2019-05-11

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 23

XXIII

Je la morgaŭa mateno bedaŭrinda, malriĉa, malsata PASPORTO diris al si, ke li devis manĝi, kaj ju pli rapide, des pli bone.

Dum li pensis laŭ tia maniero, liaj okuloj ekvidis grandon signon, kiun ia ŝercemulo portis laŭ la stratoj:

BALANCISTARO JAPANA
ESTIMATA VILHELMO BATULKAR, HAVANTO
LASTAJ RIGARDINDAĴOJ
ANTAŬ LA FORIRO AL USONO
DE LA
LONGAJ NAZOJ! LONGAJ NAZOJ!

Li iris post la ŝercemulo, kaj post kvarono de horo li haltis antaŭ la domo kun eksteraj muroj kun koloroj, kiuj montris balancistaron. PASPORTO eniris, kaj petis pri s-ro BATULKAR, kiu tuj aperis. PASPORTO demandis:

- Ĉu vi volas servanton, sinjoro?

S-ro BATULKAR kriis, dum li montris du fortajn manojn:

- Mi jam havas du servantojn, kiuj estas obeantaj kaj fidelaj, kaj neniam forlasis min, kaj laboras por manĝaĵo, kaj jen ili. Mi ne povas ricevi vin kiel servanto, sed povas kiel ŝercemulo.

La rigardaĵo, kiun la estimata s-ro BATULKAR laŭte kriis, komencis je la tria ptm. Li donis al PASPORTO la laboron por uzi sian fortan dorson por la montro de la "egipta tombego el homoj", kvankam li ne povis fari antaŭripeton.

Antaŭ la tria rigardantoj iris en la domon. La elfaro estis simila al ĉiuj balancistaraj montroj.

S-ro BATULKAR kriis la lastan vidindon, la "egipta tombego el homoj". PASPORTO iris al la planko, kaj kuŝis apud la aliaj, kiuj faris la fundon. Dua balancistaro metis sin sur ilin, poste tria, kaj poste kvara, ĝis la domo el homoj iris al la supro de la domo. Tio gajnis laŭtan laŭdadon, kiam la balanco subite malaperis, kaj la domo rompiĝis.

La ŝuldo estis de PASPORTO. Li forlasis sian lokon, kaj falis al la piedoj de unu el la rigardantoj, kaj kriis:

- Ha, mia estro! mia estro!

- Bone. Ni iru al la vaporŝipo.

Je 6:30 ptm, la vera tempo por foriri, s-ro FOGG kaj Auda kun PASPORTO post ili, iris en la usonan vaporŝipon.

2019-05-04

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 22

XXII

La ŝipo KARNATIK, kiu iris for de la urbo Hong-Kong je 18:30 je la 7-a de la monato septembro, antaŭeniris al la lando Japano per plena rapideco. Je la tago post tio veturanto, kun duone sensenta okulo kaj malordaj haroj, faletis, iris el la dua dormĉambro, kaj lame iris al seĝo sur la supra planko.

Estis PASPORTO. Kio jam okazis al li estas tia ĉi: Post tri horoj, kun decidata penso en sia sonĝoj, la bedaŭrindulo vekis, kaj luktis kontraŭ la sensentiga enfluo de la fumŝtofo. Li staris per teni sin al la muroj, falis, kaj denove rampis supren, kaj, pelata per ia internsento, li ĉiam kriis:

- La ŝipo KARNATIK, la ŝipo KARNATIK!

La vaporŝipo staris apud la ŝipejo, preta por ekiri. PASPORTO necesis nur malmultajn paŝojn. Li iris al la piedtabulo, iris laŭ ĝi, kaj falis sensenta al la planko de la ŝipo, tuj kiam la ŝipo ekiris.

PASPORTO devis demandi la veturantestro pri la numero de la dormĉambro de sia estro. La veturantestro respondis, ke li ne scias iun veturanton kun la nomo FOGG.

Li estis laŭ la vojo al la lando Japano, kaj kion li faros, kiam li venis al tie? Lia poŝo havis neniun moneron.

