2018-03-25

Justigite, Pasko 2018

  /|_| \
 | (^)  |
 | (  ) |
  \_,,_/
   / \
  \__/    (birdo kolombo)

 J  U  S  T  I  G  I  T  E
 PRO LIA AMO

 == 2018 == La releviĝo de Jesuo (Pasko) ==


 NIA NOVA VIVO PER LA RELEVITA KRISTO

 La jaro estas 1753 en Nordameriko. Tiel longe, kiel vi povas memori, vi devas obei ĉiun ekpenson de via estro. Li decidas ĉion, kion vi faras. Li ordonas, kiam vi leviĝas kaj ekdormiĝas. Li decidas, kion vi manĝas. Li eĉ elektas la edzinon por vi, kaj vendas viajn gefilojn ĉe la vendejo. Vi havas neniujn liberaĵojn aŭ esperon pri libereco.

 Vi estas afrika servanto.

 Iu tamen venas, kiun vi neniam antaŭe ekkonis, por kiu vi neniam ion ajn faris, kaj diris, ke li helpos vin. Li pagos aĉetmonon por liberigi vin de tiu malbonega, malsankta estro. Post la liberigo, kion vi faros? Ĉu vi reiros al tiu havanto, kaj denove servi lin? Ĉu vi anstataŭe volos uzi la novan liberecon por vivi por tiu, kiu liberigis vin?

 Vi kaj mi naskiĝis por servi malbonecon, kaj malamikoj de Dio. Malsankteco decidis ĉion, kion ni faris, kaj ĉiun elekton, kiun ni faris. Ni ne povis liberigi nin de malsankteco. Ĝi havis nin. Ni estis ligata per niaj malpiaj faroj, kaj devis iri al la fajroj de la malsanktejo.

 Jesuo tamen venis por ŝanĝi ĉion tion.

 Li volis anstataŭiĝi por ni. Li volis doni Sian vivon por aĉeti nian liberecon.
 
 Tra la tuta vivo de Jesuo, Li estis la dolorsuferanta Servanto de Dio. Post Lia releviĝo tamen ĉio ŝanĝis:

 ROMANOJ 6: 9 Kristo, post Li leviĝis el la mortintoj, nun ne mortas. La morto nun ne havas la regadon super Li. 10 La morto, kiun Li mortis, Li mortis al malobeado unue por ĉiam. La vivo, kiun Li vivas, Li vivas al Dio.

 Jesuo venke releviĝis el la mortintoj. Li pagis ĉiun ŝuldon.

 Per via bapto Dio interligis vin al Kristo:

 ROMANOJ 6: 4 Bapto tial enterigis nin kun Li en morton, por ke, eĉ kiel la gloro de la Patro levis Kriston el la mortintoj, eĉ tiel ankaŭ ni iru en la noveco de la vivo.

 La morto de Jesuo liberigis vin de via malobeado. Ni nun ne volas vivi por devigante servi la malbonan homan naturon, sed ni volas vivi por Li, kiu savis nin. Ni liberas por servi kaj laŭdi Dion ĉiam kaj ĉiel. Tio ĉi estas la nova vivo, kiun Li donas al vi!

 Ni dankas! De ni estas viv':
 La lum', espero kaj la fort'.
 Boneco estu laŭ la voj'
 Eĉ ĝis la fino de l' vetur'! Vere!

2018-03-10

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 3

Fileas FOGG, post li fermis la pordon de sia domo je 11:30, kaj metis la dekstran piedon antaŭ la maldekstran je 575 fojoj, kaj la maldekstran antaŭ la dekstran 576 fojoj, iris al la anaro Reform.

Tomas FLANAGAN diris:
- Nun, Ralph, kio pri la rabo? Al kie li povas iri, ĉu vi scias?

Andreo STUART diris:
- Tion mi ne scias. La mondo estas tiel granda.

Fileas Fogg mallaŭte diris:
- Ĝi unue estis tiel.

- Kion vi diras per "unue"? Ĉu la mondo malgrandiĝas?

Ralph respondis:
- Mi konsentas kun s-ro Fogg. La mondo malgrandiĝas, ĉar oni povas iri ĉirkaŭ ĝin dekfoje pli rapide ol antaŭ cent jaroj.

Fileas Fogg interrompis:
- Post okdek tagoj. Jen la kalkulo de la Ĉiutaga Telegrafo:

From London to Suez via Mont Cenis and
Brindisi, by rail and steamboats .................  7 days
From Suez to Bombay, by steamer .................... 13  "
From Bombay to Calcutta, by rail ...................  3  "
From Calcutta to Hong Kong, by steamer ............. 13  "
From Hong Kong to Yokohama (Japan), by steamer .....  6  "
From Yokohama to San Francisco, by steamer ......... 22  "
From San Francisco to New York, by rail ............. 7  "
From New York to London, by steamer and rail ........ 9  "
                                                       ------
Total ............................................ 80 days."

Stuart diris:
- Jes, okdek tagoj. Tio tamen ne pensas pri malbona vetero, kontraŭaj ventoj, destruitaj ŝipoj kaj fervojoj, kaj tiel ĉi. Plaĉos al mi vidi, ke vi faros tion ĉi post okdek tagoj.

Fileas Fogg respondis:
- Mi metos 20 000 kontraŭ iu ajn, kiu volas, ke mi veturos ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj aŭ pli malmultaj - post 1920 horoj.

La s-roj Stuart, FALLENTIN, SULLIVAN, Flanagan kaj Ralph, post ili kune konsilis, respondis:
- Ni konsentas.

S-ro Fogg diris:
- Bone. La vagonaro iros al la urbo Dover je 20:45. Mi iros per ĝi.