2018-03-25

Justigite, Pasko 2018

  /|_| \
 | (^)  |
 | (  ) |
  \_,,_/
   / \
  \__/    (birdo kolombo)

 J  U  S  T  I  G  I  T  E
 PRO LIA AMO

 == 2018 == La releviĝo de Jesuo (Pasko) ==


 NIA NOVA VIVO PER LA RELEVITA KRISTO

 La jaro estas 1753 en Nordameriko. Tiel longe, kiel vi povas memori, vi devas obei ĉiun ekpenson de via estro. Li decidas ĉion, kion vi faras. Li ordonas, kiam vi leviĝas kaj ekdormiĝas. Li decidas, kion vi manĝas. Li eĉ elektas la edzinon por vi, kaj vendas viajn gefilojn ĉe la vendejo. Vi havas neniujn liberaĵojn aŭ esperon pri libereco.

 Vi estas afrika servanto.

 Iu tamen venas, kiun vi neniam antaŭe ekkonis, por kiu vi neniam ion ajn faris, kaj diris, ke li helpos vin. Li pagos aĉetmonon por liberigi vin de tiu malbonega, malsankta estro. Post la liberigo, kion vi faros? Ĉu vi reiros al tiu havanto, kaj denove servi lin? Ĉu vi anstataŭe volos uzi la novan liberecon por vivi por tiu, kiu liberigis vin?

 Vi kaj mi naskiĝis por servi malbonecon, kaj malamikoj de Dio. Malsankteco decidis ĉion, kion ni faris, kaj ĉiun elekton, kiun ni faris. Ni ne povis liberigi nin de malsankteco. Ĝi havis nin. Ni estis ligata per niaj malpiaj faroj, kaj devis iri al la fajroj de la malsanktejo.

 Jesuo tamen venis por ŝanĝi ĉion tion.

 Li volis anstataŭiĝi por ni. Li volis doni Sian vivon por aĉeti nian liberecon.
 
 Tra la tuta vivo de Jesuo, Li estis la dolorsuferanta Servanto de Dio. Post Lia releviĝo tamen ĉio ŝanĝis:

 ROMANOJ 6: 9 Kristo, post Li leviĝis el la mortintoj, nun ne mortas. La morto nun ne havas la regadon super Li. 10 La morto, kiun Li mortis, Li mortis al malobeado unue por ĉiam. La vivo, kiun Li vivas, Li vivas al Dio.

 Jesuo venke releviĝis el la mortintoj. Li pagis ĉiun ŝuldon.

 Per via bapto Dio interligis vin al Kristo:

 ROMANOJ 6: 4 Bapto tial enterigis nin kun Li en morton, por ke, eĉ kiel la gloro de la Patro levis Kriston el la mortintoj, eĉ tiel ankaŭ ni iru en la noveco de la vivo.

 La morto de Jesuo liberigis vin de via malobeado. Ni nun ne volas vivi por devigante servi la malbonan homan naturon, sed ni volas vivi por Li, kiu savis nin. Ni liberas por servi kaj laŭdi Dion ĉiam kaj ĉiel. Tio ĉi estas la nova vivo, kiun Li donas al vi!

 Ni dankas! De ni estas viv':
 La lum', espero kaj la fort'.
 Boneco estu laŭ la voj'
 Eĉ ĝis la fino de l' vetur'! Vere!

No comments:

Post a Comment