2017-12-02

Justigite 2017 Kristnasko

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/ (birdo kolombo)

J  U  S  T  I  G  I  T  E
     PER LIA AMO

== 2017 == Kristnasko ==LA SURVERŜITO

(Sube estas traduko de la unua parto de la verko "La Surverŝito [Mesia]" de HANDEL.)

Konsolu vi, konsolu vi Mian popolon, diras via Dio, konsole parolu vi al la urbo Jerusalem, kaj kriu al ĝi, ke ĝia milito estas al la fino, kaj ke Mi pardonas ĝian kulpon. La voĉo de li, kiu krias en la dezerto: Pretigu vi la vojon de la Eternulo, rektigu en la dezerto vojegon por nia Dio. Altigu ĉiun malaltejon, kaj malaltigu ĉiun monton kaj monteton, rektigu la malrektajn kaj glatigu la malglatajn lokojn. Kaj la gloro de la Eternulo montriĝos, kaj ĉiuj homoj kune vidos tion ĉi, ĉar la buŝo de la Eternulo diras tion. (Jesaja 40)

La Eternulo de la militistaroj diras tiel: Ankoraŭ mallonge, kaj Mi tremigos la ĉielojn kaj la teron, la maron kaj la sekan teron, kaj Mi tremigos ĉiujn popolojn. Kaj la Deziro de ĉiuj popoloj venos. La Eternulo, kiun vi serĉas, subite venos al Sia laŭdejo, eĉ la Sendito de la interligo, pri kiuj vi feliĉas. Jen, Li venos, diras la Eternulo de la militistaroj. (Ĥagaj 2)

Kiu tamen povas atendi la tagon de Lia veno? Kaj kiu staros, kiam Li montriĝas? Ĉar Li estas kiel la fajro de la orpuristo. Kaj Li purigos la filojn de Levi, por ke ili povas faru al la Eternulo bruloferon per la praveco. (Malaĥi 3)

Jen, purulino kuninfaniĝos, kaj naskos Filon, kaj vokos Lian nomon Emanuel, Dio-kun-ni. (Jesaja 7)

Ho vi, kiu diras bonajn novaĵojn al la monto Cion, ekiru vi al la alta monto; ho vi, kiu diras bonan rakonton al la urbo Jerusalem, levu la voĉon per forteco, levu ĝin, kaj ne timu! Diru al la urboj de Juda: Jen via Dio! Altiĝu, brilu, ĉar via lumo venas, kaj la gloro de la Eternulo altiĝas super vi. (Jesaja 40)

Ĉar jen! Mallumo kovros la teron, kaj severa mallumo la homojn. La Eternulo tamen altiĝos super vi, kaj Lia gloro vidiĝos sur vi, kaj la aliaj popoloj venos al via lumo, kaj reĝoj al la brileco de via altiĝo. (Jesaja 60)

La homoj, kiuj iris en mallumeco, vidas grandan lumon, kaj ili, kiuj loĝis en la lando de la ombro de la morto - super ili la lumo brilas... Ĉar al ni Filo naskiĝas, al ni Filo doniĝas, kaj la rego estos sur Lia dorso, kaj Lia nomo vokiĝos la Mirinda, la Konsilanto, la Forta-Dio, la Eterna-Patro, la Reĝido-de-la-paco. (Jesaja 9)

Estis ŝafgardistoj atendaj en la kampo, dum ili gardas la ŝafaron je la nokto. Kaj jen! La anĝelo de la Sinjoro iris super ili, kaj la gloro de la Sinjoro brilis ĉirkaŭ ili, kaj ili timegas. Kaj la anĝelo diris al ili: Ne timu, ĉar vidu! Mi venigas al vi bonan rakonton de granda ĝojo, kiu estos al ĉiuj homoj, ĉar al vi naskiĝas hodiaŭ en la urbo de David Savanto, kiu estas Kristo, la Sinjoro. Kaj subite estis kun la anĝelo amaso de la militistaro de la ĉielo, dum ili laŭdas Dion, kaj diris:
Gloro al Dio en la plejaltejo, kaj la paco sur la tero, kaj la bonvolo al homoj! (Luko 2)

Grande voĉĝoju, ho filino de la monto Cion! Kriu, ho filino de la urbo Jerusalem! Vidu! Via Reĝo venas al vi. Li estas la prava Savanto, kaj Li diros la pacon al la aliaj popoloj. (Zeĥarja 9)

Tiam malfermos la okulojn de la senviduloj, kaj disŝtopos la oreloj de la surduloj. La lamuloj tiam saltos kiel cerv'besto, kaj la lango de la sendirulo kantos. (Jesaja 35)

Li kondukos Sian ŝafaron kiel ŝafisto. Kaj Li kolektos la ŝafidojn per Siaj manoj, kaj portos ilin al sia brusto, kaj ĝentile kondukos tiujn, kiuj estas kun idoj. (Jesaja 40)

