2019-03-30

Ĉirkaŭ la mondon post okdek tagoj 20

XX

Dum tiuj okazaĵoj pasis en la opi'odomo, s-ro FOGG, kiu ne scias la danĝeron pri esti malfrue por la vaporŝipo, trankvile kondukis Audan ĉirkaŭ la stratoj de la angla kvarono de la urbo, dum li aĉetis la necesaĵojn por la longa veturo antaŭ ili. Post tio ili returnis al la hotelo, kie ili manĝis.

Se li povus miri pri io ajn, li mirus pri ne vidi la servanton je la dormotempo. Kiam PASPORTO ne venis je la morgaŭa mateno por respondi al la sonilo de la estro, dum li ne montris ian maltrankvilaĵon, li prenis la vetursakon, vokis Audan, kaj sendis por tirveturilon. S-ro FOGG tiam lernis, ke la ŝipo KARNATIK jam fornaĝis je la antaŭa vespero.

Viro, kiu jam regardis lin, iris al li. Tiu estis FIX, kiu, post li salutis, diris al s-ro FOGG:

- Ĉu vi, sinjoro, kiel mi, veturanto en la ŝipo RANGUN, kiu hieraŭ aliris? Mi pensis, ke mi trovis tie ĉi vian servanton.

Auda diris:

- Ĉu li povis eniri la ŝipon sen ni?

La trovisto respondis:

- La ŝipo, post la plenumo de la rekonstruaĵoj, foriris de la urbo Hongkong je dekdu horoj antaŭ la jamdirata tempo, sen ia antaŭdiro. Ni nun devas atendi dum unu semajno por alia vaporŝipo.

S-ro FOGG donis sian manon al Auda, kaj iris al la ŝipejo por serĉi iun ajn pretan ŝipon. Dum tri horoj Fileas FOGG ĉirkaŭ iris laŭ la ŝipejo kun la intenco por trovi ŝipon, kiu portos lin al la urbo Jokohama.

S-ro FOGG tamen daŭrigis la serĉon, kiam maristo renkontis lin:

- Ĉu la sinjoro serĉas ŝipon?

- Ĉu vi havas pretan ŝipon?

-Jes, sinjoro, numero 43, la plej bona en la ŝipejo.

- Mi donos al vi cent livrojn po tago, kaj aldonotan rekompenson da ducent, se mi iros al la urbo Jokohama ĝis la tempo.

- Nun, sinjoro, mi ne povos endanĝerigi miajn laboristojn aŭ mian malgrandan ŝipon pro tia longa veturo dum tiu ĉi tempo de la jaro. Estos tamen alia vojo. La vaporŝipo al la urbo San-Francisko ne komencis ĉe la urbo Jokohama. Ĝi iris al la urboj Jokohama kaj Nagasaki, sed komencas ĉe la urbo Ŝanghaj. Ni povos iri post horo.

- Mi konsentas. Ĉu vi estas la estro de la ŝipo?

- Jes. Johano BUNSBY, la estro de la ŝipo TANKADIR.

Dum FIX maltrankvile iris al la ŝipo, la aliaj iris al la pafilportista domo en la urbo Hongkong. Fileas FOGG donis la priskribon de PASPORTO, kaj lasis monon por la serĉo pri li.

La ventotolojn kaj la anglajn kolorojn ili levis je 3:10 ptm.

2019-03-23

Cirkaŭ la mondon post okdek tagoj 19

XIX

PASPORTO kun la manoj en la poŝoj malrapide iris al la ŝipejo, dum li rigardis. Kiam li iris al la ŝipejo, kie ili devos iri en la ŝipon KARNATIK, li ne miris pro vidis la troviston FIX, kiu piediris al tie kaj tie ĉi. La permisilo por laŭleĝa kapto ne venis. PASPORTO diris:

- Nun, s-ro FIX, ĉu vi decidis iri kun ni ĝis nordameriko?

FIX respondis tra fermataj dentoj:

- Jes.

Ili iris en la komercoĉambro de la vaporŝipo, kaj certigis ĉambrojn por kvar homoj. La vendisto, dum li donis al ili la permesilojn, sciigis ilin, ke la laboro pri la ŝipo KARNATIK jam finiĝis, kaj ke la vaporŝipo foriros je la hodiaŭa vespero, kaj ne la morgaŭa mateno, kiel jam dirite.

