2019-03-09

uea.facila.org

The Universal Esperanto Association (UEA) now has an "easy" section.
-> La Unversala Esperanto asocio (UEA) nun havas "facilan" parton.

It has a wordlist very similar to the Universala Vortaro.
-> Ĝi havas vortaron tre similan al la Universala vortaro.

I hope all makers of textbooks and dictionaries will use this list to keep the beginner’s vocabulary of Esperanto similar around the world.
-> Mi esperas, ke ĉiuj farantoj de lernlibroj kaj vortlibroj uzos tiun vortaron por teni la esperanto vortaron de la komencanto similan ĉirkaŭ la mondo.

Even advanced users of Esperanto should have a guide of what the beginner's vocabulary should be. This way they can reach a wider audience that includes beginners.
-> Eĉ lertuloj de la lingvo Esperanto devas havi kondukumon por tio, kio estas la vortaro de la Esperanto komenculo. Ili tiel ĉi povas esti legeblaj al pli granda legantaro, kiu enhavas la komenculojn.

Esperanto is a logical language. So why don't we keep it organized in this way?
-> Esperanto estas laŭsenca lingvo. Ni tiel devas ordigi ĝin per tia ĉi maniero.

uea.facila.org

No comments:

Post a Comment