Je la mateno de la 13-a la ŝipo KARNATIK iris en la ŝipejon de la urbo Jokohama. PASPORTO timete iris al la bordo de tiu aparta lando. La stratoj estis okupataj per homoj. La bedaŭrindulo certe multe matenmanĝis, antaŭ li iris el la ŝipo. Ĉar tamen li piediris dum la tuta tago, la ordonoj de malsateco fariĝis gravaj.

2019-04-20

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 21

XXI

Ili iris tra la ŝipvojoj de la urbo Hongkong, kaj la ŝipo TANKADIR, blovata per bonaj ventoj, mire iris.

Je la sunleviĝo de la posta tago, kiu estis la 8-a de la monato novembro, la ŝipo veturis pli ol 100 mejloj. Je vespero la taglibro de la ŝipo montris, ke la ŝipo iris 220 mejloj de la urbo, kaj en la taglibro de s-ro FOGG, ke li esperas, ke li povos iri al la urbo Jokohama sen malfruigoj.

Je la mateniĝo la vento forte blovis, kaj la ĉielo antaŭdiris ventegon. Ventego el pluvo kaj vento malsupreniris kontraŭ ilin ĉirkaŭ 8:00. Grandegaj ondoj puŝis la ŝipon dum la tuta tago. La nokto estis vere timiganta. La tago reaperis. Estis signoj de trankvilo je la tagmezo. La nokto estis iomete senzorgema. Je la posta mateno ili ekvidis la bordon, kaj Johano BUNSBY povis certigi, ke ili estas ĉirkaŭ 100 mejloj de la urbo Ŝanghaj.

Je 19:00 ili estis akoraŭ je tri mejloj de la urbo. Ankaŭ tiam longo, nigra defumilo kun ringegoj el fumo aperis ĉe la rando de la akvo. Estis la usona vaporŝipo, kiu foriris al la urbo Jokohama je la skribita tempo.

S-ro FOGG trankvile diris:

- Sonu signon al ĝi! Levu la kolorojn!

2019-04-13

Justigite 2019-04

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/

**j u s t i g i t e**
per lia bonkoreco

== 2019-04 ==*la gloro de la releviĝo de kristo el la mortintoj (pask'o)!*
lutheranspokesman.org/2018/04/01/easter-glory!/ĉu estas alia pli glora tago ol la festo de la reviviĝo de kristo? kristo levis sin el la **mortintoj**! neniu povas ĉesigi la morton.

*neniu escepte de jesuo!*

jesuo diris:

*johano* 10:18 mi havas la povon por demeti mian vivon, kaj la povon por repreni ĝin.

li elprovis tion, kiam li levis sin el la mortintoj. Li venkis super la morto por ni. Laŭdu al dio, kiu donas al ni la venko!

kun tia diro, ĉu vi iam ajn demandis vin, ĉu jesuo ne montris sin al ĉiuj? kial li ne starus en la laŭdejo de la urbo jerusalem, kaj montrus al ĉiuj, ke li vivas?

anstataŭe li aperis nur al elektitaj malmultaj homoj - sufiĉe por doni multajn respondeblajn okulvidantojn. kiam li aperis, lia gloro ankoraŭ estis kaŝata en sia homa korpo. kial li ne montris sian gloron, post li finis sian laboron? ĉu tio ne kaŭzis, ke multaj homoj kredos?

dio per sia saĝo, decidis kaŝi la gloron de jesuo for de la homa vidopovo, kaj montri ĝin en siaj paroloj:

*luko* 24:6 li ne estas tie ĉi, sed levis sin! memoru, kiel li *parolis* al vi, kiam li estis en la lando galilea!

*luko* 24:25-27 malsaĝaj, kaj malrapidaj de la koro por kredi al ĉion, kion la *parolantoj* jam parolis!... li komencis per moseo kaj la parolantoj, kaj klarigis al ili per ĉiuj sanktaj skriboj la aferojn pri si.

