2014-06-08

Antaŭ la batal', patrino

Antaŭ la batal', patrino,  Grande pensas mi pri vi,
Rigardante sur la kampo  Malamikojn en la vid'.
Ĉirkaŭ mi kunuloj kuŝas,  Pensas pri la hejm' kaj Di',
Ĉar ni scias eble morgaŭ,  Ke en tero dormos ni.

REKANTAĴO:
Eble vi neniam premos  Min al via kor', patrin'.
Ho, se mi estos kun la mortaj,  Certe vi memoros min.

Jen, mi aŭdas la trumpetojn,  La batalsignal' al ni.
Dio nun defendu ĉiujn,  Kiel ĉiam faras Li.
Jen "La Liberiga Krio"  Sonas en nia orel';
Ni kuraĝos ĉe la flago,  Aŭ ni dormos en la ter'.