2018-08-25

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 8

 VIII

FIX baldaŭ reiris al PASPORTO, kiu sidis kaj rigardis la ŝipejon. La trovisto diris por kunparoli:
- Bone, mia amiko, ĉu la pasporto havas la sigelon?

- Jes; ni tamen tiel rapide veturas, ke ŝajnas, ke mi veturas en sonĝo.

- Ĉu vi grande rapidas?

- Mi ne rapidas, sed mia estro ja rapidas. Alflanke, mi devas aĉeti ŝuojn kaj ĉemizojn. Ni ekiris sen kestoj, sed nur kun sako el tapiŝo.

- Mi montros al vi bonegan venddomon por havi tion, kion vi volas.

Kaj ili kune ekiris, dum PASPORTO laŭte kundiris. Li diris:
- Plej grave, ne lasu, ke mi iros malfrue al la vaporŝipo.

- Ĉu vi rapide iris el la urbo London?

- Mi tiel ĉi pripensas! Je la antaŭa vendredo je la oka post la tagmezo, s-ro FOGG reiris de sia amikarejo, kaj post tri kvaronoj de horo ni ekiris.

- Via estro tamen iros al kie?

- Ĉiam antaŭen. Li iras ĉirkaŭ la mondon dum okdek tagoj! Li diras, ke tio estas pro ludpromeso, sed, inter vi kaj mi, mi ne kredas unu vorton de tio. Tio estas sensenca. Estas iu alia afero.

- Ĉu li estas riĉa?

- Sen iu ajn dubo, ĉar li portas kun si grandan numeron de monpaperetoj.

PASPORTO kaj li tiam iris al la venddomo, kie FIX lasis la kunulon, por ke li aĉetu. Post li konsilis, ke li ne malfruos pri la vaporŝipo, li rapidis denove al la lokestrejo. Li diris:
- Lokestro, mi nun ne havas dubon. Mi trovis la viron. Li donas la ŝajnon, ke li estas malordinarulo, kiu iras ĉirkaŭ la mondon dum okdek tagoj.

- La ŝajnoj estas tute kontraŭ la viro. Kion vi faros?

- Sendi rakonton al la urbo Londono por permesilo por leĝa kapto, kiun ili tuj sendos al la urbo Bombajo, kaj ekveturos en la ŝipo MONGOLIA, iros post li al Hindujo, kaj tie sur angla tero laŭleĝe kaptos lin kun la permesilo en mia mano.

2018-08-18

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 7

 VII

La trovisto iris trans la ŝipejo, kaj rapide ekiris al la ĉambro de la lokestro, kie li tuj enpermesis lin.
Li diris sen enkonduko:
- Lokestro, mi havas fortajn kaŭzojn por kredi, ke mia viro estas veturanto en la ŝipo Mongolia. Mi esperas, ke vi ne sigelos la pasporton.

- Se la pasporto estas vera, mi havas neniun privelegon por malpermesi. Mi ne povas…

La lokestro ne finis la frazon, ĉar, dum li parolis, li aŭdis frapeton ĉe la pordo, kaj du nekonatoj eniris, unu de kiuj estas la servanto, kiun FIX kontraŭis ĉe la ŝipejo. La alia, kiu estis lia estro, eltenis la pasporton kun la peto, ke la lokestro bonvolu sigeli ĝin.

La lokestro diris, post li legis la pasporton:
- Ĉu vi estas s-ro Fileas FOGG?
- Mi estas.

- Bone, sinjoro. Ĉu vi scias, ke sigelo havas nenian utilon, kaj neniu pasporto necesas?

Fileas FOGG respondis:
- Mi scias tion, sinjoro; mi tamen volas montri per via sigelo, ke mi venis tra la urbo Suez.

La lokestro daŭrigis skribis la tagon kaj subskribon sur la pasporton, post kiu li aldonis sian sigelon. S-ro FOGG pagis, malsuprenturnis sin sen rideto, kaj eliris, dum la servanto iris post li.

2018-08-11

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 6

VI

La vaporŝipo MONGOLIA, konstruita el fero, devis iri ĉe 11:00 atm je merkredo, la naŭa de oktobro, al la urbo Suez. Du viroj promenis laŭ la ŝipejoj, inter la amaso el landanoj kaj fremdlandanoj, kiuj temploĝis ĉe la antaŭa malriĉa vilaĝo. Unu estis la angla lokestro de Suez, kiu kutime vidis el la fenestro de sia ĉambro anglajn ŝipojn, kiuj ĉiutage pasis laŭ la granda homfarita marvojo, pro kiu la malnova longa vojo de Anglujo al Hindujo pasante de la Kapo de bona espero mallongiĝis per duono. La alia estis malgranda homo kun maltrankvila, sed lertŝajna vizaĝo kun brilaj okuloj.

