2018-10-27

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 12

 XII

La rapidaj paŝoj de la elefanto, kondukata de la lerta hindo, grande skuis la du virojn, Fileas FOGG kaj la sinjoro Francisko KROMARTY, kiuj estis kovrataj al la kolo en la "sidingoj" donitaj al ili. Post du horoj la kondukanto haltigis la elefanton, kaj donis al li unu horon por ripozi, dum kiu Kiuni, post li satigis la soifon ĉe proksima akvofonto, komencis manĝi la branĉojn kaj arbetojn ĉirkaŭ si. Ĉe tagmezo la hindo donis signon pri la foriro.

Ili iris tute trans la granda parto de la montaro Vindhia je 8:00 ptm, kaj haltis denove ĉe la ombrema flanko en ruinita dometo. Ili veturis preskaŭ 25 mejlojn dum tiu tago, kaj egala longeco ankoraŭ estis inter ili kaj la fervojdomo de Alahabad.

La veturo rekomencis je 6:00 atm. Je 2:00 ptm la kondukanto iris en dikan arbaron, kiu iris tra kelkaj mejloj. La elefanto maltrankviletiĝis, kaj subite haltis. Tiam estis 4:00 ptm. Murmurado baldaŭ fariĝis pli klara. Tio ŝajnis kiel malproksima kantado de homaj voĉoj kun kupraj soniloj.

La kondukanto kondukis la elefanton en densejon, kaj samtempe petis, ke la veturantoj silentu. La antaŭo de la laŭdantaro baldaŭ aperis. La pastroj unue venis. Ili estis ĉirkaŭataj de viroj, virinoj kaj infanoj, kiuj kantis, regule interrompataj per soniloj. Ili kondukis post si kaleŝeton kun grandaj radoj. Sur la kaleŝeto staris malbelega similaĵo de virino kun kvar manoj. Aliaj kondukis virinon, kiu faletis je ĉiu paŝo. La virino estis juna, kaj pala kiel eŭropano. La gardantoj, kiuj iris post la junulino, havis glavojn sen ingoj, kiuj pendis ĉe la korpmezo, kaj portis mortinton. Tiu estis maljuna viro, bele vestata kiel popolestro.

La sinjoro Francisko kun malgaja vizaĝo rigardis la laŭdantaron, kaj diris:

- Homa brulofero, sed volanta.

La kondukanto kelkfoje turnis la kapon, kaj diris:

- La brulofero, kiu okazos je mateniĝo morgaŭ, ne estos volanta.

La kondukanto tiam kondukis la elefanton el la densejo, kaj saltis sur la kolon. S-ro FOGG haltigis lin, turnis al la sinjoro KROMARTY, kaj diris:

- Eble, ni povos savi tiun virinon.

2018-10-20

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 11

 XI

La trenveturilaro ĝustatempe ekiris. PASPORTO veturis en la sama veturilo kun sia estro, kaj certa tria veturanto sidis el la seĝo kontraŭ ili. Tiu estis la sinjoro Francisko KROMARTY, unu el la kartluduloj en la ŝipo MONGOLIA. La sinjoro Francisko estis alta viro de kvindek jaroj.
PASPORTO, dum li piediris kaj rigardis el tie, ne povis kredi, ke li vere iris trans Hindujo en trenveturilaro. Je 12:30 la veturilaro haltis ĉe la urbo Burhampur, kie PASPORTO povis aĉeti hindajn domŝuojn kun manfaritaj perl'oj, per kiuj li senhumile kovris siajn piedojn.

La veturilaro iris en la valojn de la montoj Sutpur antaŭ la vespero. La veturilaro haltis je 20:00 ĉe la mezo de ombrema loko.

La veturantestro, dum li iris inter la veturantoj, voĉis:

- Veturantoj eliru tie ĉi!

La milita kondukanto tuj eliris, dum Fileas FOGG trankvile iris post li, kaj ili kune iris al la veturantestro:

- Ĉu ni devas halti tie ĉi?

- Certe. Ni ne plene konstruas la fervojon. Estis ankoraŭ 50 mejloj de tie ĉi al tie, kie la fervojo denove komencas.

- La gazetoj tamen eldiris la plenumon de la fervojo.

