2017-06-10

Justigite 2017 Pentekosto

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/ (birdo kolombo)

J  U  S  T  I  G  I  T  E
PER LIA AMO

== 2017 == La festo de la Sankta Spirito (Pentekosto) ==DONU GLORON AL DIO

(El la Sankta Biblio, la Faroj de la Senditoj, ĉapitroj 12 kaj 13)

20 [La reĝo] Herodo [Antipas] koleris kontraŭ la urbanoj de Tiro kaj Cidon. Post ili amikigis Blaston, kiu estas super la dormejo de la reĝo, ili unuanime iris al li. Ili volis la pacon, ĉar la lando de la reĝo nutris ilian landon.
21 Je certa decidita tago Herod metis sur sin la reĝajn vestojn, sidiĝis sur la juĝejon, kaj parolis al ili.
22 Kaj la popolo kriis: La voĉo de dio kaj ne de homo!
23 Anĝelo de la Sinjoro tuj batis lin, ĉar li ne donis la gloron al Dio. Vermoj manĝis lin, kaj li mortis.

24 La Parolo de Dio kreskis kaj multiĝis.
25 Barnabas kaj Saŭlo plenumis la servon, post prenis kun si ankaŭ Johanon kun la surnomo Marko, kaj reiris al la urbo Jerusalem.

1 Estis en la kredantaro en la urbo Antioĥia certaj antaŭdirantoj kaj instruantoj: Barnabas kaj Simeon, nomiĝanta Niger [Nigrulo], kaj Lucio de la urbo Kirene, kaj Menaen, kunfrato de la kvaronestro Herodo [Arĥelao], kaj Saŭlo.
2 Ili servis la Sinjoron kaj senmanĝis. La Sankta Spirito diris: Apartigu al Mi Barnabason kaj Saŭlon por la laboro, al kiu Mi vokas ilin.
3 Post ili senmanĝis, kaj preĝis, kaj metis la manojn sur ilin, ili forsendis ilin.
4 Post la Sankta Spirito tiel sendis lin, ili tial iris al la urbo Seleŭkia. De tie ili iris per ŝipo al la insulo Kipro.

5 Post ili iris al la urbo Salamis, ili instruis pri la Parolo de Dio en la preĝejoj de la Judoj. Ili havis Johanon kiel la helpanto.
6 Post ili iris trans la insulo ĝis la urbo Pafos, ili trovis certan lerneganton, kies nomo estis Barjesuo.
7 Li estis kun la regnisto Sergio Paŭlo, viro prudenta, kiu volis aŭdi la Parolon de Dio, kaj vokis Barnabason kaj Saŭlon.
8 La lerneganto Elimas [Sortisto]- tiel tradukata lia nomo- staris kontraŭ ili. Li penis turni la registon for de la Fido.
9 La Sankta Spirito plenigis Saŭlon, kiu ankaŭ estas Paŭlo. Li rigardis lin
10 kaj diris: Ho vi, plena kun ĉiu trompverko, filo de la Malsanktulo, malamiko de la tuta praveco! Ĉu vi ne ĉesigos turni la rektajn vojojn de la Sinjoro?
11 Nun jen: la mano de la Sinjoro estas kontraŭ vi. Vi estos senvida, kaj ne vidos la sunon je certa tempo.- La nebulo kaj mallumo tuj falis sur lin. Li ĉirkaŭiris, kaj serĉis kondukanton per la mano.
12 La regnisto vidis tion, kio okazis. Li tiam kredis, kaj miris pri la instruadon de la Sinjoro.VILHELMO LANGER- LA MUZIKA VERKO

Vilhelmo LANGER naskiĝis 1886 ĉe la vilaĝo Kaselton, antaŭ ol Norda Dakoto fariĝis membro de Usono. Li rapide lernis leĝojn, kaj finis la lernadon- la unua el sia lernantaro- je 1904. Ankoraŭ sen sufiĉa aĝo, li daŭrigis la lernadon en la urbo Nov-Jorko, kaj finis- la unua el sia lernantaro- je 1910. Tie li renkontis sian estontan edzinon. Je 1914 li fariĝis la norddakota leĝisto de la sublando Morton.

Je 1916 li membriĝis en la Nemembrula [Nepartiana] Defendantaro (Non-Partisan League, NPL). La nomo de la aro signifas, ke la membroj ne estis el la du kutimaj partioj de Usono, la Republikana kaj la Demokratika. Langer unuiĝis kun la aro, ĉar li volis helpi la malriĉajn kampestrojn de Norda Dakoto. La loka fervojo Burlington-Norda kaj monejoj tro pagigis ilin, kaj la Unua Mondmilito ŝajnis pligrandigi tion, ĉar multaj idoj de germanoj loĝis tie. Per la NPL norddakotanoj fondis la Monejon de Norda Dakoto. Langer devigis, ke la fervojo pagi tri-milion-dolaran ŝuldon de postulmono. Ĉar li ofte defendis la ordinarajn norddakotanojn, li faris multajn malamikojn en la registaro. Ili nomis lin "Sovaĝa Vilĉo" laŭ malnova bovpelisto.

Je 1920 Langer lasis la NPL, kulpigante la estron pri Bolŝevismo. Je 1932 li reunuiĝis, kaj norddakotanoj elektis lin landestro. Siaj malamikoj tamen kulpigis lin pri kontraŭleĝa kolekto de mono por la elekto. (La ŝuldigo estis senvera.) La juĝa afero estis kontraŭleĝa, ĉar la homoj de ĝi estis kontraŭ lin antaŭ ĝi. La juĝo tamen venkis, kaj Langer perdis sian laboron je 1934. Li tamen kontraŭstaris la juĝon, kaj venkis, kaj reelektiĝis je 1936.

Je 1940 li penis elektiĝi usona senatoro. Li fariĝis republikano, kaj venkis. Malamikoj en la senatoraro denove kulpigis lin pri mono por la elekto, sed malgajnis. Li mortis, dum li parolis en la senatorejo, je 1959.

Charles BARBER, antaŭa instruisto pri Norda Dakoto, longe lernis pri Langer. Li decidis, ke tia viro, kiu havas tian malfacilan vivon, devas havi muzikan verkon pri si. Li skribis la verkon kun la helpo de norddakotaj muzikistoj. La verko ankaŭ montras la amrakonton pri Langer kaj lia edzino. La verko nove montriĝos je la 6-a de junio.

--------------------
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Oni povas legi aliajn numerojn ĉe:
JUSTIGITE is a free publication. Other issues can be found at:
eo1a.blogspot.com