2015-06-06

Justigite 2015 Kvindekataga festo

 / |_| \
|  (^)  |
|  (  ) |
 \__,,_/
   / \
  \__/    (Kolombbirdo)

J U S T I G I T E

PER LIA AMO

== 2015 == La Kvindekataga Festo (Pentekosto) ==FAROJ 1:  1 La unuan rakonton mi vere faris pri ĉion, ho Teofilo, kion Jesuo komencis fari kaj instrui,

 2 ĝis la tago, kiam Li leviĝis, post Li ordonis la Senditojn, kiujn Li elektis per la Sankta Spirito.

 3 Al ili Li montris Sin vivanta post Lia dolorado per multaj elprovaĵoj.  Ili vidis Lin dum kvardek tagoj, kaj Li diris tion pri la reĝlando de Dio.

 4 Post Li kunvenigis ilin, Li sciigis ilin: Ne foriru de la urbo Jerusalem, sed atendu la promeson de la Patro, kiun vi aŭdis de Mi.

 5 Johano vere baptis per akvo, sed vi baptiĝos per la Sankta Spirito post malmultaj tagoj.

 6 Ili, post ili kunvenis, demandis Lin, dirantaj: Sinjoro, ĉu Vi je tiu ĉi tempo renovigos la reĝlandon de Izrael?

 7 Li diris al ili: Ne estas de vi scii la tempojn aŭ la temparojn, kiujn la Patro jam starigis per Sia povo.

 8 Sed vi ricevos povon, post la Sankta Spiritu venos sur vin.  Vi estos de Mi okulvidantoj kaj en la urbo Jerusalem kaj en la tuta lando Jehuda, kaj en la lando Samaria kaj al la plej malproksima ero de la tero.

 9 Post Li diris tion, dum ili vidis Lin, Li leviĝis, kaj nubo formetis Lin de ilia vido.

10 Dum ili forte rigardis al la ĉielo, ke Li leviĝas, du viroj subite staras apud ili en blankoj vestoj.

11 Ili diris: Viroj de la lando Galileo, kial vi staras rigardantaj al la ĉielo?

12 Ili tiam reiris al la urbo Jerusalem de la monto, nomita Oliva, kiu estas la longo de ripozatago iro de tie...

2:  1 Kaj je la festo de la Kvindedka tago, ili estis kun simila penso ĉe la sama loko.

 2 Venis subite sono, kiel rapidiranta, detruanta spiro, kaj plenigis la tutan domon, kie ili sidis.

 3 Ili vidis fenditajn langojn, kiel el fajro, kaj ili sidiĝis sur ĉiu el ili.

 4 Ĉiuj ili pleniĝis per la Sankta Spirito, kaj komencis paroli per aliaj lingvoj, kiel la Spirito donis al ili por esprimi.

 5 Estas ĉe la urbo Jerusalem Judoj, piaj viroj, kiuj estas de ĉiu lando sub la ĉielo.

 6 Post la diro pri tio venis, la amaso kunvenis, kaj malkomprenis, ĉar ĉiu aŭdis, ke ili diras per sia lingvo.

 7 Ĉiuj miris, kaj demandis, dum ili diris unu al la alia: Ha, ĉu ĉiuj ili ne estas Galileanoj?

 8 Kiel ni aŭskultas, ke ĉiu diras per nia lingvo, en kiu ni naskiĝis?...

13 Aliaj ridantoj diris: Ĉar ili estas plena per nova vino.

14 Post Petro stariĝis kun la dekunuopo, li ekdiris, kaj esprimis: Viroj, Judoj kaj ĉiuj loĝantoj de la urbo Jerusalem, sciu al vi tion ĉi, kaj aŭskultu miajn parolojn.

15 Ĉar ne estas, kiel vi komprenas, ke tiuj estas trovinaj, ĉar estas la tria horo de la tago...

