2018-09-29

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 10

 X

La veturantoj de la ŝipo MONGOLIA surteriĝis je 16:30. Je 20:00 la trenveturilaro ekiros al la urbo Kalkuto. Sinjoro FOGG, post li adiaŭis al kartludaj kolegoj, iris el la vaporŝipo, donis al sia servanto kelkajn labaraĵojn, ordonis, ke li estu al la fervojdomo je 20:00, kaj kun sia regula paŝo, kiu frapis laŭ ĉiu minutero kiel horloĝo, iris al la pasaporta domo. Post li faris la aferon ĉe la pasaporta domo, Fileas FOGG trankvile iris al la fervojdomo, kie li aĉetis manĝon.

FIX jam surteriĝis mallonge post s-ro FOGG, kaj la unua haltejo estis la domo de la pafilportistoj de la urbo Bombajo. La permesilo por la leĝa kapto ankoraŭ ne venis al la domo.

PASPORTO, post li aĉetis la ordinaran kiomon da ĉemizoj kaj ŝuoj, promenis ĉirkaŭ la stratoj, kie estis amasoj el homoj de multaj popoloj. Nefeliĉe por sia estro kaj ankaŭ por si, la scivolemo tiris sin al pli malproksime, ol al tie, al kie li volis iri. Li ekvidis la brilan laŭdejegon sur la monteto Malabar, kaj senĉesebla deziro por vidi la internon ekkaptis lin. Li vere ne sciis, ke malpermesas, ke kristanoj iras en certajn hindajn laŭdejojn, kaj ke eĉ la fideluloj ne devas eniri, post ili lasu la ŝuajn ĉe la pordo.
PASPORTO tamen, dum li ne pensis pri iu ajn malutilaĵo, eniris kiel simpla vidulo. Li ekvidis tri kolerajn pastrojn, kiuj tuj ĵetfalis sur lin, forigis la ŝuojn, kaj komencis bati lin kun laŭtaj, sovaĝaj voĉdiroj.

Je kvin minutoj antaŭ 20:00, PASPORTO sen ĉapelo kaj ŝuoj, post li perdis la sakon kun ĉemizoj kaj ŝuoj, senspire rapidis en la fervojdomon. FIX, kiu iris post s-ro FOGG al la domo, kaj vidis, ke li vere iros el la urbo, estis tie sur la atendejo.

Fileas FOGG neamike diris, dum li iris en la veturilon:
- Mi esperas, ke tiu ĉi ne denove okazos.

2018-09-23

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 9

IX

La mezuro inter la urboj Suez kaj Aden estas 1310 Mejloj, kaj la reguloj de la firmao permesas, ke la vaporŝipoj iru trans ĝi dum 138 horoj. Kaprico tamen plenigas la Ruĝan maron, kaj ĝi ofte estas malglata, kiel la plejparto de longaj kaj mallarĝaj duonmaroj. Ĉiam la sama membro de la kolegaro Reform, kiu miris pri nenia malbona okazo, senŝanĝa kiel la helpilo de la ŝipo, kaj malofte havanta la scivolemo por iri sur la supran plankon, pasis la memindajn vidojn de la Ruĝa maro kun senameco.

De PASPORTO, al li plaĉis, ke li trovis sur la supra planko unu tago post la ekiro de la urbo Suez la homon, kun kiu li piediris kaj diris ĉe la ŝipejo.

- Ha! Mi certe rememoras vin. Vi estas la servanto de la malordinara anglo.

- Ja tiele, s-ro...

-  FIX. Ĉu s-ro FOGG bone fartas? Mi neniam vidas vian estron supre. Ĉu vi scias, s-ro PASPORTO, ĉu tiu ĉi veturo ĉirkaŭ la mondo dum 80 tagoj eble kaŝas nesciatan laboron - eble interlandan sendon?

- Kredu, s-ro FIX! Mi certigas vin, ke mi scias nenion pri tio, kaj mi pagus nenion por lerni pri tio.

Post la renkonto, PASPORTO kaj FIX kutime kundiris, kaj la dua celumis por gajni la fidon de la bonhomo.

Je la 13-a tago ili vidis la urbon Moĥa, ĉirkaŭata per rompitaj muroj, sur kiuj daktilarboj kreskis, kaj malproksimaj de kiu estis larĝaj kampoj de kafo.