Tiu estis FIX, unu el la serĉistoj, kiujn Anglujo sendis por serĉi la ŝteliston.

Kelkaj orditaj sonoj el fajfego, kiuj voĉis la aliron de la ŝipo MONGOLIA, interrompis la pensojn de FIX.

Baldaŭ unu el la veturantoj, post li puŝis tra la amaso el portistoj, iris al li, kaj ĝentile petis, ĉu li povas fingromontri la anglan lokestrejon, dum li montris pasportilon, por kiu li volis sigelon. La priskribo en la pasportilo estas la sama de la ŝtelisto, kiun li ricevis el la serĉestrejo.
Li diris:
- Li mem devas iri al la lokestrejo, por certigi la scion en la pasportilo.

- Mi iros, kaj venigos mian estron, al kiu tamen ne plaĉos la interrompo.

La veturanto malsuprenturnis sin al FIX, kaj reiris al la vaporŝipo.

2018-08-05

Justigite 2018-08

 /|_|\
| (^) |
| ( ) |
\_,,_/
 / \
\__/     2018-08

j u s t i g i t e
pro lia bonkoreco

rememoru vian bapton
lutheranspokesman.org/2017/08/01/remember_your_baptism/

faroj 8:36  vidu! jen akvo!  kio malhelpas, ke mi baptiĝas?

kiam la etiopo aŭdis la kurieraĵon pri jesuo estanta la kristo, kiu volante donis sian vivon por la malsanktaĵoj de la mondo, li volis baptiĝi en la nomon de jesuo.  "li ĝojanta ekveturis."

ĉu vi volas ĝojante iri hodiaŭ, morgaŭ kaj je ĉiu tago?  tial rememoru vian bapton!
kiam vi malpias, vi meritas morton:

romanoj 6:23  la pago el malsanktaĵoj estas morto.

rememoru vian bapton, kaj ĝoju, ĉar tiam estas kiam vi kuniĝis al jesuo en lia morto!   lia morto anstataŭas por vi, kaj li pagis viajn ŝuldojn:

romanoj 6: 3-4  ĉu vi ne scias, ke ni, baptitaj por kristo jesuo, baptiĝis en lian morton?  ni enteriĝis kun li pro la bapto en la morton, por ke, kiel la gloro de la patro levis kriston el la mortintoj eĉ tiel ankaŭ ni devas vivi por noveco.

ni nun havas novan vivon kun jesuo:

galatoj 2: 20  mi krucumiĝas kun kristo.  ne nun estas mi, kiu vivas, sed kristo vivas en mi.  la vivon, kiun mi vivas per la korpo, mi vivas pro fido al la filo de dio, kiu amis min, kaj donis sin por mi.

kiam io tentas, ke vi malsankte faros, rememoru vian bapton, ĉar:

romanoj 6:2,11  kiel ni, kiuj mortis pro malpiaĵoj, ne nun vivas per tio?...  estimu vin morta pri malpiaĵoj kaj viva pri dio por kristo jesuo.

ĉu vi iam timas, ke vi ne taŭgas por esti filo de dio, aŭ ke io eble malhelpos, ke vi estos ĉiam kun li?  rememoru vian bapton, ĉar tiu estas la tago, je kiu kristo vestis vin kun sia sankteco:

galatoj 3:26-27  ĉiuj vi estas filoj de dio pro fido al kristo jesuo.  ĉar ĉiuj vi, kiuj baptiĝis per kristo, vestis sin per kristo.

rememoru vian bapton!  tiu estis la tago, je kiu vi kuniĝis al kristo - li vestis vin per sia praveco, savis vin, kaj donis novan vivon:

koloseanoj 1:21-23  vin, kiuj tiam estis pensataj fremduloj kaj malamikoj pro malsanktaj faroj, li nun rejustigas per sia korpo pro la morto, por montri vin sanktaj kaj sen ŝuldo kaj justaj en lia vido - se vi vere daŭras per la fido, sur tio kaj fidelaj, kaj ne movas sin for de la espero pri la bona scio, kion vi aŭdis.

kun jesuo en niaj vivoj, ni povas ekveturi kun ĝojo.