, nek estantaĵoj, nek povegoj,  39 nek alteco, nek profundeco, nek iu alia kreitaĵo, povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.

Kiam ni kristanoj vivas kun la morto kaj revivo de Jesuo kiel nia plej grava celo, ni ekscias, ke ni jam mortis al malpieco, kaj nun povas cedi niajn vivojn kaj vivfontojn al la Sinjoro por uziĝi por Sia gloro:

ROMANOJ 6:  13 Ne prezentu viajn korperojn iloj de maljusteco al malpieco, sed prezentu vin al Dio vivantoj el la mortintoj, kaj viajn korperojn iloj de justeco por Dio.

Ni ne devas atendi ĝoji pri la ĉielo— per fido ni jam estas tie!  Laŭdu la Sinjoron!DE NORDA DAKOTO

SUBLANDA ĜARDENEGO INSULO DE GRAHAM
www.parkrec.nd.gov/parks/gisp/history.html

La rakonto de la loko estas ĉefe rakonto de la mareto.  La indianoj Siu nomas la mareton MINI-WAKON, kies signifo eble estas “spirito” aŭ “sankta akvo”.  Pensante eble pri indianaj rakontoj pri subenaj indianaj milituloj kaj grandegaj ondoj, unuaj malkovrantoj tradukis la vortojn “malbona spirito”.  Poste la nomo fariĝis la Mareto de la Malsanktulo.

La unuesciata “blanka” ekloĝanto estis militestro Dunkan GRAHAM, kiu veturis al tie post la Milito de 1812.  La skota komercisto kaj bestkaptisto, pro kiu la Sublanda ĝardenego Insulo de GRAHAM nomiĝis, edzinigis Hazah-on, la dunaskitino de la siua popolestro Donita-Vojo AGEE.

Je 1839, la usona registaro sendis la virojn Josefo NICOLLET kaj Johano Karlo FREMONT, la “Vojtrovanto”, por fari teraltecajn tabulojn de la loko.  FREMONT skribis en sian taglibron:  “La Akvoj enkantantaj estas bela ebeno el akvo, kies bordoj estas malebenigataj al plaĉanta disordigo per elstarejoj kaj malgrandaj insuloj.”

La defendejo TOTTEN sur la suda bordo de la mareto fondiĝis je 1867 por gardi la interlandan randon, regi la transportadon de trinkaĵoj, kaj defendi ekloĝantojn, kaj ankaŭ loĝantojn de la konservlandoj Defendejo TOTTEN de la siuoj.  Nune la Sublanda rakonta loko Defendejo TOTTEN estas malferma al veturantoj, kiuj volas lerni pli grande pri tiu tempo.  Estimata unu el la plej bonaj konservata milita defendejo de la okcidento trans la rivero Misisipo, dek-ses unuaj domoj, kiujn la militistaro uzis de 1868-1890, restas.

Alveturantoj plej grande el la popoloj de Irlando kaj Skotlando ekloĝis en la loko.  La mareto subtenis komercan fiŝkaptadon per ezokfiŝoj, kaptitaj per feniloj kaj “kolektitaj similaj al brulligno en trenilojn, kaj senditaj al la orientoj.”  La Insulo de GRAHAM, certa triangula ero el tero, kiu fariĝas insulo en alta akvo, konstante loĝiĝis ĝis la 1880-aj jaroj.  La plej gravaj fondoj de mono estis pro ligno kaj bovoj.  Aliaj loĝejaroj venis al la mareto.  Je 1882, la urbo la Mareto de la Malsanktulo fondiĝis de H.M. CREEL, kaj unue nomiĝis Creelburgh.

La mareto servis kiel kielo de transportado pro la ekloĝantoj.  Je 1833 certa komercisto de misisiprivera vaporŝipo Edvardo HEERMAN, eksurakvis malgrandan vaporŝipon kun flanka pelrado, la MINNIE H, sur la Mareto de la Malsanktulo.  La ŝipo donis transportadon inter la norda kaj suda bordoj dum kelkaj jardekoj.  De 1883 al 1886, Irvino CHURCH komercis per certa ebenfunda homporta navo trans Mauvais Coulee.  La urbeto Churchs Ferry [la Homporta ŝipo de CHURCH] nomiĝis pro tiu ĉi mallongtempa komerca provo.
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:

THE MILLERS
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd(a)gmail.com_.