1 *korintanoj* 1:21 plaĉis al dio per la malsaĝeco de la *instruata novaĵo* savi tiujn, kiuj kredos.

morgaŭ vi ankoraŭ havos maltrankvilaĵojn kaj malpiaĵojn, sed jesuo diras:

*mateo* 9:2 kuraĝu! viaj malpiaĵoj pardoniĝas.

vi ankoraŭ loĝas en la mondo, kiu malamas dion:

*johano* 16:33 en la mondo vi havos suferadon, sed kuraĝu! mi venkis la mondon.

la tombo estas antaŭ vi, sed ne timu, ĉar jesuo jam plene venkas ĝin, kaj forprenis la venonon de morto:

*johano* 14:19 ĉar mi vivas, ankaŭ vi vivos.

la tago venos, kiam vi vidos jesuon en la plena gloro, kaj ne timos, ĉar vi tiam kunhavos liam gloron per la fina sankto. ĝis tiam daŭrigu vidi lian gloron, kaŝatan en liaj paroloj kaj promesoj! la mondo ne povas vidi ĝin, sed vi vidas, kaj ĝojas pro tiu reviviĝa gloro.

2019-03-30

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 20

XX

Dum tiuj okazaĵoj pasis en la opi'odomo, s-ro FOGG, kiu ne scias la danĝeron pri esti malfrue por la vaporŝipo, trankvile kondukis Audan ĉirkaŭ la stratoj de la angla kvarono de la urbo, dum li aĉetis la necesaĵojn por la longa veturo antaŭ ili. Post tio ili returnis al la hotelo, kie ili manĝis.

Se li povus miri pri io ajn, li mirus pri ne vidi la servanton je la dormotempo. Kiam PASPORTO ne venis je la morgaŭa mateno por respondi al la sonilo de la estro, dum li ne montris ian maltrankvilaĵon, li prenis la vetursakon, vokis Audan, kaj sendis por tirveturilon. S-ro FOGG tiam lernis, ke la ŝipo KARNATIK jam fornaĝis je la antaŭa vespero.

Viro, kiu jam regardis lin, iris al li. Tiu estis FIX, kiu, post li salutis, diris al s-ro FOGG:

- Ĉu vi, sinjoro, kiel mi, veturanto en la ŝipo RANGUN, kiu hieraŭ aliris? Mi pensis, ke mi trovis tie ĉi vian servanton.

Auda diris:

- Ĉu li povis eniri la ŝipon sen ni?

La trovisto respondis:

- La ŝipo, post la plenumo de la rekonstruaĵoj, foriris de la urbo Hongkong je dekdu horoj antaŭ la jamdirata tempo, sen ia antaŭdiro. Ni nun devas atendi dum unu semajno por alia vaporŝipo.

S-ro FOGG donis sian manon al Auda, kaj iris al la ŝipejo por serĉi iun ajn pretan ŝipon. Dum tri horoj Fileas FOGG ĉirkaŭ iris laŭ la ŝipejo kun la intenco por trovi ŝipon, kiu portos lin al la urbo Jokohama.

S-ro FOGG tamen daŭrigis la serĉon, kiam maristo renkontis lin:

- Ĉu la sinjoro serĉas ŝipon?

- Ĉu vi havas pretan ŝipon?

-Jes, sinjoro, numero 43, la plej bona en la ŝipejo.

- Mi donos al vi cent livrojn po tago, kaj aldonotan rekompenson da ducent, se mi iros al la urbo Jokohama ĝis la tempo.

- Nun, sinjoro, mi ne povos endanĝerigi miajn laboristojn aŭ mian malgrandan ŝipon pro tia longa veturo dum tiu ĉi tempo de la jaro. Estos tamen alia vojo. La vaporŝipo al la urbo San-Francisko ne komencis ĉe la urbo Jokohama. Ĝi iris al la urboj Jokohama kaj Nagasaki, sed komencas ĉe la urbo Ŝanghaj. Ni povos iri post horo.

- Mi konsentas. Ĉu vi estas la estro de la ŝipo?