FIX nun decidis kuraĝan faron. Li decidis diri al PASPORTO ĉion. Tio ŝajnis la sola maniero por teni s-ron Fileas FOGG je malmulte tagoj en la urbo Hongkongo. Li tiel invitis la kunulon al drinkejo, kiun li okaze ekvidis ĉe la ŝipejo.

FIX kaj PASPORTO ekkomprenis, ke ili estas en fumdomo, en kiu estas tiuj bedaŭrindaj, mortkapaj, mallertaj kreitoj, el kiuj la anglaj komercistoj vendis la malsaneman kuracaĵon, nomitan opio. Ili mendis du botelojn da vino, kiujn la franco bone utiligis. FIX diris:

- Mi volas severan parolon kun vi. Ĉu vi lernis, kiu mi estas? Mi tial diros al vi ĉion.

- Kvankam unue lasu, ke mi diros al vi, ke tiuj ĝentilhomoj senutile ludas. Membroj de la kolegaro Reform! Vi devas scii, ke mia estro estas verdiranta homo, kaj ke, kiam li promesas, li juste ludas.

FIX, dum li forte rigardis lin, diris:

- Kiu mi estas, vi pensas?

- Farulo de la kolegaro Reform, kiun ili sendis al tie ĉi por interrompi la veturon de mia estro. Kvankam mi malkovris vin antaŭlonge, mi ĝentilis por diri nenion pri tio al s-ro FOGG.

- Mi estas leĝodefenda trovisto, kiun la ordonejo en la urbo London sendis. La ludo de s-ro FOGG estas simpla malveraĵo, kiun vi kaj la ĝentilhomoj de la kolegaro malsaĝe kredas.

- Kial?

- Aŭskultu! Je la 28-a de la monato septembro, iu rabis kvindek-kvin livr'ojn el la Monejo de Anglujo. Jen la priskribo - same kiel s-ro Fileas FOGG.

PASPORTO kriis, kaj batis la tablon per mano:

- Sensence! Mia estro estas la plej verparolanta el homoj!

PASPORTO sentis pli kaj pli forte la farojn de la drinkaĵo. Kelkaj fumiloj kun opio kuŝis sur la tablo. FIX ŝtelmetis unu en manon de PASPORTO. Li prenis, metis ĝin inter la lipojn, ekbrulis, fumis, kaj lia kapo, grava pro la enfluo de la kuracaĵo, falis al la tablo.

FIX diris, post li vidis, ke PASPORTO estis sensentebla:

- Finfine! S-ro FOGG ne scios pri la foriro de la ŝipo!

Post li pagis la aĉetrakonton, FIX iris el la drinkejo.

2019-03-16

La Esperanto de la popolo

The Esperanto of the people
-> La Esperanto de la popolo

Logic
The Sixteen Rules of Esperanto Grammar
The Vocabulary of the Academy of Esperanto

-> Logiko
La dekses reguloj de la gramatiko de Esperanto
La vortaro de la Akademio de Esperanto

These are all anyone needs to perform in Esperanto.
-> Tiuj cxi estas cxio, kio necesas por verki en Esperanto.

Esperanto "experts" cannot accuse anyone of making a grammatical error in Esperanto, as long as the Sixteen Rules are kept.
-> La "lertuloj" de Esperanto ne povas sxuldigi iun pri fari gramatikan eraron pri Esperanto, se tiu obeas la Sesdek regulojn.

2019-03-09

uea.facila.org

The Universal Esperanto Association (UEA) now has an "easy" section.
-> La Unversala Esperanto asocio (UEA) nun havas "facilan" parton.

It has a wordlist very similar to the Universala Vortaro.
-> Ĝi havas vortaron tre similan al la Universala vortaro.

I hope all makers of textbooks and dictionaries will use this list to keep the beginner’s vocabulary of Esperanto similar around the world.
-> Mi esperas, ke ĉiuj farantoj de lernlibroj kaj vortlibroj uzos tiun vortaron por teni la esperanto vortaron de la komencanto similan ĉirkaŭ la mondo.

