2017-04-02

Justigite 2017 Pasko

/|_| \
| (^)  |
| (  ) |
\_,,_/
 / \
\__/ (birdo kolombo)

J  U  S  T  I  G  I  T  E
PER LIA AMO

== 2017 == La Releviĝo de Kristo (Pasko) ==OPORTUNO HAVAS NENIUN PRI ĜI

1 KORINTANOJ 15: 13 Se estas neniu relevigo el la µortintoj, eĉ Kristo ne releviĝis. 14 Se Kristo ne releviĝis, la instruo de ni senutilas, kaj ankaŭ via fido estas tia.

"Bonoportunon al vi! Kaj, alflanke, ne estas tia afero, kiel oportuno."

Tio estis la adiaŭa parolo, kiun certa kristana amiko diris al ni, kiam li eksidis en aŭton por iri de preĝejo je dimanĉa mateno. Ni sciis tion, kion li diris. Li enkoraĝigis nin, por ke ni memoru, ke senvidanta oportuno ne kondukas niajn vivojn. Ni havas ĉiopovan Sinjoron, kiu estas kun ni je ĉiu tempeto, kaj kiu regas ĉiujn okazojn en la vivojn de la kredantoj por ilia boneco.

Iu povus demandi: Kio estas la elprovo de tio ĉi? La bona respondo (mallonga, sed dolĉa) estas: la releviĝo de Kristo! Kian vivon havus vi, se la parolo de la anĝelo estus simpla popolrakontumo: "Li ne estas tie ĉi. Li relevis Sin!"? Ĉio, al kio vi kredas pri Jesuo, estus malvera.

Via Savanto tamen fortigos vin por porti la krucumon de korpa doloro:

JESAJA 41: 10 Ne tiµu, ĉar Mi estas kun vi! Ne µalkontentu, ĉar Mi estas via Dio. Mi fortigos vin. Jes, Mi helpos vin. Mi suprentenos vin per Mia prava, dekstra µano.

Li donos al vi tion, kion vi bezonas, dum vi rigardas Lin per fido:

SENTENCOJ 3: 5 Fidu al la Eternulo per via tuta koro. Ne turnu vin al via koµprenpovo. 6 Sur ĉiuj viaj vojoj sciu Lin! Li ebenigos viajn vojojn.

Li metos la konsolecon al via dolorema koro:

1 TESALONIKANOJ 4: 13 Mi ne volas, gefratoj, ke vi ne scias pri tiuj, kiuj jaµ dorµas, por ke vi ne µalfeliĉas, kiel aliaj tiuj, kiuj havas nenian esperon. 14 Se ni kredas, ke Jesuo µortis kaj denove releviĝis, Dio tiel ĉi kondukos kun Si tiujn, kiuj dorµas per Jesuo.

Via eterna loĝejo estas en la ĉielo. Daŭrigu peni al tiu benata celo!

1 PETRO 1: 7 La vereco de via fido estas grande pli µultekosta ol la oro, kiu detruiĝas, kvankaµ ĝi proviĝas per fajro. Troviĝu, ke ĝi laŭdas, bonestiµas kaj gloras ĉe la µontrigo de Jesuo Kristo!

HEBREOJ 13: 14 Tie ĉi ni havas neniun daŭreµan urbon, sed ni serĉas tiun, kiu venos.

Ĉiuj tiuj aferoj estas plej certaj veraj, ĉar ni havas la Savanton, kiu vivadis, mortis, kaj eterne vivas; kaj kiu estas ĉiam al nia flanko, kaj kondukas ĉion pro ni. Ni estas benataj homoj, kiuj povas ĝoje kanti tra ĉiu tempo de vivo: Laŭdu Dion! Jesuo vivadas!

Jesuo vivas! Jen la venk'!
Li nun estas la Vivant'!
El la malbrila mortej'
Jam aliras la Venkant';
La Unua al la altej'
El la mort' en la tombej'.