- Jes. Johano BUNSBY, la estro de la ŝipo TANKADIR.

Dum FIX maltrankvile iris al la ŝipo, la aliaj iris al la pafilportista domo en la urbo Hongkong. Fileas FOGG donis la priskribon de PASPORTO, kaj lasis monon por la serĉo pri li.

La ventotolojn kaj la anglajn kolorojn ili levis je 3:10 ptm.

2019-03-23

Cirkaŭ la mondon post okdek tagoj 19

XIX

PASPORTO kun la manoj en la poŝoj malrapide iris al la ŝipejo, dum li rigardis. Kiam li iris al la ŝipejo, kie ili devos iri en la ŝipon KARNATIK, li ne miris pro vidis la troviston FIX, kiu piediris al tie kaj tie ĉi. La permisilo por laŭleĝa kapto ne venis. PASPORTO diris:

- Nun, s-ro FIX, ĉu vi decidis iri kun ni ĝis nordameriko?

FIX respondis tra fermataj dentoj:

- Jes.

Ili iris en la komercoĉambro de la vaporŝipo, kaj certigis ĉambrojn por kvar homoj. La vendisto, dum li donis al ili la permesilojn, sciigis ilin, ke la laboro pri la ŝipo KARNATIK jam finiĝis, kaj ke la vaporŝipo foriros je la hodiaŭa vespero, kaj ne la morgaŭa mateno, kiel jam dirite.

FIX nun decidis kuraĝan faron. Li decidis diri al PASPORTO ĉion. Tio ŝajnis la sola maniero por teni s-ron Fileas FOGG je malmulte tagoj en la urbo Hongkongo. Li tiel invitis la kunulon al drinkejo, kiun li okaze ekvidis ĉe la ŝipejo.

FIX kaj PASPORTO ekkomprenis, ke ili estas en fumdomo, en kiu estas tiuj bedaŭrindaj, mortkapaj, mallertaj kreitoj, el kiuj la anglaj komercistoj vendis la malsaneman kuracaĵon, nomitan opio. Ili mendis du botelojn da vino, kiujn la franco bone utiligis. FIX diris:

- Mi volas severan parolon kun vi. Ĉu vi lernis, kiu mi estas? Mi tial diros al vi ĉion.

- Kvankam unue lasu, ke mi diros al vi, ke tiuj ĝentilhomoj senutile ludas. Membroj de la kolegaro Reform! Vi devas scii, ke mia estro estas verdiranta homo, kaj ke, kiam li promesas, li juste ludas.

FIX, dum li forte rigardis lin, diris:

- Kiu mi estas, vi pensas?

- Farulo de la kolegaro Reform, kiun ili sendis al tie ĉi por interrompi la veturon de mia estro. Kvankam mi malkovris vin antaŭlonge, mi ĝentilis por diri nenion pri tio al s-ro FOGG.

- Mi estas leĝodefenda trovisto, kiun la ordonejo en la urbo London sendis. La ludo de s-ro FOGG estas simpla malveraĵo, kiun vi kaj la ĝentilhomoj de la kolegaro malsaĝe kredas.

- Kial?

- Aŭskultu! Je la 28-a de la monato septembro, iu rabis kvindek-kvin livr'ojn el la Monejo de Anglujo. Jen la priskribo - same kiel s-ro Fileas FOGG.

PASPORTO kriis, kaj batis la tablon per mano:

- Sensence! Mia estro estas la plej verparolanta el homoj!

PASPORTO sentis pli kaj pli forte la farojn de la drinkaĵo. Kelkaj fumiloj kun opio kuŝis sur la tablo. FIX ŝtelmetis unu en manon de PASPORTO. Li prenis, metis ĝin inter la lipojn, ekbrulis, fumis, kaj lia kapo, grava pro la enfluo de la kuracaĵo, falis al la tablo.

FIX diris, post li vidis, ke PASPORTO estis sensentebla:

- Finfine! S-ro FOGG ne scios pri la foriro de la ŝipo!

Post li pagis la aĉetrakonton, FIX iris el la drinkejo.