- La gazetoj eraris.

S-ro FOGG trankvile diris:

- S-ro Francisko, ni, se plaĉos al vi, serĉu alian manieron de veturi al la urbo Alahabad.

S-ro FOGG kaj s-ro Francisko KROMARTY, post ili serĉis tra la tuta vilaĝo trovis nenion, kaj revenis. Feliĉe, ankaŭ PASPORTO rigardis ĉirkaŭ si, kaj, post li atendis tempeton, diris:

- Sinjoro, mi pensas, ke mi trovis manieron por veturi - elefanton, kiu apertenas al hindo, kiu loĝas simple cent paŝoj de tie ĉi.

Ili baldaŭ iris ĝis dometo, proksima al kiu estis la besto, malfermata inter altaj bastonoj starigitaj en la teron. Kiuni - tiu estis la nomo de la besto - sendube povis veturi rapide dum longa tempo. Ĉar estis nenia alia maniero por veturi, s-ro FOGG oferis unue 1200, post tio 1500, 1800, 2000 livr'ojn. Restis nun nur sole por trovi vojestron, kaj tio estis facila. Juna hindo kun saĝŝajna vizaĝo volis doni la servon, kiun s-ro FOGG ricevis, dum li promesis grandan celpagon por ekkaŭzi lian deziron. La hindo, kiu estis lerta kondukanto de elefantoj, kovris lian dorson per ia tuko, kaj jugis al la dorso du tre malmolajn sidujojn. S-ro FOGG proponis porti la s-ron Franciskon, kion la militestro dankeme rivevis, ĉar unu veturanto pli multa verŝajne ne lacigos la grandegan beston. La hindo sidis sur la kolo de la elefanto, kaj je 9:00 ili ekiris de la vilaĝo, dum la besto piediris tra la dika arbaro el palm'arboj laŭ la plej mallonga vojo.

2018-10-07

Justigite 2018-10

  /|_| \
 | (^)  |
 | (  ) |
  \_,,_/
   / \
  \__/     2018-10

j u s t i g i t e
pro lia bonkoreco

sole per fido - neniu skribsteleto
lutheranspokesman.org/2017/10/06/faith-alone-no-asterisks/

la geviroj de la malalta interligo vere estis malpiuloj . kiel ekzemplo estas la virino sara . ni scias el la 18-a librero de la libro komenco, ke sara ridis pri la promeso de dio, ke ŝi kun sia granda aĝo naskos filon . la biblio tamen bone diras pri ŝi pro la fido al la promeso de dio sen ia ajn diro pri sia senfidemo:

hebreoj 11: 11 pro sia fido sara mem ricevis fortecon por kuninfaniĝis, kaj ŝi naskis, kiam ŝi pasis la aĝon, ĉar ĝi juĝis lin fidela, kiu promesis

kiel dio povas skribi la farojn el fido sen ankaŭ la farojn el malpieco? kie estas la skribsteletoj? kiel li bone diras pri tiuj malpiuloj, kiam:

jeĥezkel 18: 20 la animo, kiu faras malbonecon, mortos

la respondo al la demandoj estas la krucumo de kristo:

kanto 103: 12 kiel malproksime kiel la sunleviĝo estas de la sunsubiro, tiel malproksime li forprenis niajn kontraŭleĝaĵojn de ni

la malpiaĵojn dio forprenis kaj elpagis . niaj faroj montras la savantan fidon al kristo

la vero pri la savigo sole per fido estas unu el la unuaj veroj, kiun marteno luter retrovis, kaj unu el la kolonoj de la reformigo de luter

1 korintanoj 6: 11 dio lavis vin, sanktigis vin, sed la nomo de la sinjoro jesuo kaj la spirito de nia dio justigis vin

kun la mortofero de jesuo pro niaj ŝuldoj, dio skribas ankaŭ la nunajn kristanojn en la fidelulejo: 

hebreoj 11: 3 pro fido ni komprenas, ke la parolo de dio formis la mondojn, dio tial faris la videblajn aferojn el la nevideblaj aferoj

nia fido al dio la kreinto, kiel elprovo pri nia savanta fido al la krucumita kristo, donas al ni lokon inter la sanktuloj