2018-08-05

Justigite 2018-08

 /|_|\
| (^) |
| ( ) |
\_,,_/
 / \
\__/     2018-08

j u s t i g i t e
pro lia bonkoreco

rememoru vian bapton
lutheranspokesman.org/2017/08/01/remember_your_baptism/

faroj 8:36  vidu! jen akvo!  kio malhelpas, ke mi baptiĝas?

kiam la etiopo aŭdis la kurieraĵon pri jesuo estanta la kristo, kiu volante donis sian vivon por la malsanktaĵoj de la mondo, li volis baptiĝi en la nomon de jesuo.  "li ĝojanta ekveturis."

ĉu vi volas ĝojante iri hodiaŭ, morgaŭ kaj je ĉiu tago?  tial rememoru vian bapton!
kiam vi malpias, vi meritas morton:

romanoj 6:23  la pago el malsanktaĵoj estas morto.

rememoru vian bapton, kaj ĝoju, ĉar tiam estas kiam vi kuniĝis al jesuo en lia morto!   lia morto anstataŭas por vi, kaj li pagis viajn ŝuldojn:

romanoj 6: 3-4  ĉu vi ne scias, ke ni, baptitaj por kristo jesuo, baptiĝis en lian morton?  ni enteriĝis kun li pro la bapto en la morton, por ke, kiel la gloro de la patro levis kriston el la mortintoj eĉ tiel ankaŭ ni devas vivi por noveco.

ni nun havas novan vivon kun jesuo:

galatoj 2: 20  mi krucumiĝas kun kristo.  ne nun estas mi, kiu vivas, sed kristo vivas en mi.  la vivon, kiun mi vivas per la korpo, mi vivas pro fido al la filo de dio, kiu amis min, kaj donis sin por mi.

kiam io tentas, ke vi malsankte faros, rememoru vian bapton, ĉar:

romanoj 6:2,11  kiel ni, kiuj mortis pro malpiaĵoj, ne nun vivas per tio?...  estimu vin morta pri malpiaĵoj kaj viva pri dio por kristo jesuo.

ĉu vi iam timas, ke vi ne taŭgas por esti filo de dio, aŭ ke io eble malhelpos, ke vi estos ĉiam kun li?  rememoru vian bapton, ĉar tiu estas la tago, je kiu kristo vestis vin kun sia sankteco:

galatoj 3:26-27  ĉiuj vi estas filoj de dio pro fido al kristo jesuo.  ĉar ĉiuj vi, kiuj baptiĝis per kristo, vestis sin per kristo.

rememoru vian bapton!  tiu estis la tago, je kiu vi kuniĝis al kristo - li vestis vin per sia praveco, savis vin, kaj donis novan vivon:

koloseanoj 1:21-23  vin, kiuj tiam estis pensataj fremduloj kaj malamikoj pro malsanktaj faroj, li nun rejustigas per sia korpo pro la morto, por montri vin sanktaj kaj sen ŝuldo kaj justaj en lia vido - se vi vere daŭras per la fido, sur tio kaj fidelaj, kaj ne movas sin for de la espero pri la bona scio, kion vi aŭdis.

kun jesuo en niaj vivoj, ni povas ekveturi kun ĝojo.

No comments:

Post a Comment