2019-03-16

La Esperanto de la popolo

The Esperanto of the people
-> La Esperanto de la popolo

Logic
The Sixteen Rules of Esperanto Grammar
The Vocabulary of the Academy of Esperanto

-> Logiko
La dekses reguloj de la gramatiko de Esperanto
La vortaro de la Akademio de Esperanto

These are all anyone needs to perform in Esperanto.
-> Tiuj cxi estas cxio, kio necesas por verki en Esperanto.

Esperanto "experts" cannot accuse anyone of making a grammatical error in Esperanto, as long as the Sixteen Rules are kept.
-> La "lertuloj" de Esperanto ne povas sxuldigi iun pri fari gramatikan eraron pri Esperanto, se tiu obeas la Sesdek regulojn.

2019-03-09

uea.facila.org

The Universal Esperanto Association (UEA) now has an "easy" section.
-> La Unversala Esperanto asocio (UEA) nun havas "facilan" parton.

It has a wordlist very similar to the Universala Vortaro.
-> Ĝi havas vortaron tre similan al la Universala vortaro.

I hope all makers of textbooks and dictionaries will use this list to keep the beginner’s vocabulary of Esperanto similar around the world.
-> Mi esperas, ke ĉiuj farantoj de lernlibroj kaj vortlibroj uzos tiun vortaron por teni la esperanto vortaron de la komencanto similan ĉirkaŭ la mondo.

Even advanced users of Esperanto should have a guide of what the beginner's vocabulary should be. This way they can reach a wider audience that includes beginners.
-> Eĉ lertuloj de la lingvo Esperanto devas havi kondukumon por tio, kio estas la vortaro de la Esperanto komenculo. Ili tiel ĉi povas esti legeblaj al pli granda legantaro, kiu enhavas la komenculojn.

Esperanto is a logical language. So why don't we keep it organized in this way?
-> Esperanto estas laŭsenca lingvo. Ni tiel devas ordigi ĝin per tia ĉi maniero.

uea.facila.org

2019-03-03

Justigite 2019-03

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/   

**j u s t i g i t e**
pro lia bonkoreco

== 2019-03 ==

*la novaĵo pri pliboniĝo*
http://www.lutheranspokesman.org/2018/03/01/living-as-a-christian-leads-to-earthly-wealth-and-prosperity/

la instruaĵo pri "pliboniĝo" esprimas, ke kredantoj devas havi monajn benojn kaj korpan sanon. tiaj kredantoj lernas, ke fido, bonsenca dirado kaj monoferoj pligrandigas riĉecon. alie, se oni ne estas riĉa kaj multehavanta, via fido devas esti malforta kaj netuta.

kelkaj el la plej "lertaj" kristanaj televidaj parolantoj diras pri la "pliboniĝa novaĵo". sur sia interreta paĝo, s-ro joel *osteen* skribas:

- estas multaj aferoj, kiujn la mono ne povas aĉeti... havi monan sufiĉecon tamen estas ankaŭ parto de la pliboniĝo. vi neniam trovas en la biblio lokon, kie ni devas enuiĝas... ne povas aĉeti tion, kion ni volas... jesuo venis, por ke ni havu riĉeman vivon!

tiu tiel-nomata novaĵo efektive estas spirita sennutraĵo, kiun la monda stomako volas havi:

*galatoj* 1:8 eĉ se ni aŭ anĝelo el la ĉielo parolas ian ajn alian novaĵon al vi ol tiu, kiun ni jam parolis al vi, lasu, ke li malbeniĝas!

se vi parolas al iu, kiu emas scii la pliboniĝan novaĵon, donu veran spiritan nutraĵon:

*johano* 3:16 dio tiel amis la mondon, ke li donis sian veran filon, por ke ĉiu, kiu kredas al li, ne pereu, sed havos eternan vivon.

donu al tiu bibliajn skribojn, kaj lasu, ke kristo, la pano de vivo, satu iliajn animojn:

*luko* 12:15 la vivo de iu ne estas el la aferoj, kiujn tiu havas.