La vapoŝipo MONGOLIA anstataŭ iri al la urbo Aden je la mateno de la 15-a laŭ la hortabulo, iris al tie je la vespero de la 14-a - la gajno de 15 horoj. S-ro FOGG kun sia servanto iris al la bordo de Aden por denove sigeli la pasporton. FIX nevidate iris post ili. PASPORTO diris al si, post li reiris al la vaporŝipo:
- Mi komprenas, ke veturi certe estas utile, se oni volas vidi ion novan.

La MONGOLIA devus iri al la urbo Bombajo je la 22-a; ĝi aliris je 20-a.

2018-09-03

Justigite 2018-09

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |  j u s t i g i t e
 \_,,_/   pro lia bonkoreco
  / \
 \__/      2018-09


 la veturo de la fido finiĝas en nia patrolando

 lutheranspokesman.org/2017/09/01/faiths-journey-ends-in-our-homeland/


 hebroj 11:13-16  ĉiuj tiuj [abraham, isaak kaj jakob] mortis en la fido · ili ne ricevis la promesojn, sed vidis ilin de malproksime, kaj dio certigis ilin pri tio, kaj ili sciis ilin, kaj konfesis, ke ili estas fremduloj kaj veturuloj sur la tero · tiuj, kiuj diras tiajn aferojn, klare esprimas, ke ili serĉas la patrolandon · vere, se ili memoris tiun landon, el kiu ili jam iris, ili havus la okazaĵon por returniĝi · ni tiel deziris pli bonan - tio estas - ĉielan landon · ili tial ne hontas, ke ili nomas dion sia dio, ĉar li jam pretigis urbon por ili

 ni ofte aŭdis, kiel oni diras pri vivo, ke ĝi estas veturo · la vivo ofte prenas nin de loko al loko: de nia infana loĝejo al nia propra, de malgranda domo al pli granda, de unu urbo al alia; kvankam la veturoj de la vivo de ĉiu estas grande malsamaj pro multaj manieroj · la celo ĉiam estas la sama - ĝi estas la tombo


 abraham, isaak kaj jakob nomis sin "fremduloj kaj veturuloj", kiuj pasis tra fremda lando · ili mortis "en la fido" - ili finis la veturon en la mondo, dum ili kredis, ke la morto ne estas la fina celo por ili · ili kredis, ke la fino de la vivo en tiu ĉi mondo signifis la komencon de la vivo en la vera lando, la ĉiela lando, kiun dio jam pretigis por ili · ili kredis al la savonto, kiu venos el ilia filo, tiu, per kiu ĉiujn familiojn de la tero dio benos

 komenco 12: 3  mi [dio] benos tiujn, kiuj benas vin, kaj mi malbenos tiujn, kiuj malbenas vin, kaj en vi ĉiujn familiojn de la tero mi benos

 en la promesita kristo ili havis la esperon pri la savo de malpieco kaj morto · ili atendis la releviĝon kaj eternan vivon kun dio, kie ĉiuj doloroj kaj malfacilaĵoj de la mondo estos forpasitaj

 kiel kredantoj al kristo, ni povas kompreni niajn vivojn, same kiel abraham, isaak kaj jakob komprenis · ni havas la promeson de jesuo, ke li foriris por pretigi lokon por ni, kaj ke li revenos por preni nin al tie

 la skribisto diras, ke dio ne hontis, ke abraham, isaak kaj jacob nomis lin dio

 mateo 22: 31-32  pri la releviĝo de la mortintoj, ĉu vi ne legis tion, kion dio parolis al vi, dirante: mi estas la dio de abraham, la dio de isaak, kaj la dio de jakob (eliro 3:6,15)?  dio ne estas la dio de la mortintoj, sed de la vivantoj

 ni povas senti nin certaj, ke dio ne hontas, ke tiuj, kiuj kredas al la filo jesuo kristo, nomas lin dio, ĉar jesuo certigas nin, ke ni havas lokon en la domo de la patro:

 johano 14: 2-3  en la domo de mia patro estas multaj domegoj · se tio ne estus vera, mi dirus tion al vi · mi iras por pretigi lokon por vi · se mi iras por pretigi lokon por vi, mi denove venos, kaj ricevos vin al mi, por ke, kie mi estas, tie vi povas esti