2018-10-07

Justigite 2018-10

  /|_| \
 | (^)  |
 | (  ) |
  \_,,_/
   / \
  \__/     2018-10

j u s t i g i t e
pro lia bonkoreco

sole per fido - neniu skribsteleto
lutheranspokesman.org/2017/10/06/faith-alone-no-asterisks/

la geviroj de la malalta interligo vere estis malpiuloj . kiel ekzemplo estas la virino sara . ni scias el la 18-a librero de la libro komenco, ke sara ridis pri la promeso de dio, ke ŝi kun sia granda aĝo naskos filon . la biblio tamen bone diras pri ŝi pro la fido al la promeso de dio sen ia ajn diro pri sia senfidemo:

hebreoj 11: 11 pro sia fido sara mem ricevis fortecon por kuninfaniĝis, kaj ŝi naskis, kiam ŝi pasis la aĝon, ĉar ĝi juĝis lin fidela, kiu promesis

kiel dio povas skribi la farojn el fido sen ankaŭ la farojn el malpieco? kie estas la skribsteletoj? kiel li bone diras pri tiuj malpiuloj, kiam:

jeĥezkel 18: 20 la animo, kiu faras malbonecon, mortos

la respondo al la demandoj estas la krucumo de kristo:

kanto 103: 12 kiel malproksime kiel la sunleviĝo estas de la sunsubiro, tiel malproksime li forprenis niajn kontraŭleĝaĵojn de ni

la malpiaĵojn dio forprenis kaj elpagis . niaj faroj montras la savantan fidon al kristo

la vero pri la savigo sole per fido estas unu el la unuaj veroj, kiun marteno luter retrovis, kaj unu el la kolonoj de la reformigo de luter

1 korintanoj 6: 11 dio lavis vin, sanktigis vin, sed la nomo de la sinjoro jesuo kaj la spirito de nia dio justigis vin

kun la mortofero de jesuo pro niaj ŝuldoj, dio skribas ankaŭ la nunajn kristanojn en la fidelulejo: 

hebreoj 11: 3 pro fido ni komprenas, ke la parolo de dio formis la mondojn, dio tial faris la videblajn aferojn el la nevideblaj aferoj

nia fido al dio la kreinto, kiel elprovo pri nia savanta fido al la krucumita kristo, donas al ni lokon inter la sanktuloj

No comments:

Post a Comment