1 *timoteo* 6:5-9 tiuj de malpravaj pensoj proponas, ke la pieco estas vojo por gajni. for de tiaj movu vin! la pieco kun kontenteco estas granda gajno... tiuj tamen, kiuj volas esti riĉa, falas en malbonan deziron kaj grandan kaptilon.

anstataŭ promesi riĉecon, dio diras kontraŭ la spiritaj malfacilaĵoj, kiujn riĉeco povas krei, kaj kontraŭ la efektiva danĝero de amo por la mondo kaj ĉion, kion ĝi subdezire donas:

*mateo* 19:24 estus pli bone, ke kamelo iras tra la trueton de kudrilo, ol ke riĉulo iras en la reĝolandon de dio.

1 *johano* 2:15 ne amu la mondon aŭ la aferojn de la mondo. se iu amas la mondon, la amo de la patro ne estas en tiu.

la promeso de dio al la antaŭparolanto malaĥi estas promeso al necertaj koroj por certigi, ke kiam ili obeas la parolon de dio, li ne forlasos ilin, sed benos ilin multemulte laŭ sia volo kaj tiel, kiel li elektas:

*malaĥi* 3:10 venigu ĉiujn dekonojn en la magazenon... kaj tentu min nun per tiu ĉi - la sinjoro de militistaroj diras - se mi ne malfermos por vi la fenestrojn de la ĉielo, kaj ŝutos por vi tian benon, ke ne estos sufiĉa spaco por ricevi ĝin.

la novaĵo pri pliboniĝo anstataŭas la spiritan vivon kaj riĉecon per monda gajno. kia beno estas anstataŭe doni la veran parolon de vivo!

2019-02-23

Cikaŭ la mondon post okdek tagoj 18

XVIII

La vetero estis malbona dum la lastaj tagoj de la veturo. Fileas FOGG rigardis la ventegeman maron, kiu ŝajnis, ke ĝi luktis por malrapidigi lin. La ventego grande plaĉis al FIX. Lia plezuro estus plena, se la ŝipo RANGUN devus returni for de la forteco de la vento kaj ondoj. PASPORTO restis sur la supra planko dum la tuta ventego, kaj pensis por helpi la antaŭeniron de la ŝipo per helpado al la maristaro.

La perditan tempon neniu povis regajni. Neniu vidis la teron ĝis 5:00 de la 6-a de la monato. Fileas FOGG malgajnis dudek-kvar horojn, kaj ne povis iri laŭtempe al la urbo Jokohama.

S-ro FOGG ne atendis por iri al la turnisto, kaj trankvile demandis, ĉu vi scias, kiam la vaporŝipo iros de la urbo Hongkongo al la urbo Jokohama. La turnisto diris:

- Je la alta defluo de la morgaŭa mateno. Ili devis resanigi unu el ĝiaj bolilegoj, kaj ili tial atendigis la foriron ĝis morgaŭ.

PASPORTO premis la manon de la turnisto, kaj korsente skuis ĝin kun feliĉo, kaj laŭte diris:

- Turnisto, vi estas la plej bona bonulo!

Iu laŭte diris, ke la ŝipo KARNATIK iros de la urbo Hongkongo je 5:00 de la morgaŭa mateno.

S-ro FOGG trovis ĉambron de hotelo por la junulino, kaj, post li sentis certa, ke ŝi necesas nenion, ekiris por serĉi ŝian kuzon, Ĝiĝih. Kiam li renkontis moniston, li demandis, ke Ĝiĝih iris de la lando Ĉinujo antaŭ du jaroj.

Fileas FOGG returnis sin al la hotelo, petis tempetan kundiron kun Auda, kaj rapide sciigis ŝin, ke Ĝiĝih nun ne loĝas en la urbo Hongkongo, sed verŝajne en la Nederlando. La ĝentilviro finis:

- PASPORTO, iru al la ŝipo KARNATIK, kaj pagu por tri ĉambrojn.

