2013-02-09

Justigite 2013 Suferoj

     /\_|\
    | |^  \
    \ ( ) |                J  U  S  T  I  G  I  T  E
     \_,,/
      / \                         PER LIA AMO
     \__/  (kolombbirdo)


        == 2013 == La Suferoj de Kristo ==

JESAJA 53:  4 Vere, niajn malsanojn Li portis sur Si, kaj per niaj suferoj Li sur Sin portis; sed ni kalkulis Lin malsana, frapita de Dio, kaj humiligita.

 Multa malfeliĉeco kaj multaj malutilaĵoj venas al ni, ĉar malpieco jam venis en la mondon:

ROMANOJ 5:  12 Kiel per unu homo malpieco eniris en la mondon, kaj morto per malpieco, kaj tiel morto havis ĉiujn homojn por tio, ke ĉiuj faris malpiecon.

 Ni povus fari senfinan nomaron el la fontoj de la malfeliĉeco en niaj vivoj, ĉar ni fartas en mondo malkonservata per malpieco.

 La Sinjoro Jesuo venis por porti niajn malfacilaĵojn kaj malfeliĉaĵojn, kaj Li faris tion longe antaŭ tiuj finaj horoj, kiujn ni nomas la Krucumaj suferoj:

MATEO 8:  16 Kiam vesperiĝis, oni venigis al Li multajn malsanktulhavantojn; kaj Li elpelis la spiritojn per vorto, kaj sanigis ĉiujn malsanulojn;  17 por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:  Li mem prenis niajn malfortaĵojn kaj portis niajn malsanojn.

 La radiko de la kaŭzo de ĉiuj malfeliĉeco kaj malsanoj tamen, kiujn Jesuo ricevis al Si, kaj kiujn per Sia granda konsolo kaj potenco Li resanigis kaj prenis for— tiu radiko de la kaŭzo restis.  Li devis preni niajn malpiajn farojn for.  Dio malbenis Jesuon pro niaj malpiaĵojn.  Ni rigardas la krucumon, kaj ni vidas Jesuon, batatan kaj malutilatan de Dio.  Malpiecon— kaj la kolero kaj malbeno de Dio pro tiu malpieco— Li prenis eterne for!

 Per Jesuo ni trovas esperon kaj savon por tiu ĉi vivo kaj, eĉ pli grave, por la estonta vivo, en kiu neniam estos morto, malfeliĉo aŭ plorado, ĉar la estintaj aferoj jam pasis for:

APOKALIPSO 21:  4 Li forviŝos ĉiun larmon el iliaj okuloj; kaj la morto jam ne ekzistos; ne plu ekzistos funebro, nek plorado, nek doloro; la unuaj aferoj forpasis.

(La supra skribo estas la traduko el la angla lingvo ĉe www.lutheranspokesman.org.)

       =|=   
  ____  =|=   
_ \   \  =|=   
\\_\   (_ =|=   
| _    __><   
// /  (   =|=   
- /__/   =|=
        =|=
       =|=

Post Dio detruis la tutan mondon per akvo, li lasis, ke kolumbbirdo flugas el la ŝipo.  Ĝi revenis kun olivbranĉo en
la buŝo.  Tiu ĉi bildo nun montras la pacon inter Dio kaj la
homaro.


 DE NORDA DAKOTO

LA MEZO PRI TEODORO ROOSEVELT

La Mezo pri Teodoro ROOSEVELT estas por la konservado de la rakonto de la dudek-sesa antaŭsidanto de Usono.  La Mezo interprenis la grandegan laboron pri la kreo de komputora antaŭsidanta librejo, kiu servos kiel magazeno de ĉiuj ROOSEVELT-aj skriboj, bildoj kaj similaĵoj, donanta tujan uzadon per la interreto per bone ordita kaj komprenebla kielo.  La Mezo ankaŭ gastigas ĉiujaran kunvenon pri Teodoro ROOSEVELT, ankaŭ apartajn ROOSEVELT-ajn festojn, antaŭenigas lernadon pri ROOSEVELT, kaj donas lertindajn kurojn al lernegantoj.

DIROJ DE TEODORO ROOSEVELT:

Mallaŭte diru kaj portu grandan bastonon; vi grande venkos.

La plena scio de la Biblio estas pli multestima ol edukigo el lernegejo.

Se vi povus piedbati la pantalonon de la homo, kiu estas la plej respondebla pri viaj malfacilaĵoj, vi ne povus sidi unu monaton.

Eduki homon scie kaj ne pravece estas krei timigon al la societo.

La sola homo, kiu ne faras eraron, estas la homo, kiu faras nenion.

Ni antaŭeniras al la pli bonaj aferoj simple per la laborego kaj la dolorema penado, per malfacila povo kaj decidita kuraĝo.

Faru tion, kion vi povas fari, per tio, kion vi havas, tie, kie vi estas.

Neniu bone estimas tion, kion vi scias, ĝis li scias, ke vi bone estimas lin.

Tenu la okulojn al la steloj, kaj la piedojn al la tero.

Malvenki estas malfacile, neniam peni venki tamen estas pli malbone.

Mi volas esprimi ne la instruon pri la malsaĝa facileco, sed la instruadon pri la malfacila vivo.
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
 JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:

 THE MILLERS
 409 7TH AVE NW
 MANDAN ND 58554-2522
 U S A

Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd(a)gmail.com_.

2013-02-02

Esperanto estas facila


A former president of UEA has written a book about the extra words that Esperanto does not need:
-> Eksantaŭsidanto de UEA skribis libron pri la troaj vortoj, kiuj ne necesas en Esperanto:

Esperanto estas facila. Red. Renato Corsetti. 2012. 137p. 21cm.
Listego de Esperantaj vortoj, kiuj ne apartenas al “La bona lingvo”. Provo bremsi la enkondukon de [troaj] neologismoj en Esperanton.

See also:
-> Vidu ankaŭ:

www.bonalingvo.org/index.php?title=Simplaj_samsignifaj_vortoj