Vivas, jes! Kial la plor'?
Kial malfeliĉa spir'?
Li, la Frat' en nia mort',
Vivas tiel en ĉiel',
Kaj donas de la plejaltej'
Al ni en la mondanej'.

(La supra estas traduko de:
http://lutheranspokesman.org/2016/03/01/luck-has-nothing-to-do-with-it/)PRI NORDA DAKOTO
 
 _ - - - _
/    _-(   \
(  _-    \   )
( (_   _- (  /
\ ,o / o'  ",,
( (.| .    -,
\ \ --'  / |
 " (__ /  //\
 -(_||_) //  \
/  /_/|_|//    \

JEDIDIAH SMITH KAJ LA BATALO KUN LA INDIANOJ ARIKARA

Jedidiah SMITH naskiĝis je 1798 kaj edukis en la "Novangluja" loko de Usono. Li lernis la anglan kaj la latinan lingvojn. Kiam 13-jara, li laboris komercrakontisto en ŝipo sur la Granda sensala maro Erie.

Je 1822 Smith loĝis en la urbo S-ta Luizo en la sublanda Mizurio. Li legis gazeteron pri certa militestro ASHLEY, kiu serĉis "cent diligentajn junulojn" por serĉi la landon de la Ŝtonemaj [Rocky] montoj kaj kapti bestojn por la haŭtoj. La amo por sovaĝaj aferoj kaŭzis, ke Smith respondas. Ashley sendis Smith-on al la fortejo Henry en la novsublando Dakota ĉe la kunfluo de la riveroj Mizuro kaj Flavaŝtono [Yellowstone] (proksima al la nuna urbo Williston). Smith meritis multe da mono per kapti multajn bestojn. La laboristoj konis Smith-on bona, kristana viro, kiu neniam malbenis aŭ havis indianajn virinojn.

Je 1823 la fortejestro ordonis, ke Smith iru al la indianoj Arikara (ankaŭ nomiĝis Rikari aŭ Ri) ĉe la kunfluo kun la rivero Granda (proksima al la nuna urbo Mobridge, Suda Dakoto), por aĉeti ĉevalojn kaj konduki sepdek novajn laboristojn al la fortejo. La indianoj volis pafilojn, sed Smith malkonsentis pri komerco per pafiloj.

La indianoj jam malkontentis, ĉar antaŭe certa "blankulo" mortigis unu el ili. La indianoj tial atakis la komercistojn post la komerco. Smith trankvile ordonis, ke la komercistoj defendi sin. Ashley poste ordonis, ke Smith reiris al la fortejo kaj denove reiris kun militistoj. La indianoj poste konsentis al paca interligo. Kvankam 12 el la komercistoj mortis, la estroj konis Smith-on bona estro.

Breve post tio, Smith kondukis virojn al la Nigraj montoj. Granda urso atakis lin. La urso kaptis lian kapon en sia granda buŝo, kaj preskaŭ forŝiris la haŭton de lia supra kapo kaj unu orelon. Smith trankvile ordonis, ke viro kudru la haŭton kaj orelon al lia kapo. Post tio, Smith ĉiam havis longajn harojn ĉe sia dekstra flanko por kovri la vundon.

Smith daŭrigis priserĉi la montojn kaj fondis- kaj poste vendis- sian propran komercistaron. Li veturis al Kalifornio je 1826 kaj 1827. Li veturis plej multe ol ĉiuj aliaj "montuloj". Li malaperis je 1831, serĉanta akvon inter S-ta Luizo kaj S-ta Fe. La indianoj Komanĉe tie malfidis al ĉiuj aliaj homoj, ankaŭ indianoj. Ili verŝajne mortigis lin.
____________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Oni povas legi aliajn numerojn ĉe:
JUSTIGITE is a free publication. Other issues can be found at:
eo1a.blogspot.com

No comments:

Post a Comment