2018-09-03

Justigite 2018-09

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |  j u s t i g i t e
 \_,,_/   pro lia bonkoreco
  / \
 \__/      2018-09


 la veturo de la fido finiĝas en nia patrolando

 lutheranspokesman.org/2017/09/01/faiths-journey-ends-in-our-homeland/


 hebroj 11:13-16  ĉiuj tiuj [abraham, isaak kaj jakob] mortis en la fido · ili ne ricevis la promesojn, sed vidis ilin de malproksime, kaj dio certigis ilin pri tio, kaj ili sciis ilin, kaj konfesis, ke ili estas fremduloj kaj veturuloj sur la tero · tiuj, kiuj diras tiajn aferojn, klare esprimas, ke ili serĉas la patrolandon · vere, se ili memoris tiun landon, el kiu ili jam iris, ili havus la okazaĵon por returniĝi · ni tiel deziris pli bonan - tio estas - ĉielan landon · ili tial ne hontas, ke ili nomas dion sia dio, ĉar li jam pretigis urbon por ili

 ni ofte aŭdis, kiel oni diras pri vivo, ke ĝi estas veturo · la vivo ofte prenas nin de loko al loko: de nia infana loĝejo al nia propra, de malgranda domo al pli granda, de unu urbo al alia; kvankam la veturoj de la vivo de ĉiu estas grande malsamaj pro multaj manieroj · la celo ĉiam estas la sama - ĝi estas la tombo


 abraham, isaak kaj jakob nomis sin "fremduloj kaj veturuloj", kiuj pasis tra fremda lando · ili mortis "en la fido" - ili finis la veturon en la mondo, dum ili kredis, ke la morto ne estas la fina celo por ili · ili kredis, ke la fino de la vivo en tiu ĉi mondo signifis la komencon de la vivo en la vera lando, la ĉiela lando, kiun dio jam pretigis por ili · ili kredis al la savonto, kiu venos el ilia filo, tiu, per kiu ĉiujn familiojn de la tero dio benos

 komenco 12: 3  mi [dio] benos tiujn, kiuj benas vin, kaj mi malbenos tiujn, kiuj malbenas vin, kaj en vi ĉiujn familiojn de la tero mi benos

 en la promesita kristo ili havis la esperon pri la savo de malpieco kaj morto · ili atendis la releviĝon kaj eternan vivon kun dio, kie ĉiuj doloroj kaj malfacilaĵoj de la mondo estos forpasitaj

 kiel kredantoj al kristo, ni povas kompreni niajn vivojn, same kiel abraham, isaak kaj jakob komprenis · ni havas la promeson de jesuo, ke li foriris por pretigi lokon por ni, kaj ke li revenos por preni nin al tie

 la skribisto diras, ke dio ne hontis, ke abraham, isaak kaj jacob nomis lin dio

 mateo 22: 31-32  pri la releviĝo de la mortintoj, ĉu vi ne legis tion, kion dio parolis al vi, dirante: mi estas la dio de abraham, la dio de isaak, kaj la dio de jakob (eliro 3:6,15)?  dio ne estas la dio de la mortintoj, sed de la vivantoj

 ni povas senti nin certaj, ke dio ne hontas, ke tiuj, kiuj kredas al la filo jesuo kristo, nomas lin dio, ĉar jesuo certigas nin, ke ni havas lokon en la domo de la patro:

 johano 14: 2-3  en la domo de mia patro estas multaj domegoj · se tio ne estus vera, mi dirus tion al vi · mi iras por pretigi lokon por vi · se mi iras por pretigi lokon por vi, mi denove venos, kaj ricevos vin al mi, por ke, kie mi estas, tie vi povas esti

No comments:

Post a Comment