2013-04-13


  /\ _ |\
|   |^|  \
\   (   )  |
 \ _,, _ /
   /  \
 \___/  (kolombbirdo)

J   U   S   T   I   G   I   T   E

PER LIA AMO

== 2013 == La Revivo de Kristo ==  ĈU NI ANKORAŬ NE ESTAS TIEN?

Ni ofte ne volas atendi en niaj vivoj.  Kiel es vi, dum vi atendas aĉeti en la magazeno, aŭ ĉe ruĝa signolampo, aŭ dum vi atendas, ke treno pasos?  Ĉu ni ne ĉiam estas atendemaj unu kun la alia— pardonantaj unu la alian, kiel Kristo pardonas nin?

En tia rapidado al-kaj-de tie de tiu ĉi malofte sata mondo, ĉu ni ofte soifas pri ripozado?  Ĉu ne estus mirinde, ke la Sinjoro simple jam forprenus nin?

Per aliaj vortoj ni povas demandi sin: ĈU NI ANKORAŬ NE ESTAS TIEN?

La Sankta Spirito sciigas nin, ke ni jam iris al grava veturcelo:

ROMANOJ 6:  3 Ĉu vi ne scias, ke ni ĉiuj, kiuj baptiĝis al Jesuo Kristo, baptiĝis al Lia morto?  4 Ni tial estas entombigitaj kun Li per bapto al morto, por ke, kiel Kristo estas levita el la mortintoj per la gloro de la Patro, tiel same ni ankaŭ iradu en noveco de vivo.

Kiel kristanoj, vi kaj mi jam pasis tra morto kaj al eterna vivo!  Tio ĉi estas tial, kial la Sinjoro diris al Marta kaj diras al ni:

JOHANO 11:  26 Ĉiu, kiu vivas kaj kredas al Mi, por ĉiam ne mortos.

ROMANOJ 6:  6 Nia malnova homo estas kun Li krucumita, por ke la korpo de malpieco estu neniigita, por ke ni jam ne estu malliberuloj al malpieco.

ROMANOJ 8:  37 En ĉio tio ni supervenkas per Tiu, kiu nin amis.  38 Ĉar mi konvinkiĝis, ke nek morto, nek vivo, nek anĝeloj, nek registoj, nek estantaĵoj, nek povegoj,  39 nek alteco, nek profundeco, nek iu alia kreitaĵo, povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.

Kiam ni kristanoj vivas kun la morto kaj revivo de Jesuo kiel nia plej grava celo, ni ekscias, ke ni jam mortis al malpieco, kaj nun povas cedi niajn vivojn kaj vivfontojn al la Sinjoro por uziĝi por Sia gloro:

ROMANOJ 6:  13 Ne prezentu viajn korperojn iloj de maljusteco al malpieco, sed prezentu vin al Dio vivantoj el la mortintoj, kaj viajn korperojn iloj de justeco por Dio.

Ni ne devas atendi ĝoji pri la ĉielo— per fido ni jam estas tie!  Laŭdu la Sinjoron!DE NORDA DAKOTO

SUBLANDA ĜARDENEGO INSULO DE GRAHAM
www.parkrec.nd.gov/parks/gisp/history.html

La rakonto de la loko estas ĉefe rakonto de la mareto.  La indianoj Siu nomas la mareton MINI-WAKON, kies signifo eble estas “spirito” aŭ “sankta akvo”.  Pensante eble pri indianaj rakontoj pri subenaj indianaj milituloj kaj grandegaj ondoj, unuaj malkovrantoj tradukis la vortojn “malbona spirito”.  Poste la nomo fariĝis la Mareto de la Malsanktulo.

La unuesciata “blanka” ekloĝanto estis militestro Dunkan GRAHAM, kiu veturis al tie post la Milito de 1812.  La skota komercisto kaj bestkaptisto, pro kiu la Sublanda ĝardenego Insulo de GRAHAM nomiĝis, edzinigis Hazah-on, la dunaskitino de la siua popolestro Donita-Vojo AGEE.

Je 1839, la usona registaro sendis la virojn Josefo NICOLLET kaj Johano Karlo FREMONT, la “Vojtrovanto”, por fari teraltecajn tabulojn de la loko.  FREMONT skribis en sian taglibron:  “La Akvoj enkantantaj estas bela ebeno el akvo, kies bordoj estas malebenigataj al plaĉanta disordigo per elstarejoj kaj malgrandaj insuloj.”

La defendejo TOTTEN sur la suda bordo de la mareto fondiĝis je 1867 por gardi la interlandan randon, regi la transportadon de trinkaĵoj, kaj defendi ekloĝantojn, kaj ankaŭ loĝantojn de la konservlandoj Defendejo TOTTEN de la siuoj.  Nune la Sublanda rakonta loko Defendejo TOTTEN estas malferma al veturantoj, kiuj volas lerni pli grande pri tiu tempo.  Estimata unu el la plej bonaj konservata milita defendejo de la okcidento trans la rivero Misisipo, dek-ses unuaj domoj, kiujn la militistaro uzis de 1868-1890, restas.

Alveturantoj plej grande el la popoloj de Irlando kaj Skotlando ekloĝis en la loko.  La mareto subtenis komercan fiŝkaptadon per ezokfiŝoj, kaptitaj per feniloj kaj “kolektitaj similaj al brulligno en trenilojn, kaj senditaj al la orientoj.”  La Insulo de GRAHAM, certa triangula ero el tero, kiu fariĝas insulo en alta akvo, konstante loĝiĝis ĝis la 1880-aj jaroj.  La plej gravaj fondoj de mono estis pro ligno kaj bovoj.  Aliaj loĝejaroj venis al la mareto.  Je 1882, la urbo la Mareto de la Malsanktulo fondiĝis de H.M. CREEL, kaj unue nomiĝis Creelburgh.

La mareto servis kiel kielo de transportado pro la ekloĝantoj.  Je 1833 certa komercisto de misisiprivera vaporŝipo Edvardo HEERMAN, eksurakvis malgrandan vaporŝipon kun flanka pelrado, la MINNIE H, sur la Mareto de la Malsanktulo.  La ŝipo donis transportadon inter la norda kaj suda bordoj dum kelkaj jardekoj.  De 1883 al 1886, Irvino CHURCH komercis per certa ebenfunda homporta navo trans Mauvais Coulee.  La urbeto Churchs Ferry [la Homporta ŝipo de CHURCH] nomiĝis pro tiu ĉi mallongtempa komerca provo.
________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Tiu, kiu volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon de ĝi povas skribi al:
JUSTIGITE is a free publication. Anyone wanting a copy or subscription can write to us:

THE MILLERS
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

Vi povas trovi pli multajn ĉe _eo1a.blogspot.com_, aŭ skribu al ni ĉe _gmillernd(a)gmail.com_.