Venu al Li, ĉiuj vi, kiuj peze laboras kaj portas, kaj Li donos al vi ripozadon. Prenu sur vin Lian jugon, kaj lernu pri Li, ĉar Li estas ĝentila kaj humilkora, kaj vi trovos ripozadon al viaj animoj. Lia jugo estas facila, kaj Lia portaĵo estas malpeza. (Mateo 11)PRI NORDA DAKOTO

FANNY KELLY

Fanny Kelly naskiĝis en 1845 en Kanado. En 1856, ŝia familio transloĝis al Kansaso. Ŝi ankoraŭ estis junulino de 19, kiam ŝi geedziĝis kun Josiah KELLY. La paro kredis, ke lia malsano povus plibonigi, se ili denove transloĝos. En majo de 1864, ili ekiris en kaleŝaron al la usona lando Montano. Estis nur du virinoj kaj du infanoj en la grupo.

Je la 12 de julio 100 milituloj de la indiana popolo Teton-Dakota renkontis la kaleŝaron. Unue la indianoj diris, ke ili ricevos rekompencon por lasi, ke la "blankuloj" vivos, sed poste ili atakis, kaj mortigis kvar homojn kaj vulnis du aliajn. Ili kaptis la virinojn kaj infanojn. La edzo de Fanny forkuris.

Popolestro preskaŭ mortigis ŝin, ĉar ŝi lasis fali lian fumilon, kaj ĝi rompiĝis. Ŝi trankviligis la koleron de la kaptantaj per doni al ili paperan monon - ion la indianoj ne konis. Ŝi senscie ricevis donacon de ŝtrumpoj de bofrato, kio estis kontraŭ la kutimoj de la indianoj. La popolestro mortigis unu ĉevalon de la bofrato, kiu poste celumis sagon al Fanny. Indiano kun la nomo Saltanta-Urso tamen savis ŝin.

La indianoj batis ŝin, kaj devigis ke ŝi fari severan laboradon en vilaĝo. Usona militistaro sub la militaristestro Alfred SULLY venas por savi ŝin. La milito finiĝis ĉe la monto Killdeer La indianoj formovis ŝin. La indianoj koleris pri Fanny, ĉar ili pensis, ke ŝi estis la kaŭzo de la atako, kaj ili volis brulmortigi ŝin. Popolestro Otava tamen volis havi ŝin, kaj ŝi fariĝis lia "havaĵo".

Poste indiano iris al la loĝkampo kun letero de la estro MARSHALL de la 11-a ĉevalmilitistoj de la usona lando Ohio. La indiano ricevis rekompencon por savi ŝin, sed li ne faris tion.

La glora popolestro Sidanta-Virbizono eksciis ŝin kiel fonto de maltrankvilo inter la indianoj kaj tirilo por la usona militistaro. Li serĉis ŝian liberigon, sed Otavo ne lasis, ke ŝi foriru. Je la 5-a de Septembr'o la indianoj atakis la koleŝaron kun la kondukanto James FISK. La indianoj volis, ke Fanny skribu leteron al li por kaŭzi, ke li ĉesigu la batalon, kaj la indianoj tiam atakos lin. Fanny anstataŭ diris al li la celon de la malamikoj. Fisk penis reaĉeti ŝin, sed ne povis.

Dum Otava veturis, li sendis ŝin al alian vilaĝon de la indiana popolo Sihasapa por loĝi. Ŝi tie vidis alian popolestron, kiu ricevis du vestarojn de ŝia edzo por reaĉeti ŝin. Li diris al li, ke li ne povis trovi ŝin.

La popolo Sihasapa volis, ke Sully ĉesigi batali kontraŭ ilin, kaj parolis kun li. Sully ordonis, ke ili redoni ŝin. La indianoj diris, ke alia indiana popolo, la Oglala, kaptis ŝin. Poste la Oglala vere kaptis ŝin. La Sihasapa iris post la Oglala, kaj parolis kun ĝi por rehavi ŝin.

Poste kvar kaleŝoj venis por reaĉeti ŝin. La indianoj mortigis ĉiujn escepte de unu kaleŝanon.

Poste Saltanta-Urso aliris por vidi ŝin. Ŝi voligis, ke li prenu leteron al la kondukanto Sully, por antaŭdiri al li, ke la indianoj volis redoni ŝin al la usonanoj, sed vere ili uzos la faron por ataki la militan fortejon. Kiam la popolestroj de la indianoj eniris la fortejo kun Fanny, la militistoj rapide fermis la pordegojn, kaj kaptis la estrojn kaj regajnis ŝin. Fanny fine liberiĝis.

Post ŝia liberigo ŝi kunvenis kun sia edzo. Josiah Kelly ankoraŭ vivis nur tri jarojn. Li mortis nur antaŭ la naskiĝo de ilia sola infano.

En 1870, Fanny presis la libron "Rakonton pri mia kaptiteco inter la Sioux-indianoj". Ŝi travivis per iri de urbo al urbo kaj rakonti pri siaj okazaĵoj.