2019-01-12

Justigite 2019-01

/|_| \
| (^)  | **j u s t i g i t e**
| (  ) | per lia bonkoreco
\_,,_/
  / \ 2019-01
\__/

*por la nova jaro*
de cfw walther

tiu, kiu ankoraŭ estas idoj de la sendia mondo, estas tiuj, en kiuj la deziro al la eterna vivo kaj la savo kaj kontenteco de la animo ne vekas. ili pensas sole pri tiu ĉi vivo. tiaj homoj pensas, ke bona komenco por la nova jaro estas tiam, kiam ili kaj iliaj parencoj vivas kaj sanas, kiam ili volas gajni pli multajn aferojn, ol ili nun havas, kaj kiam novaj plaĉoj kaj novaj tagoj de feliĉeco venas al ili...

la plej necesa afero por la vere feliĉa kaj kontenta komenco de nova jaro estas, ke ni ne portu la malpiaĵojn de la malnova jaro. ĉu la riĉulo ne estas malriĉa, se li ankoraŭ bezonas la plej gravan bonaĵon - la bonkorecon de dio? kiel tia homo estas vere feliĉa, se li ne povas ĝoji pro la pardono de la malpiaĵoj? kiel li povus esti vere kontenta hodiaŭ, se li devas timi, ke dio koleras pro li, kaj ke li ne repaciĝis kun sia ĉiela patro?

estas sola unu, kiu povas forfroti nian ŝuldon el malpiaĵoj. estas li, kiu repacigis nin ĉiujn per sia sango. tiu estas jesuo kristo, la plej sankta dio-homo...

neniu ordono, kiun ni malobeis, nun povas kulpigi nin. dio mem, kiun ni malobeis, nun ne koleras pro ni. kiel la malnova jaro, ĉiuj niaj malpiaĵoj nun malaperis.

2019-01-05

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 16

XVI

La veturo de la urbo Kalkuto al la insulo de Hongkongo havis 3,500 mejlojn, kaj necesas 10-12 horojn.

Kion la trovisto FIX, kiu tiel malfeliĉe devis veturi de lando al lando, faris dum la tuta tempo? Li povis ekiri en la ŝipo RANGUN ĉe la urbo Kalkuto, sen ke PASPORTO vidis lin, post li lasis ordonon, ke, se la permesilo por laŭleĝa kapto venos, passendu ĝin al la urbo Hongkongo.

FIX iris el sia ĉambro, kaj iris al la supra planko. PASPORTO promenis ĉe la antaŭa parto de la vaporŝipo. La trovisto rapidis antaŭen kun la ŝajno de forta miro, kaj laŭte diris:

- Vi, ĉu tie ĉi, en la ŝipo RANGUN?

- Ĉu, s-ro FIX, en la ŝipo?

- Kaj kiel fartas s-ro FOGG?

- Tiel sana kaj tempkapa, kiel ĉiam, ne malfrua nur je unu tago post la tempo! S-ro FIX, ni tamen havas junulinon kun ni. Ni metos ŝin sub la defendado de unu el ŝiaj parencoj, riĉa komercisto en la urbo Hongkongo.