2018-12-22

Ċirkaŭ la mondon post okdek tagoj 15

XV

La trenveturilaro iris en la fervojdomon. PASPORTO unue saltis el ĝi, kaj s-ro FOGG, kiu helpis la kunulinon por malsuprenpaŝi, iris post li. Fileas FOGG intencis tuj iri al la vaporŝipo al la insulo de Hongkongo, por certigi, ke Auda estos preta por la veturo.

Kiam li paŝis el la fervojdomo, pafilportisto iris al li, kaj diris:

- S-ro Fileas FOGG? Ĉu tiu ĉi viro estas via servanto?

-Jes.

- Bonvolu, ambaŭ vi, iri post mi.

Li kondukis s-ron FOGGon, Audan kaj PASPORTOn al speco de kvar-rada kaleŝo, trenata per du ĉevaloj. La kaleŝo haltis antaŭ simpla domo. La pafilportisto kondukis ilin al ĉambro kun baritaj fenestroj, kaj diris:

- Vi aperos antaŭ la juĝisto OBADJA je 8:30.

Auda diris al s-ro FOGG:

- Sinjoro, estas pro mi, ke vi ricevas tion ĉi - estas por savi min!

PASPORTO maltrankvile diris:

- La vaporŝipo foriros je 12:00!

Je 8:30 la pafilportisto malfermis la pordon, kaj petis, ke ili iru post li, kaj kondukis ilin al ĉambregon. S-ro FOGG kaj la du kunuloj sidiĝis antaŭ la tabloj de la juĝisto kaj lia rakontisto. PASPORTO, ne volanta atendi, diris:

- Pri kio vi ŝuldigas nin?

- Permesu, ke la plendantoj eniru!

Tri hindaj pastroj starigis antaŭ la juĝisto, kaj la rakontisto komencis laŭte legi plendon pri sensankteco kontraŭ Fileas FOGG kaj la servanto, kiujn ili ŝuldigis, ke ili malpurigis sanktigitan lokon.

La rakontisto aldonis:

- Kiel elprovaĵo, jen la ŝuoj de la kontraŭleĝulo, kiujn li lasis post si.

FIX, la trovisto, jam antaŭ komprenis la plibonaĵon, kiun la okazaĵo de PASPORTO donis al li. FIX kaj la pastroj iris al la estra urbo de Hindujo antaŭ s-ro FOGG kaj la servanto, kaj sciigis la juĝistojn por kapti ilin, kiam ili venas.

S-ro FOGG enue respondis:

- Mi konsentas.

La juĝisto daŭrigis diri:

- Mi juĝas tiun ĉi PASPORTOn al malliberejo dum 15 tagoj kaj depago da 300 livr'oj. Mi juĝas Fileason FOGGon al unu semajno da mallibereco kaj depago da 150 livr'oj.

FIX frotis la manojn pro kontenteco. Se li povos haltigi Fileason FOGGon en la urbo Kalkuto dum semajno, tio estas pli multa tempo ol la neceso por la sendo de la permesilo por kapti lin.
Fileas FOGG stariĝis, kaj diris:

- Mi donos liberpagon.

La juĝisto eldiris, ke la liberpago por ĉiu malliberulo estos 1000 livr'oj.

S-ro FOGG diris, dum li prenis la monon el la vestsako apud PASPORTO:

- Mi tuj pagos tion.

FIX esprimis:

- La malbonulo ankoraŭ estas libera! Mi iros post li al la fino de la mondo, se tio necesos.

2018-12-09

Justigite 2018-12

/|_| \
| (^) |     **j u s t i g i t e**
| (  ) |     pro lia bonkoreco
\_,,_/
   / \        2018-12
\__/

*rigardadu!*
lutheranspokesman.org/2017/12/01/on-watch/

*marko* 13: 37 tion, kion mi diras al vi, mi diras al ĉiuj: rigardadu!

je ĉiu dimanĉo, la kristanaro volas atendi gravan alvenon - alvenon, kiu eterne ŝanĝos ĉion! ni konfesas en la kredparolo de la senditoj de jesuo: li denove venos por juĝi la vivantojn kaj la mortintojn
nia savinto, kiu jam venis kiel humila servanto, kiu jam kuŝis en besta nutringo por vivi por ni, kaj kiu, batita al la krucmortilo, poste mortis por ni, denove alvenos:

*1 tesalonikanoj* 4: 16-17 ĉar la sinjoro mem malsupreniros de la ĉielo kun krio, kun la voĉo de anĝelestro, kaj kun la sonilo de dio. la mortintoj per kristo unue leviĝos. Tiam ni, kiuj vivas kaj restas, kolektiĝos kun kun ili en la nuboj por renkonti la sinjoron en la aero. ni tiel ĉi ĉiam estos kun la sinjoro.

multaj malefektivaj antaŭdirantoj jam volis pensigis nin, ke ili povas scii la tagon kaj horon de la reveno de jesuo, kontraŭe al la simplaj vortoj de nia savinto:

*marko* 13: 32 pri tiu tago kaj horo neniu scias, nek eĉ la anĝeloj en la ĉielo, nek la filo, sed la patro sola.

ni ne povas scii la veno de tiu tago, nek la tagon de nia morto:

*kanto* 31: 15 miaj tempoj estas en viaj manoj.

la sinjoro volas, ke liaj homoj ĉiam estos rigardemaj kaj vekemaj:

*1 tesalonikanoj* 5: 2-6 ĉar vi mem senerare scias, ke la tago de la sinjoro venos kiel ŝtelisto en la nokto... sed vi, fratoj, ne estas en la mallumo, por ke tiu tago kiel ŝtelisto prenu vin. vi ĉiuj estas la filoj de la lumo kaj la filoj de la tago. ni ne estas de la nokto, nek de la mallumo. ni tial ne dormu, kiel aliaj dormas, sed rigardadu kaj vekemu ni.

kel ni tial restas vekemaj? kiel la sinjoro uzis la biblion, bapton kaj sinjormanĝon por voki vin al la fido per si, tiel li uzas ilin por fari vin vekemaj por sia reveno.

*marko* 13: 33 rigardadu kaj preĝu, ĉar vi ne scias, kiam estos la tempo.

la sinjoro ankaŭ uzas la sinjormanĝon:

*1 korintanoj* 11: 26 tiel ofte, kiel vi manĝas tiun ĉi panon, kaj trinkas el tiun ĉi ingo, vi elesprimas la morton de la sinjoro, ĝis li venos.

la sinjoro ankaŭ uzas niajn gefratojn per kristo por helpi, ke ni vekemas pri lia reveno:

hebreoj 10: 24-25 pensu ni unu pri la alia, por kaŭzi amon kaj bonajn farojn. ne forlasu la kunvenadon de ni, kiel estas la kutimo de iuj, sed voligu unu la alian, kaj tiel pli multe, kiel vi vidas, ke la tago venos.

ni scias, ke li, kiu venis je tiu unua kristonasko, denove venos por preni nin, por ke ni eterne estu kun li. nia sinforo tial diras: tion, kion mi diras al vi, mi diras al ĉiuj: rigardadu! vere!