2019-02-17

Ĉirkaŭ la mondo post okdek tagoj 17

XVII

PASPORTO komencis pensi, ke kia malkutima okazaĵo devigis, ke FIX tenas al la vojo, laŭ kiu lia estro iras. La meritinda servanto, fiera pro sia ŝtelpensado, diris al si:
- Estas klare! Li estas rigardanto por ŝtelrigardi nin! Ha, sinjoroj de la kolegaro Reform, vi multe pagos pro tio!

La ŝipo RANGUN lasis, ke la haltigilo falas ĉe la urbo Singapuro je la venonta tago je 4:00, por ricevi karbon, post ĝi gajnis duonon da tago super la priskribita tempo de la aliro. Post duhora veturo en kaleŝo tra la lando, Auda kaj s-ro FOGG reiris al la urbo.

Je 11:00 la ŝipo RANGUN iris el la ŝipejo de la urbo Singapuro, kiu estas je 1300 mejloj de la insulo Hongkongo, kia estas malgranda angla ekloĝejo proksima al la marbordo de Ĉinujo. La vetero, kiu ĝis nun estis bona, ŝanĝis je la lasta kvarono de la luno. La maro forte turniĝis, kaj la vento iam fariĝis ventego, sed feliĉe blovis el la posto.

Je iu tago FIX diris al PASPORTO:

- Ĉu vi rapidas por iri al la urbo Hongkongo?

- Grande rapidas!

PASPORTO diris per malrapida sono:

- S-ro FIX, ĉu ni malfeliĉe perdos vin, kiam ni iros al la urbo Hongkongo? Vi antaŭe irus al la urbo Bombajo, kaj jen vi ĉe Ĉinujo.

- Estas feliĉeco kaj malfeliĉeco pri tiaj aferoj. Vi tamen devas kompreni, ke mi ne veturas per mia propra kosto.

PASPORTO laŭte diris, dum li ridis:

- Mi sentas min certa pri tio!

FIX ne koprenante iris al sia ĉambro. Iel ajn la franco trovis, ke li estas trovisto.

2019-02-09

Justigite 2019-02

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/

*j u s t i g i t e*
per lia bonkoreco

== 2019-02 ==

*tio estas tiel, kiel mi aŭdis tion*
lutheranspokesman.org/2018/02/01/thats-the-way-i-heard-it/

neskribitaj rakontoj, kiujn homoj pasis tra la tempoj, ofte dissimilas al la okazoj, kiuj kaŭzis ilin.

la sinjoro dio havas tre gravan kurierleteron por la homaro. kia beno, ke nia dio ne lasis tian gravan aferon pri nia savo de morto al tiaj eraremaj kieloj, kiaj neskribitaj rakontoj kaj homa memorado!

*eliro* 17:14 la eternulo diris al moseo: skribu tion kiel memoraĵo en la libron.

dum 1600 jaroj, dio la sankta spirito spiris siajn pensojn kaj parolojn en apartajn, elktitajn homojn, kaj kaŭzis, ke ili skribas la benatan leteron pri la savo.

2 *petro* 1:20-21 neniu parolo el la skriboj estas laŭ homa signifigo, ĉar la parolado neniam venis el la volo de la homo, sed la sanktaj homoj de dio parolis, kiel la sankta spirito movis ilin.

pripensu! la veraj, eternaj pensoj, paroloj, benoj kaj promesoj de nia amanta patro en la ĉielo, elskribitaj, kaj donitaj al ni! ĉar la biblio estas la paroloj de dio, enspiritaj kaj seneraraj, tio estas la plej granda regado en ĉiuj aferoj.