2013-03-30

        6. KRIU LA LIBERIGAN KRION

Ni kuraĝos ĉe la flago, devove ĉe la flag',
Kriu la liberigan krion;
Ni kunvenos de ebeno kaj de monteta flank',
Kriu la liberigan krion.

REKANTAĴO:
L' Unuiĝo ĉiame, hura por bonul',
Hura por la stelo, fi, perfidul'!
Ni kuraĝas ĉe la flago, denove ĉe la flag',
Kriu la liberigan krion.

Pro la vok' de niaj fratoj irintaj antaŭ nun,
Kriu la liberigan krion;
Ni plenigos niajn vicojn per plua milion',
Kriu la liberigan krion.

Ni bonvenos ja la virojn de fido kaj kuraĝ',
Kriu la liberigan krion;
Multaj ni ne estas riĉa, neniu estos sklav',
Kriu la liberigan krion.

Ni ekiros pro la vok' el okcident' kaj orient',
Kriu la liberigan krion;
Kaj ni pruvos nin fiduloj de la amata land',
Kriu la liberigan krion.

2013-03-03

Mansigna Skribado


KIO ESTAS MANSIGNA SKRIBADO?

http://www.signwriting.org/about/what/what02.html

Mansigna Skribado estas ordigo, kiu uzas videblajn signojn por representa la vidon de la manoj, la movadon kaj la vizaĝajn esprimojn de la mansignaj lingvoj.  Ĝi estas ia aboco— skribaro el signoj, uzita por skribi ĉiujn mansignajn lingvojn de la mondo.

2013-02-09

Justigite 2013 Suferoj

     /\_|\
    | |^  \
    \ ( ) |                J  U  S  T  I  G  I  T  E
     \_,,/
      / \                         PER LIA AMO
     \__/  (kolombbirdo)


        == 2013 == La Suferoj de Kristo ==

JESAJA 53:  4 Vere, niajn malsanojn Li portis sur Si, kaj per niaj suferoj Li sur Sin portis; sed ni kalkulis Lin malsana, frapita de Dio, kaj humiligita.

 Multa malfeliĉeco kaj multaj malutilaĵoj venas al ni, ĉar malpieco jam venis en la mondon:

ROMANOJ 5:  12 Kiel per unu homo malpieco eniris en la mondon, kaj morto per malpieco, kaj tiel morto havis ĉiujn homojn por tio, ke ĉiuj faris malpiecon.

 Ni povus fari senfinan nomaron el la fontoj de la malfeliĉeco en niaj vivoj, ĉar ni fartas en mondo malkonservata per malpieco.

 La Sinjoro Jesuo venis por porti niajn malfacilaĵojn kaj malfeliĉaĵojn, kaj Li faris tion longe antaŭ tiuj finaj horoj, kiujn ni nomas la Krucumaj suferoj:

MATEO 8:  16 Kiam vesperiĝis, oni venigis al Li multajn malsanktulhavantojn; kaj Li elpelis la spiritojn per vorto, kaj sanigis ĉiujn malsanulojn;  17 por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:  Li mem prenis niajn malfortaĵojn kaj portis niajn malsanojn.

 La radiko de la kaŭzo de ĉiuj malfeliĉeco kaj malsanoj tamen, kiujn Jesuo ricevis al Si, kaj kiujn per Sia granda konsolo kaj potenco Li resanigis kaj prenis for— tiu radiko de la kaŭzo restis.  Li devis preni niajn malpiajn farojn for.  Dio malbenis Jesuon pro niaj malpiaĵojn.  Ni rigardas la krucumon, kaj ni vidas Jesuon, batatan kaj malutilatan de Dio.  Malpiecon— kaj la kolero kaj malbeno de Dio pro tiu malpieco— Li prenis eterne for!

 Per Jesuo ni trovas esperon kaj savon por tiu ĉi vivo kaj, eĉ pli grave, por la estonta vivo, en kiu neniam estos morto, malfeliĉo aŭ plorado, ĉar la estintaj aferoj jam pasis for:

APOKALIPSO 21:  4 Li forviŝos ĉiun larmon el iliaj okuloj; kaj la morto jam ne ekzistos; ne plu ekzistos funebro, nek plorado, nek doloro; la unuaj aferoj forpasis.

