2014-02-10

Justigite 2014 Sufertempo

 / |_ |\
|  (^)| |
| (   ) |
 \_,, _/
  /  \
 \___/ (kolombbirdo)

    J  U  S  T  I  G  I  T  E
    PER LIA AMO

        == 2014 == La suferoj de la Kristo ==SUFERTEMPA ĜOJO?

“Ĝojo” ne estas vorto, kiun ni ordinare kunmetas kun la sep semajnoj de la sufertempo de Kristo.  Ni metas la sentojn de pia severeco kaj malĝojo kun la sufertempo— prave metas.  La ĵaŭdo kaj la vendredo antaŭ Pasko certe ne estis feliĉaj por la Savanto.  Se estis per alia kielo, per kiu malpiuloj povus iri en la ĉielon— ne per la batado, la krono el pikoj, la suferado de la krucumo kaj la morto, kiu estis antaŭ Li— Jesuo preĝis, por ke la Patro prenu la “tasegon de suferado” for de Li.

Estis niaj malpiaj faroj, kiuj necesigis, ke Jesuo daŭrigis la kraĉadon, punbatadon, kontraŭridadon, la kronon el pikoj, la najlojn kaj fine morton, ĉar:

    JESAJA 53:  6 La Eternulo ĵetis sur lin la kulpon de ni ĉiuj.

Jesuo tamen ektrovis ĝojon per fari la volon de la Patro, per elfari la kielon de la savo de Dio!  Li ektrovis ĝojon per reaĉeti nin, per aĉeti nin for de la malsanktejo kaj la Malsanktulo, kaj per doni al ni eternan savon:

    HEBREOJ 12:  2 Jesuo, kiu, pro la ĝojo antaŭ li metita, suferis la krucon, malestimante honton, kaj sidigxis dekstre de la trono de Dio.

Jesuo ankaŭ ektrovis ĝojon per scii tion, kio venos post la teruroj de tiu vendredo:

    MARKO 10:  34 Post tri tagoj Li elmontriĝos.

Ni trovas ĝojon per scii, ke:

    JESAJA 53:  5 Per Lia vundo ni saniĝis.

Ni trovas la ĝojon pri sendube scii, ke Dio amas nin— ĉar jen tio, kion Li volis fari por repacigi nin al Si!  Laŭdu la Sinjoron!        PRI NORDA DAKOTO

LA REĜINO MARIA DE RUMANUJO EN NORDA DAKOTO (1926)

Ruĝa-Fendilo (Taĉanpe Luta), Siu:
Sub ordonoj kiel indiana policano li kun loktenanto Bizona-Kapo mortpafis la malamikan siuan kuracĉefon Sidanta-Bizono en decembro 1890.  Li estas bonsciata militulo de la malnovaj tagoj.

Mato Watakpe (Antaŭenkuranta urso), kaŭkaza:  Tiu ĉi estas la siua nomo de subkolonestro A.B. WELCH de la urbeto Mandan, Norda Dakoto.  Li estas la poŝtestro.  Li estas la sola “blankulo” filigita al la siuoj per plena kielo kaj festo; estas lerneganto pri la indiana estinteco; diras per tri indiana lingvoj; gajnas sciadon rekte de siaj “ruĝaj” fratoj, kaj ĉiuj ili faras al li kun humileco tra la tuta sunsubira lando; estas la filigito de la nun morta popolestro Johano GRASS, nomita la “Pacfaranto”; estas ano de multaj indianaj amikaroj, inter kiuj estas la Blankaj ĉevaluloj de la siuoj, la Antilopoj de la mandanoj, la Maljunaj vojtrovantoj de la gros-ventre kaj la Morta herbo de la arikaroj; estis en la Hispana-nordamerika milito kaj la Filipina kontraŭfaro; partoprenis pri la Meksikrandaj malfacilaĵoj en 1916, kaj servis kiel la helpanto de militistarestro LIGGITT kaj la pafilega parto tria, kaj la militestro pri landanaj aferoj en Germanujo en la Tutmonda milito.

Kiam la reĝa moŝtino aliris, la majstro de la festo kondukis ŝin al la rondo el la indianoj, kaj li montris ŝin al la indianoj.  Ruĝa-Fendilo premis ŝian manon en sian, kaj diris:

    Bonestimata virina popolestro:

    Mi nun volas diri a vi malmultajn vortojn.  Vi vidas la jena militisto (subkolonestro A.B. WELCH, la majstro de la festo).  Li estas unu el ni per filigo, kaj ni nomas lin frato.  Li diris al mi, ke vi estas “la reĝino de lando, kaj milita virino”.  Mi sendis multajn miajn militulojn trans la maregon por militi kontraŭ la malamikojn.  Viaj viroj estis amikoj de miaj viroj, kaj ili partoprenis en la sama milito.  Mi aŭdis, ke vi partoprenis en tiu milito, kaj tiam havis perdegojn.  Mi aŭdis, ke multaj viaj junuloj havas tombojn malproksimajn de la patrolando.  Ni jam parolis pri tiu ĉi afero.  Ni volas estimi vin bona.  Virino ne portas ĉapelon el aglaj plumoj, se ŝi ne faris ian grandan kuraĝon.  Via parto en tiu granda milito faras vin kara al ni, kiuj estas de la herblandoj.  Ni sentas, ke ni havas per vi kunulon de la milita vojo.  Mi tial donacas al vi tiun ĉi sigilon pri kuraĝeco, kaj donas al vi la nomon WINYAN KIPANPIWIN, “Nomante-al-ŝi-virino”.  Vi nun estas mia fratino.

        / > 
       / / / >
     / / /_ _ >
   / / / _ _ _ >
 |\/ / _ _ _ _ _ >
  -\\  _ _ _ _ _ >
 /   \\ _ _ _ _ >
  >  || \ \ - >
  \__|| \ \ \ >     Indiana ĉapelo el aglaj plumoj


----------------------------------------
JUSTIGITE is a free publication.  Anyone wanting a copy or subscription can write to us:
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo.  Ĉiuj, kiuj volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon, povas skribi al ni:

    THE MILLERS
    409 7TH AVE NW
    MANDAN ND 58554-2522
    U S A
   
aŭ: gmillernd@gmail.com; aŭ: eo1a.blogspot.com