Even advanced users of Esperanto should have a guide of what the beginner's vocabulary should be. This way they can reach a wider audience that includes beginners.
-> Eĉ lertuloj de la lingvo Esperanto devas havi kondukumon por tio, kio estas la vortaro de la Esperanto komenculo. Ili tiel ĉi povas esti legeblaj al pli granda legantaro, kiu enhavas la komenculojn.

Esperanto is a logical language. So why don't we keep it organized in this way?
-> Esperanto estas laŭsenca lingvo. Ni tiel devas ordigi ĝin per tia ĉi maniero.

uea.facila.org

2019-03-03

Justigite 2019-03

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/   

**j u s t i g i t e**
pro lia bonkoreco

== 2019-03 ==

*la novaĵo pri pliboniĝo*
http://www.lutheranspokesman.org/2018/03/01/living-as-a-christian-leads-to-earthly-wealth-and-prosperity/

la instruaĵo pri "pliboniĝo" esprimas, ke kredantoj devas havi monajn benojn kaj korpan sanon. tiaj kredantoj lernas, ke fido, bonsenca dirado kaj monoferoj pligrandigas riĉecon. alie, se oni ne estas riĉa kaj multehavanta, via fido devas esti malforta kaj netuta.

kelkaj el la plej "lertaj" kristanaj televidaj parolantoj diras pri la "pliboniĝa novaĵo". sur sia interreta paĝo, s-ro joel *osteen* skribas:

- estas multaj aferoj, kiujn la mono ne povas aĉeti... havi monan sufiĉecon tamen estas ankaŭ parto de la pliboniĝo. vi neniam trovas en la biblio lokon, kie ni devas enuiĝas... ne povas aĉeti tion, kion ni volas... jesuo venis, por ke ni havu riĉeman vivon!

tiu tiel-nomata novaĵo efektive estas spirita sennutraĵo, kiun la monda stomako volas havi:

*galatoj* 1:8 eĉ se ni aŭ anĝelo el la ĉielo parolas ian ajn alian novaĵon al vi ol tiu, kiun ni jam parolis al vi, lasu, ke li malbeniĝas!

se vi parolas al iu, kiu emas scii la pliboniĝan novaĵon, donu veran spiritan nutraĵon:

*johano* 3:16 dio tiel amis la mondon, ke li donis sian veran filon, por ke ĉiu, kiu kredas al li, ne pereu, sed havos eternan vivon.

donu al tiu bibliajn skribojn, kaj lasu, ke kristo, la pano de vivo, satu iliajn animojn:

*luko* 12:15 la vivo de iu ne estas el la aferoj, kiujn tiu havas.

1 *timoteo* 6:5-9 tiuj de malpravaj pensoj proponas, ke la pieco estas vojo por gajni. for de tiaj movu vin! la pieco kun kontenteco estas granda gajno... tiuj tamen, kiuj volas esti riĉa, falas en malbonan deziron kaj grandan kaptilon.

anstataŭ promesi riĉecon, dio diras kontraŭ la spiritaj malfacilaĵoj, kiujn riĉeco povas krei, kaj kontraŭ la efektiva danĝero de amo por la mondo kaj ĉion, kion ĝi subdezire donas:

*mateo* 19:24 estus pli bone, ke kamelo iras tra la trueton de kudrilo, ol ke riĉulo iras en la reĝolandon de dio.

1 *johano* 2:15 ne amu la mondon aŭ la aferojn de la mondo. se iu amas la mondon, la amo de la patro ne estas en tiu.

la promeso de dio al la antaŭparolanto malaĥi estas promeso al necertaj koroj por certigi, ke kiam ili obeas la parolon de dio, li ne forlasos ilin, sed benos ilin multemulte laŭ sia volo kaj tiel, kiel li elektas:

*malaĥi* 3:10 venigu ĉiujn dekonojn en la magazenon... kaj tentu min nun per tiu ĉi - la sinjoro de militistaroj diras - se mi ne malfermos por vi la fenestrojn de la ĉielo, kaj ŝutos por vi tian benon, ke ne estos sufiĉa spaco por ricevi ĝin.

la novaĵo pri pliboniĝo anstataŭas la spiritan vivon kaj riĉecon per monda gajno. kia beno estas anstataŭe doni la veran parolon de vivo!