(La supra skribo estas la traduko el la angla lingvo ĉe www.lutheranspokesman.org.)

       =|=   
  ____  =|=   
_ \   \  =|=   
\\_\   (_ =|=   
| _    __><   
// /  (   =|=   
- /__/   =|=
        =|=
       =|=

Post Dio detruis la tutan mondon per akvo, li lasis, ke kolumbbirdo flugas el la ŝipo.  Ĝi revenis kun olivbranĉo en
la buŝo.  Tiu ĉi bildo nun montras la pacon inter Dio kaj la
homaro.


 DE NORDA DAKOTO

LA MEZO PRI TEODORO ROOSEVELT

La Mezo pri Teodoro ROOSEVELT estas por la konservado de la rakonto de la dudek-sesa antaŭsidanto de Usono.  La Mezo interprenis la grandegan laboron pri la kreo de komputora antaŭsidanta librejo, kiu servos kiel magazeno de ĉiuj ROOSEVELT-aj skriboj, bildoj kaj similaĵoj, donanta tujan uzadon per la interreto per bone ordita kaj komprenebla kielo.  La Mezo ankaŭ gastigas ĉiujaran kunvenon pri Teodoro ROOSEVELT, ankaŭ apartajn ROOSEVELT-ajn festojn, antaŭenigas lernadon pri ROOSEVELT, kaj donas lertindajn kurojn al lernegantoj.

DIROJ DE TEODORO ROOSEVELT:

Mallaŭte diru kaj portu grandan bastonon; vi grande venkos.

La plena scio de la Biblio estas pli multestima ol edukigo el lernegejo.

Se vi povus piedbati la pantalonon de la homo, kiu estas la plej respondebla pri viaj malfacilaĵoj, vi ne povus sidi unu monaton.

Eduki homon scie kaj ne pravece estas krei timigon al la societo.

La sola homo, kiu ne faras eraron, estas la homo, kiu faras nenion.

Ni antaŭeniras al la pli bonaj aferoj simple per la laborego kaj la dolorema penado, per malfacila povo kaj decidita kuraĝo.

Faru tion, kion vi povas fari, per tio, kion vi havas, tie, kie vi estas.

Neniu bone estimas tion, kion vi scias, ĝis li scias, ke vi bone estimas lin.

Tenu la okulojn al la steloj, kaj la piedojn al la tero.

Malvenki estas malfacile, neniam peni venki tamen estas pli malbone.

Mi volas esprimi ne la instruon pri la malsaĝa facileco, sed la instruadon pri la malfacila vivo.
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
 JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:

 THE MILLERS
 409 7TH AVE NW
 MANDAN ND 58554-2522
 U S A

Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd(a)gmail.com_.

2013-02-02

Esperanto estas facila


A former president of UEA has written a book about the extra words that Esperanto does not need:
-> Eksantaŭsidanto de UEA skribis libron pri la troaj vortoj, kiuj ne necesas en Esperanto:

Esperanto estas facila. Red. Renato Corsetti. 2012. 137p. 21cm.
Listego de Esperantaj vortoj, kiuj ne apartenas al “La bona lingvo”. Provo bremsi la enkondukon de [troaj] neologismoj en Esperanton.

See also:
-> Vidu ankaŭ:

www.bonalingvo.org/index.php?title=Simplaj_samsignifaj_vortoj

2013-01-05

Instruejo pri recxerka pri la kreo de la Tero (ICR)

 (ICR havas sciigon per multaj lingvoj.)

http://www.icr.org/who-we-are/

NI ESTAS TIAJ

Post pli multaj ol kvar jardekoj de servado, la Instruejo pri recxerka pri la kreo de la Tero (ICR) restas kondukanto de recxerko laux la rakonto de biblia kreo de la Tero.  Fondita de d-ro Henry Morris en 1970, ICR kondukas sciecan recxerkon laux la komenco kaj rakonto de la Tero, kaj poste por instrui cxiujn lerte kaj nelerte per lernegaj kaj lertaj instrukuroj, per kunvenoj tra la lando, kaj per libroj, presajxoj kaj okulauxda montroj.