2 *timoteo* 3:16 la enspirado de dio donis ĉiujn skribojn, kaj ili estas bonindaj por instruado, reprovado, senerarigo kaj lernado pri praveco.

ni aŭdis, kiel multaj aliuloj hodiaŭ ŝuldigas la malnovajn kreditarojn per la diro "faroj, ne paroloj!" se oni tamen ne havas ĉiaman regulon por ĉiuj homoj de ĉiuj tempoj, kiel oni povus decidi, kiaj faroj estas pravaj?

kiam aliuloj ĉagrenigas nin, ke ni ne plene pensas pri la savo de morto, ni povas montri la parolon de jesuo:

*johano* 14:6 mi estas la vojo, la vero kaj la vivo. neniu venas al la patro sed per mi.

se oni kulpigas nin, ke ni tenas al tro malnovaj pripensoj el malnovaj skriboj, ni rapide devas montri:

*mateo* 24:35 la ĉielo kaj la tero forpasos, sed miaj paroloj neniel forpasos.

en tiu ĉi mondo kun dissciaĵoj kaj erarvojaĵoj, estas grave senerarigi la rakonton, ja pri la aferoj vere gravaj. la sankta spirito benu niajn aŭskultadon kaj lernadon pri siaj paroloj, por ke ni fidele diru tion al la gloro de dio!

2019-01-12

Justigite 2019-01

/|_| \
| (^)  | **j u s t i g i t e**
| (  ) | per lia bonkoreco
\_,,_/
  / \ 2019-01
\__/

*por la nova jaro*
de cfw walther

tiu, kiu ankoraŭ estas idoj de la sendia mondo, estas tiuj, en kiuj la deziro al la eterna vivo kaj la savo kaj kontenteco de la animo ne vekas. ili pensas sole pri tiu ĉi vivo. tiaj homoj pensas, ke bona komenco por la nova jaro estas tiam, kiam ili kaj iliaj parencoj vivas kaj sanas, kiam ili volas gajni pli multajn aferojn, ol ili nun havas, kaj kiam novaj plaĉoj kaj novaj tagoj de feliĉeco venas al ili...

la plej necesa afero por la vere feliĉa kaj kontenta komenco de nova jaro estas, ke ni ne portu la malpiaĵojn de la malnova jaro. ĉu la riĉulo ne estas malriĉa, se li ankoraŭ bezonas la plej gravan bonaĵon - la bonkorecon de dio? kiel tia homo estas vere feliĉa, se li ne povas ĝoji pro la pardono de la malpiaĵoj? kiel li povus esti vere kontenta hodiaŭ, se li devas timi, ke dio koleras pro li, kaj ke li ne repaciĝis kun sia ĉiela patro?

estas sola unu, kiu povas forfroti nian ŝuldon el malpiaĵoj. estas li, kiu repacigis nin ĉiujn per sia sango. tiu estas jesuo kristo, la plej sankta dio-homo...

neniu ordono, kiun ni malobeis, nun povas kulpigi nin. dio mem, kiun ni malobeis, nun ne koleras pro ni. kiel la malnova jaro, ĉiuj niaj malpiaĵoj nun malaperis.

2019-01-05

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 16

XVI

La veturo de la urbo Kalkuto al la insulo de Hongkongo havis 3,500 mejlojn, kaj necesas 10-12 horojn.

Kion la trovisto FIX, kiu tiel malfeliĉe devis veturi de lando al lando, faris dum la tuta tempo? Li povis ekiri en la ŝipo RANGUN ĉe la urbo Kalkuto, sen ke PASPORTO vidis lin, post li lasis ordonon, ke, se la permesilo por laŭleĝa kapto venos, passendu ĝin al la urbo Hongkongo.

FIX iris el sia ĉambro, kaj iris al la supra planko. PASPORTO promenis ĉe la antaŭa parto de la vaporŝipo. La trovisto rapidis antaŭen kun la ŝajno de forta miro, kaj laŭte diris:

- Vi, ĉu tie ĉi, en la ŝipo RANGUN?

- Ĉu, s-ro FIX, en la ŝipo?

- Kaj kiel fartas s-ro FOGG?

- Tiel sana kaj tempkapa, kiel ĉiam, ne malfrua nur je unu tago post la tempo! S-ro FIX, ni tamen havas junulinon kun ni. Ni metos ŝin sub la defendado de unu el ŝiaj parencoj, riĉa komercisto en la urbo Hongkongo.