22 Viroj de Israel, aŭskultu tiujn ĉi parolojn: Jesuon de la urbo Nazaret, viron, kiun Dio montris al vi per faroj de povego kaj miregoj kaj signoj, kiujn Dio faris pro Li en la mezo de vi, kiel vi scias—

23 Tiun, kiun Dio per la deciditaj konsilo kaj antaŭsciado fordonis, kiun vi prenis per maljustaj manoj kaj pendigis kaj mortigis,

24 Kiun Dio relevigis, post Li malligis la doloregojn de morto, ĉar ne eblis, ke ĝi tenos Lin...

36 La tuta loĝejo de Izrael tial certe sciu, ke Dio faris Lin kaj Sinjoro kaj Elektito— tiun ĉi Jesuon, kiun vi krucumis.DENNIS WALAKER (1941-2014), URBESTRO DE FARGO

“Denny” naskiĝis en la urbo Fargo, kie li poste fariĝis la urbestro.  Li lernis kelktempe ĉe la tiea Norddakota sublanda lernegejo.  Li havis du ringajn butikojn en Fargo.  Li ankaŭ gajnis la laboron de la resanigo de la du grandaj vojegoj numeroj 94 kaj 29 en Fargo.  Je 1989 li gajnis la laboro de Laborestro de urbaj havaĵoj.

Tiu ĉi laboro enhavis la zorgadon pri danĝeroj por la urbo.  La urbo Fargo staras apud la Ruĝa [Red] rivero.  Je 1997 post plej granda mezuro da neĝo kaj printempa pluvo, akvego venis al Fargo.  Walaker helpis defendi Fargon kontraŭ ĝi.  Kvankam malmultaj lokoj de Fargo ja ricevis la akvegon, la plejparto da urbanoj pensis, ke li bone laboris.  Tiale, post li kuris pri voĉdonoj je 2006, li gajnis la laboron de la urbestro.

Je 2009 eĉ pli granda akvego venis al la urbo (tiam 200.000 loĝantoj).  La tutlandaj registoj diris al Walaker, ke li devas ordoni, ke ĉiuj urbanoj fugu el la urbo.  Walaker neis.  Li anstataŭ prilaboris, ke miloj da volantoj faros sablosakojn, kaj metos ilin al danĝeraj lokoj.  La volantoj respondis per 3.000.000 sakoj.

Post Walaker diris: “Se ni tiam forlasus nian urbon, la plejparto de ĝi estus sub la akvego.”  Li estis tre okupata, laboranta kun la Usona laboristaro el lertistoj, la Laborejo pri tutlanda danĝera regado, kaj la Usonaj bordaj defendistoj.  Kiam la plej severa tempo, li ordonis, ke ĉiuj infanoj kaj malfortuloj iru el la urbo.  Li diris: “Estis maleble, ke mi povus diri al la homoj de la urbo Fargo, post ĉiu laboro, kiun ili jam faris, ke ili foriru.”  Certe, malmultaj lokoj en la urbo venis en la akvegon.  Multaj urbanoj tamen pensis lin savinto.

Amiko de Walaker diris: “Kun li la unua afero estas la familio, la dua estas Fargo, la tria estas Fargo, la kvara estas Fargo.”  Li fariĝis la urbestro post la elektoj de 2010 kaj 2014.  Li ankaŭ estis ano de la Urbestroj kontraŭ kontraŭleĝaj pafiloj, la Urbestra regejo por defendi tutlandan veteron, kaj la Filoj de Norvegujo.  Li mortis je la 2-a de decembro pro cancero de la renoj.

________________________________________
JUSTIGITE estas senpaga eldonaĵo. Iu, kiu volas ekzemplon aŭ la ĉiaman ricevon de ĝi, povas skribi al:

JUSTIGITE is a free publication.  Anyone wanting a copy or a subscription can write to:

GARY MILLER
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522

Aŭ/or: gmillernd@gmail.com     eo1a.blogspot.com